PROGRAM A MÍSTA KONÁNÍ

Autor: , 6. 9. 2016

Místa konání a konkrétní program na všech stanovištích Ostravské Noci vědců 2016 jsou tady!

Ostravská Noc vědců se letos výrazně rozšířila: k organizaci akce se k Ostravské univerzitě připojila i VŠB – Technická univerzita Ostrava i další partneři (Městská policie Ostrava, Záchranný hasičský sbor Moravskoslezského kraje, apod.) a věda tak doslova proplete celou Ostravu. Prohlédněte si místa konání a program, který vás na jednotlivých stanovištích čeká.

Přírodovědecká fakulta

Chittussiho 10, Ostrava, Česká republika

Budova Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se nachází ve Slezské Ostravě a je výborně dostupná trolejbusem i pěšky: od Mostu Miloše Sýkory na Chittusiho je to necelých 10 minut příjemné procházky. V bezprostřední blízkosti budovy se nachází zastávka Revírní bratrská pokladna, kde stojí trolejbus č. 104, 106, 108, 109, 111, 112 a 113 nebo autobus č. 22.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabídne program nejen pro nadšence pro přírodní vědy, ale pro všechny, kteří mají zájem o dění kolem sebe: ve světě i v Ostravě. Budete mít možnost prozkoumat tajuplné hladnovské štoly a hledat v nich krystaly, diskutovat o budoucnosti bezpečnosti Evropy, poznat nebezpečnou faunu a flóru, robota, který za lidi prozkoumává nebezpečný terén, rozluštit zašifrovanou zprávu nebo se dozvědět více o tom, nakolik nás chrání sluneční brýle a opalovací krémy před nebezpečným slunečním zářením.

Celý program PřF OU

Kde číhá nebezpečí v oblasti biologie aneb Nebezpečná fauna a flóra (Workshop, výstava): Atrium budovy PřF, po celou dobu akce
Fauna i flóra může být nebezpečná jednak pro člověka, ale jednotliví zástupci jsou také nebezpeční sobě navzájem. Člověk odpradávna využíval rostliny i živočichy k léčbě či magickým rituálům. Často nelze jednoznačně stanovit hranici bezpečnosti, protože jedovatá rostlina či živočich mohou mít zároveň léčivé vlastnosti. Nahlédneme spolu rovněž do nebezpečí světa invazních a expanzívních druhů.

Tajemství Hladnovské štoly (Zážitková aktivita): Místnost č. L001, po celou dobu akce
Průchod starými štolami ve školním suterénu zvládnou jen ti nejotrlejší. Po cestě Hladnovskou štolou vás čeká plnění zajímavých úkolů i hledání krystalů.

Jak předávat či ukrývat tajné informace? Víte, co je například steganografie? Znáte nějaké šifry a kódy či zakódované obrázky? (Workshop, interaktivní stánky): Atrium budovy PřF, po celou dobu akce
Přijďte si zkusit prolomit zašifrovanou zprávu, zašifrovat si text pomocí různých metod, vyřešit Hanjie neboli zakódované obrázky, zkusit odhalit skrytý text v obrázku a další aktivity spojené s šifrováním a kódováním!

Bezpečnost v chemii, chemie v bezpečnosti (Workshop, experimenty): Místnost č. M 312, Experimenty: po celou dobu akce; hry: v každou celou hodinu
Bezpečnost a chemie jdou ruku v ruce, jedno bez druhého nemůže existovat. Nedodržování bezpečnostních pravidel v chemii může být i fatální! Chemie pomáhá vyvíjet materiály, které zvyšují bezpečnost lidí. V rámci workshopu bude probíhat jednoduchá hra spojená s efektními pokusy. V době, kdy nebude probíhat hra, si budou návštěvníci moci vyzkoušet zajímavé pokusy propojující oblasti chemie a bezpečnosti.

(Ne)bezpečné sluneční záření a ochrana před ním (Experimenty): Laboratoře č. M 313 a M 314, po celou dobu akce
Sluneční brýle a opalovací krémy – chrání nás dostatečně? Chcete-li zjistit, zda používáte kvalitní sluneční brýle, přijďte s nimi k nám a změřte si, jak chrání váš zrak před UV-zářením. Můžete se také přesvědčit, jak funguje opalovací krém v ochraně před slunečním zářením. Jsme s ním jednoznačně v bezpečí?
A jak se „chrání“ rostliny? UV-stínění a antioxidační systém.
Bezpečnost na cestách za snížené viditelnosti: Jaký je rozdíl mezi reflexním a fluorescenčním prvkem? Pojďme je prozkoumat zblízka.

Elektřina bezpečně! (Expozice): Atrium budovy PřF a učebna č. M 111, po celou dobu akce
Zajímá Vás elektřina a zároveň se jí bojíte? Nemusíte. Pomocí jednoduchých experimentů Vám ukážeme, co všechno umí.

Bezpečnost v inteligentním domě (Workshop, interaktivní stánek): Atrium budovy PřF, po celou dobu akce
Ukázka možností zajištění bezpečnosti v inteligentním domě včetně instruktážního pracoviště pro programování PLC (pro zájemce). Zájemci mohou v případě úspěšného zvládnutí testu počítačové bezpečnosti získat certifikát.

Robot ovládaný gesty (Workshop, interaktivní stánek): Atrium budovy PřF, po celou dobu akce
Ukázka robota ovládaného gesty pro průzkum nebezpečného terénu.

Rizika internetových služeb a jak jim čelit (Přednáška) : Učebna M 109, 17:30 – 17:55
Naše závislost na službách internetu zásadně vzrůstá. Bez připojení k internetu například mnohdy ani nedovedeme koupit jízdenku či ji předložit ke kontrole. S tímto rostoucím vlivem služeb internetu na naše životy často není v rovnováze ochrana před jejich zneužitím. V přednášce budou předvedena rizika běžných internetových služeb a základní techniky ochrany přístupových údajů k těmto službám. Dále budou zmíněny techniky prevence zneužití osobních údajů.

Kde se v Ostravě bojíme? (Interaktivní stánek): Atrium budovy PřF, po celou dobu akce
Jak vnímáme strach ve vybraných lokalitách města Ostravy? Co jsou hlavní důvody strachu? Chcete se také účastnit výzkumu? Stánek Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje vás seznámí se speciální mapou vzniklou na základě terénního výzkumu, která byla zpracována pomocí geografických informačních systémů. Navíc budete moci zadat svá vlastní místa v naší aplikaci a vidět i příspěvky ostatních v reálném čase.

Jaká je budoucnost bezpečnosti Evropy? (Přednáška): Učebna M 109, 19:00 – 20:00
Co dělá Evropa pro svou bezpečnost? Investuje do společné obrany nebo se schovává za NATO? Je vůbec Evropa schopna sama se ubránit hrozbám z Východu?

Filozofická fakulta

Reální 5, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika

Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude realizovat svůj program ve své budově na ulici Reální vedle Menzy OU. Budova se nachází přímo v centru města hned vedle Katedrály Božského Spasitele. V současné době, kdy tramvaje z důvodu výluky nezastavují na zastávce Elektra, se sem nejsnadněji dostanete z tramvajové zastávky Karolina nebo Stodolní, autobusem či trolejbusem je to pak nejblíže z Husova sadu.
Vědci z Filozofické fakulty Ostravské univerzity vám odkryjí nebezpečí, která hrozí toponymům, tedy názvům na mapě, budete mít možnost diskutovat s psychology a sociology na téma společnost a (ne)bezpečí, dozvíte se, jak správně volit heslo, aby bylo bezpečné, prohlédnete do problematiky výstražných tabulí, motivace trollů a haterů, bezpečnosti na cestách v německy mluvících zemích nebo si můžete vyzkoušet pátrat po pachateli s využitím zavedených kriminalistických metod. V prostorách menzy OU (bezprostředně vedle FF OU) vystoupí i hudebníci z Fakulty umění OU: 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.

Celý program FF OU:

Nebezpečné metody? Kvantitativní versus tradiční analýza v literární vědě a lingvistice (Přednáška): Místnost E204, 18:00 – 18:45
Mezi intuicí a měřením. Povedou dr. Čech a doc. Malura.

Toponyma v nebezpečí? (Diskuzní panel): Místnost č. E204, 19:00 – 19:45
Jak politika ohrožuje názvy na mapě. Povedou doc. David a dr. Přemysl Mácha (PřF OU).

Společnost a (ne)bezpečí (Diskuzní panel): Místnost č. E 204, 20:00 – 20:45
Společná diskuze kateder psychologie a sociologie. Povedou Dr Kajfosz, prof. Paulík.

Pre-flight Safety Drill, Dangerous Literature, Risky Misunderstandings, Dumb Ways to Die aneb Nebezpečí číhá všude, Infamous Phobias (Interaktivní hry, kvízy a prezentace): Místnosti č. DM323, DM313 a DM301, po celou dobu akce
Děti i dospělí si mohou vyzkoušet některou aktivitu ze souboru interaktivních her založených na zkušenosti s různými typy nebezpečí, ale zároveň i s anglosaskou kulturou.

Tady jste v bezpečí! (Prezentace): Dvůr FF – kluby Voliéra a StudentOff, po celou dobu akce
Návštěvníkům budou k dispozici k nahlédnutí publikace členů katedry české literatury a literární vědy a Centra regionálních studií. Součástí budou panely představující problém „nebezpečné“ literatury/cenzury v českých zemích.

Jak na bezpečné heslo, V bezpečí pod pseudonymy? (Přednáška): 5. patro, 17:30, 18:30, 19: 30, 20:30
Lingvistický pohled na problematiku správné volby hesla a dějiny pseudonymů.

Prosíme neprstit melouny! aneb Jazyková nebezpečí výstražných cedulí (Workshop): 5. patro, po celou dobu akce
Workshop hravou formou (kvíz, obrazové tabule) ukáže problematiku nápisů na výstražných tabulích.

Česky naučíme každého! Aneb Čeština pro cizince (Workshop, stánek): 5. patro, po celou dobu akce
Stánek (s kvízem) představí možnosti studia češtiny jako cizího jazyka. Zkrátka čeština pro cizince.

Skleník jménem Sanssouci – ostrov bezpečí, krásy a bezstarostnosti (Workshop, prezentace): Místnost č. E 205, po celou dobu akce
Interaktivní prezentace kultury rokoka na dvoře pruského krále Fridricha II. Velikého a jeho zámku Sanssouci. Bezpečí domova aristokracie a její izolace vůči reálnému světu.

TROLLOVÉ A HATEŘI: Nebezpečí facebookových debat a pravidla správné diskuze (Přednáška, diskuze): Místnost č. D307, 18:00
Znáte psychologické motivy internetových haterů a trollů? Víte, jak se proti jejich provokaci a nenávisti bránit? Znáte pravidla správné internetové diskuze? Víte, že někdy je lepší v diskuzi nepokračovat? Seznámíme se také se specifiky facebookového virtuálního prostoru: nezapomínáme v emotivní diskuzi, že jde o prostor veřejný, čtený, sdílený a komentovaný i ostatními? Přednášku a diskuzi povede dr. Antonín Dolák.

HROZBY A RIZIKA V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI: filosofický dialog o aktuální politické situaci (Filosofický dialog): Místnost č. D307, 20:00
Filosofický dialog na téma Hrozby a rizika v současné společnosti povede Mgr. Filip Svoboda.

Bezpečně na cestách po německy mluvících zemích (Workshopy, hry): 4. patro FF, po celou dobu akce
Jaká je nejvyšší povolená rychlost v obci, jaká jsou pravidla přednosti v jízdě, je možné parkování bez parkovací karty v centrech měst v jednotlivých německy mluvících zemích? Na tyto a podobné otázky získají odpovědi děti i dospělí v rámci tematického workshopu. Zábavnou formou asociačních her si rovněž osvojí a upevní základy slovní zásoby k diskutovanému tématu.

Četnické příběhy z Ostravy aneb vyšetřování kriminálního činu (Kvíz): Místnost č. DM505, po celou dobu akce
Krátký historický exkurz do vývoje kriminalistických postupů a životních příběhů ostravských četníků. Kvíz se zaměřením na četnické uniformy.

Společnost a (ne)bezpečí (Interaktivní videoprojekce): 1. patro, malá jídelna, po celou dobu akce
Pod vedením katedry sociologie budete hodnotit vlastní prožitek zobrazovaných společensky (ne)bezpečných jevů.

(Ne)bezpečí nonverbální komunikace (Přednáška, diskuze, workshopy, kvízy): 6. patro, po celou dobu akce; přednášky: 18:00, 20:00, 21:00
Na cestách poznáváme lidi z celého světa.  A víte, jaký význam mají česká slova v jiných jazycích? Řada zrádných slov (a gest) nás může dostat do nepříjemné situace. Většinou je známe jako jazykové vtipy a hříčky. Přijďte a dozvíte se o různých podobách uvedených slov a možnostech, jak se jim vyhnout. Ciťte se bezpečně v komunikaci –  připravili jsme pro vás výstavu, prezentaci a kvíz. Přijďte se dozvědět více a ochutnat perníčky s motivy zrádných slov.

Učíme se mluvit o bezpečnosti (Jazykové hry, workshop): 1. patro, banketka, 17:30 – 18:30
Hrajete si rádi? Přijďte si s námi zahrát pexeso! Pobavíte se a naučíte se spoustu nových francouzských a španělských slovíček. A nejen to! Připravili jsme pro Vás celou řadu dalších zábavných jazykových cvičení a her. Víte, jak si španělsky přivolat pomoc? Máme pro vás nachystány zvolací věty a citoslovce! Na závěr vám nabídneme malou ochutnávku španělské a francouzské kuchyně.

Bezpečné vs. nebezpečné chování aneb umíte si poradit v nebezpečných situacích? (Přednáška, workshopy): Místnosti č. DM422, DM423, po celou dobu akce
Dokáží děti rozpoznat nebezpečné situace v domácnosti? Výzkumy dokazují, že děti se stávají obětí nehod v domácnosti daleko více než dospělí.
Jsem oběť ve virtuálním prostředí? Virtuální prostor nás pohltil zásadním způsobem, ale ne až moc? Prozradíme Vám, kdy a jak byste si měli dávat pozor a nestát se obětí kriminálních činů páchaných ve virtuálním prostředí.
Sebeobrana: Umíte se bránit v ohrožení života? My Vám to ukážeme. Nebezpečné chování: Co říkají výzkumy o nejčastějších formách rizikového chování a jeho dopadu na naše zdraví a psychiku?

Refugium meum. Noc v cele středověkého kláštera (Workshop): Místnost D207, po celou dobu akce
Kde mohl středověký člověk nalézt bezpečné útočiště? Kde se mohl beze strachu uchýlit během namáhavé cesty plné nástrah? Snad každý znavený poutník s povděkem přivítal nocleh v klášteře. Na co však musel být připraven ten, který chtěl či byl nucen strávit za jeho zdmi zbytek života? Návštěvníci dostanou příležitost blíže poznat každodennost života ve středověkém klášteře.

Fakulta sociálních studií

Československých legií 9, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika

Vědce z Fakulty sociálních studií letos nově najdete v centru města na ulici Třída Československých legií 9 – jedná se o zadní vstup do budovy Filozofické fakulty Ostravské univerzity hned vedle klubu Atlantik. Budova je v blízkosti zastávek Karolina, Stodolní nebo Husův sad.

