Promoce absolventek programu Joint Degree na Fakultě sociální studií OU

Autor: , 7. 7. 2017

Rok se sešel s rokem a fakulta má opět další absolventky navazujícího magisterského programu Joint Degree. Dne 3.7.2017 se v Domě kultury města Ostravy konaly slavnostní promoce absolventů Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce úspěšně ukončily studium Mgr. Anna Hedrichová, Mgr. Renata Műller Pospíšilová, Mgr. Andrea Buřtová, Mgr. Tereza Bílá a Mgr. Michaela Grebeníčková (viz foto zleva) realizované ve spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnavě a Fachhochschule Campus ve Vídni. Díky vynaloženému úsilí získaly k magisterskému titulu také „přidanou hodnotu“ a tou je prestižní diplom Joint Degree. Absolventkám přejeme hodně štěstí v osobním životě a úspěšné zúročení poznatků a dovedností získaných v průběhu náročného studia.

Marie Špiláčková

Proděkanka pro zahraniční vztahy

 

Související články: