Setkání doktorandů OU

Autor: , 10. 4. 2015

V pondělí 30. března proběhlo v zasedací místnosti Filozofické fakulty první Setkání doktorandů OU, které organizovala Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity. Sešlo se celkem 30 doktorandů z 11 oborů reprezentujících tři fakulty (PřF, FF, FSS). Z vedení pozvání přijal pan rektor, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., prorektor pro vědu a výzkum, doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., a proděkan pro vědu a doktorské studium PřF, doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.


Program setkání tvořily krátké prezentace studentů všech 11 oborů, ve kterých prezentující popsali, jak u nich probíhá studium, jakou mají možnosti zapojení do vědeckých projektů a případně, v jakých oblastech by rádi spolupracovali s kolegy v rámci univerzity. Po prezentacích následovala krátká diskuse, do které bylo zapojeno i vedení OU, a přímo se rozebíraly některé aspekty doktorského studia na OU.

SK AS OU se rozhodla zorganizovat setkání doktorandů, protože již delší dobu vnímala, že je na univerzitě stále nevyužitý potenciál ve spolupráci doktorských studentů, ale dosud chyběla možnost kontaktů a dialogu mezi studenty napříč obory. Jsme rádi, že i vedení univerzity podpořilo snahu studentů setkávat se a diskutovat o společných tématech.

Byli bychom rádi, kdyby se další setkání uskutečnila i v budoucnu.

za SK AS OU Tereza Ševčíková