Jak nevidomí rozeznávají peníze? A navlékají nit? Jak si neslyšící přivolají pomoc? S čím se potýkají HIV pozitivní lidé? Program Fakulty sociálních studií vám umožní nahlédnout do reality člověka s postižením
a zeptat se na to, co vás zajímá, těch nejpovolanějších. Prostřednictvím otázek na interaktivních besedách budete mít také možnost stát se součástí výzkumu. A můžete také zakusit nebezpečí noci na ulici!

Celý program FSS OU:

Nevidím! Jak na to? (zážitkový workshop): Místnost č. E 206, začátek každou celou hodinu
Jak připravit čaj? Navléknout nit do jehly? Najít spadlé klíče? Rozeznat peníze? … když na to někdo nevidí?  Přijďte si vyzkoušet, jak to a další věci zvládnout bezpečně, bez úrazu a bez ztráty naděje!

„Nechci, aby šla do ústavu…“ (Výstava): 1. patro, po celou dobu akce
Fotografie dokumentující péči v domácím prostředí. Návštěvníci se mohou seznámit prostřednictvím fotografií jak neformální pečující zajišťují bezpečí svým blízkým.

Výzkum pocitu bezpečí občanů MSK (Přednáška): Místnost č. E 205, 18:00 a 20:00
Jak souvisí věda s Vaším každodenním životem? Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity realizovala v roce 2016 ve spolupráci s Moravskoslezským krajem výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje. Místa, ze kterých máte strach, prostory, kde se cítíte bezpečně, vše zachycené v mapách pocitu bezpečí a jiných výstupech, které slouží jako platforma pro vytváření koncepce prevence kriminality MSK pro rok 2016-2020.

Neslyším – i tak se chci cítit bezpečně (Workshop – znakový jazyk): Místnost č. E 210, po celou dobu akce, workshopy: 17:30, 19:00, 20:30
Víte, jak se neslyšící mohou v život ohrožujících situacích dovolat pomoci? Přijďte se vžít do světa neslyšících a pomoci nám navrhnout, jak si zavolat záchranku, hasiče či policii. Děti budou mít možnost si vyzkoušet znakový jazyk, dospělí se dozvědí zásady komunikace s osobou se sluchovým postižením.

(Ne)bezpečný život s HIV (Interaktivní beseda) : Místnost č. E 207, 18:00, 20:00
Jak se díváme na problematiku HIV/AIDS a proč? Týká se HIV/AIDS nás všech? Jak se s tím žije a jaká existuje péče (pr)o tyto lidi? S čím se HIV pozitivní lidé v životě potýkají? V čem podle Vás spočívá role sociální práce při řešení problematiky HIV/AIDS? Zeptejte se těch nejpovolanějších. I Vaše zapojení může být významnou součástí prováděného výzkumu – připravte si otázky!

Noc na ulici (Zážitkový workshop v ulicích Ostravy): Sraz v 1. patře v místnosti č. E207, 19:00, 21:00
Cílem aktivity je zprostředkovat účastníkům náhled na situaci, kdy člověk nemá jinou možnost, než strávit noc v ulicích města. Těmi Vás provedou lidé, kteří takovou zkušenost mají a nyní bojují za nové možnosti pro lidi bez domova.

Sociální práce a já (!?) (Workshop): Místnost č. E 210, po celou dobu akce
Co pro Vás znamená sociální práce? Co podle Vás dělá dobře? Co by měla dělat a nedělá? Sociální práce vznikla na zakázku společnosti. Přijďte nám pomoci tuto zakázku dále utvářet. Můžete se se svými názory vyfotit v našem fotokoutku, můžete je nakreslit, vymodelovat, vystříhat… jakkoliv je sdělit.

Sociální pracovník a  bezpečnost člověka s tělesným postižením (Přednáška, diskuze): Místnost č. E 205, 17:00, 19:00
Běžné životní situace, které si obvykle nespojujeme s jakoukoli obavou, mohou pro člověka s tělesným postižením znamenat reálné nebezpečí. Jak může sociální pracovník posílit bezpečnost člověka s tělesným postižením? Jaké nástroje k tomu používá? Jak můžete být v takových situacích užiteční vy sami? Přijďte o těchto možnostech diskutovat se studentkou doktorského studia, která má co říci k oběma tématům.

Pedagogická fakulta

Mlýnská 5, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika

Rohová budova děkanátu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ulici Mlýnská 5 se nachází přímo v centru města. Poblíž je tramvajová zastávka Stodolní a zastávka Husův sad, kde stojí trolejbusy i některé autobusy.

Jaká je řeč těla při lži? Co hrozí naší mateřštině? A jak dokáže robot rozluštit zakódovanou zprávu? Na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na vás čekají netradiční zážitky na každém rohu: poznáte hvězdnou oblohu, problematiku kyberšikany nebo kybergroomingu, zjistíte, co v komunikaci funguje, jak se nedostat do „komunikační pasti“ nebo jak kriminalističtí technici Městského ředitelství policie Ostrava používají vědu ve své praxi.

Celý program PdF OU:

V bezpečí jazyka, řeči a literatury (?) (Výklad, praktický nácvik, kvíz): Místnost č. G 414, po celou dobu akce
Máte zdravý hlas? Přijďte prozkoumat možnosti svého hlasu (měření hlasové intenzity a dalších parametrů hlasu, nácvik správné polohy hlasu a jeho rezonance, hlasová terapie)! Také se s námi můžete zamyslet nad nebezpečími, která hrozí naší mateřštině. A pro odvážné čtenáře detektivních a špionážních příběhů pro mládež bude připraven kvíz ověřující jejich důvtip a předpoklad stát se novým Sherlockem Holmesem!

Kde se opravdu cítíme bezpečně? (Interaktivní expozice): Místnost č. G 401, po celou dobu akce
O tom, zda a kde se cítíme bezpečně, přemýšlíme obvykle, až když je naše bezpečnost ohrožena. Přijďte si proto prohlédnout expozici maleb a fotografií a přemýšlet o bezpečnosti neohroženě a v klidu. Interaktivní hlasování pomocí mobilních technologií nás povede hlouběji k zamyšlení, kde se cítíme bezpečně a kde je naopak naše bezpečnost ohrožena.

Dopadni kyberloupežníka (Hra pro děti a rodiče): Místnost č. G 402, po celou dobu akce
Předmětem činnosti je vzdělávací webová hra o internetové bezpečnosti, kde si děti a jejich rodiče mohou proti sobě zasoutěžit ve znalostech o kyberšikaně, kybergroomingu, kyberstalkingu apod.

Bezpečný robotický svět (Workshop): Místnost č. G 302, po celou dobu akce
V informačním světě je bezpečnost často spojována s bezpečností dat a informací, které jsou proto kódovány. Přijďte se podívat, jak robot kóduje informace a jak je dokáže rozluštit. Můžete si vyluštit kódovanou zprávu nebo dostat ztracenou robotickou včelku do bezpečí. Poznáte také, jak vratké může být „bezpečí“ robota stojícího na dvou kolech.

50 odstínů lži (Workshop): Místnost č. G 403, po celou dobu akce
Co o nás prozrazuje naše tělo, aniž bychom si to uvědomovali? Jak se pozná člověk, který něco tají? Jak se změní jeho mimika, pohyby, držení těla, výraz tváře? Jak se takový člověk chová? Jde vůbec poznat lež? A jde to vůbec změřit? Nevíte? Tak se zastavte na kousek lži.

Hvězdné nebe nad námi (Expozice): Místnost č. G 510 a 511, po celou dobu akce
Vyhledávání souhvězdí, přelety družic, zajímavé objekty na obloze, start rakety. Elektrostavebnice, Luminiscence – Co je to?

Homo loquens (Workshop): Místnosti č. G 301 a 306, po celou dobu akce
Dnešní doba přináší četné výzvy, z nichž jednu z největších představuje komunikace v cizích jazycích. Současné stěhování národů nás k tomu přímo vybízí. Bez jejich znalosti není bezpečnosti.

Když Doma neznamená bezpečí (Přednáška): Místnosti č. G 201, 19:00
Domácí násilí – nebezpečná asymetrie vzájemného vztahu dvou lidí. Téma, o němž se neustále mluví, a přesto stále nevíme dost natolik, abychom účinně dokázali ochránit své blízké, známé nebo i sebe.

Jak (ne)bezpečně komunikovat (Workshop): Místnosti č. G 201, po celou dobu akce
Slova i gesta v sobě ukrývají velkou moc a jsou přirozenou součástí každého našeho dne. A přesto jim mnohdy nevěnujeme velkou pozornost a příliš nepřemýšlíme o tom, co sdělujeme a především, jakým způsobem to sdělujeme. Pojďte si tedy s námi hrát se slovy i s různými formami mimoslovního sdělení. Můžete si vyzkoušet i vaše reakce na různé životní situace a zjistit, co obvykle v sociální komunikaci funguje a čím se naopak často dostáváme do komunikační pasti.

Věda v krimi praxi (Workshop, ukázka): Místnosti č. G 313, po celou dobu akce
Věda v praxi v podání kriminalistických techniků Městského ředitelství policie Ostrava.

Pěvecké vystoupení (Hudební vystoupení): 5. patro, 18:00 a 20:00
Vysokoškolský pěvecký sbor.

Lékařská fakulta OU

Syllabova 19, Ostrava, Česká republika

Nová budova Lékařské fakulty Ostravské univerzity se nachází na pomezí Ostravy-Zábřehu a Ostravy-Vítkovic na ulici Syllabova. V blízkosti budovy se nachází autobusová zastávky Lékařská fakulta, Palkovského a Ředitelství Vítkovic.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity letos kromě svého vlastního programu hostí také značnou část programu partnerů Ostravské Noci vědců (např. Městská policie Ostrava nebo Záchranný hasičský sbor MSK). Program v areálu tudíž probíhá uvnitř budovy i ve venkovním prostranství. V tomto příspěvku najdete podrobný program uvnitř budovy, v tom následujícím pak vše, co se děje venku.

Na LF OU budete mít možnost setkat se s odborníky ze všemožných oblastí zdravotnictví, ale také s lidmi postiženými nemocemi nebo drogovou závislostí. Nebudou chybět workshopy ani možnost nechat se vyšetřit a naučit se nemocem předcházet.

Celý program LF OU:

Bezpečnost a jistota nadevše: kolorektální karcinom (Workshop, přednáška, prezentace pomůcek, preventivní programy): Místnost ZY 127, workshopy po celou dobu akce, přednášky v 18:00 a 20:00
Přednáška a informace o prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu. Přijďte se informovat a pobavit s profesionálními pracovníky – stomickými sestrami z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Zjistěte, jak manipulovat se speciálními pomůckami, které dodaly firmy B/Braun, ConvaTec, Lipoelastic.

Na kafe se stomikem (Diskuze): Místnost ZY 127, 19:00 a 21:00
Co je to vlastně stomie? Je třeba se toho bát? Příběhy za života lidí, kteří se reálně setkali s kolorektálním karcinomem. Otevřeně a bez ostychu – zástupci Klubu stomiků.

Intervenční služba: První psychická pomoc u osob zasažených akutní stresovou reakcí ve zdravotnictví (Přednáška, workshop): Místnost ZY 331, 17:30, 19:00, 20:30
Víte, co dělat, pokud vás zasáhla tragická událost? Na koho se obrátit? Co můžete udělat pro sebe sama?

Prevence rakoviny prsu: ONKO–AMAZONKY (Workshop): Místnost ZY 101, workshopy v průběhu celé akce; přednášky 17:30 a 19:30
Informace a praktické ukázky samovyšetření prsu, možnost vyzkoušet si prsní fantom-model, kde lze nahmatat nádory. Prezentace aktivit spolku Onko-Amazonky – organizace onkologických pacientek.

Na kafe s Onko-amazonkou (Diskuze): Místnost ZY 101, 18:30 a 20:30
Příběhy za života žen, které se reálně setkaly s rakovinou.  Otevřeně a bez ostychu. S Kateřinou Pintérovou a dalšími Onko -amazonkami.

Psí potěšení (Canisterapeutický workshop): Místnost ZY 079, workshopy v průběhu celé akce; přednášky v 17:30 a 18:30
Vysvětlení a ukázka CANISTERAPIE pro děti i dospělé. Zkuste cvičit speciálního psa. Naučte se, jak se k němu správně a bezpečně chovat. Schovejte mu pamlsek, či se s ním jen pomazlit?

Prsa-koule: Sahám si na ně každý měsíc (Workshopy, ukázky): Místnost ZY 101, workshopy v průběhu celé akce 17:30 a 18:30 – vedené přednášky
Věděli jste, že 30 % rakoviny odhalí partner? Kampaň „Sahám si na ně každý měsíc“ upozorňuje na důležitost samovyšetření v prevenci rakoviny prsou a varlat. Jejím cílem je naučit mladé lidi, jak se správně a pravidelně vyšetřovat a odhalit tak rakovinu včas. Málokdo totiž ví, že by na ně alespoň 1× měsíčně měl sáhnout správně a provádět tzv. samovyšetřování.

Hlavně bezpečně (Přednáška): Místnost č. 102, 18:00 – 18:30
Základní předpoklady pro bezpečné poskytování první pomoci. Úvod do problematiky zaměřený na ochranu zachránců na místě události.

Na tenkém ledě (Workshop): Místnosti č. 102,116, 19:00 – 21:00
První pomoc v praxi. Ukázky, vysvětlení, rady, mýty a fakta.

Pomáhat a chránit (Ukázka): Místnost č. 102, 21:00
Na místě základní složky Integrovaného záchranného systému v akci.

Poznávání „éček“ v potravinách (Workshop): Místnost ZY 155, po cleou dobu akce
Dokážeš určit, která „éčka“ jsou v potravinách a nápojích? Jedná se skutečně o „éčka“? Proč jsou v potravině nebo nápojích obsažena? Mnoho otázek, na které si hravou formou budete moci odpovědět.

„Éčka“ bezpečně (Přednáška): Místnost ZY 155, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30
Prezentace o aditivech neboli „éčkách“ pod vedením Ústavu fyziologie a patofyziologie a Výzkumného obezitologického centra LF OU v Ostravě.

Anatomie a bojová umění (Workshopy, ukázky): Místnost ZY 078, po celou dobu akce
Interaktivní přednáška s ukázkou anatomické podstaty bojových prvků – údery, kopy, techniky, průběh i dopad na lidské tělo.

Využití silikonu v medicíně jinde než v plastice (Workshopy, ukázky): Místnost ZY 078, po celou dobu akce
Korozní odlévání. Vznik realistických exponátů z polymerů, ukázka výukových preparátů – kostí. Co můžeme z kostí vyčíst?

Anatomie bezpečnosti tělesných orgánů (Workshopy, ukázky): Místnost ZY 078, po celou dobu akce
Anatomie bezpečnosti našich orgánů –  části těla chránící naše vnitřní orgány.

Katastrofy v Moravskoslezském kraji (Přednáška): Místnost ZY 235, 17:30 – 18:00
V MSK narůstá počet dopravních a hromadných úrazů a zvyšuje se tak nebezpečí biologických a chemických havárií a pandemií. Proto je třeba zaměřit se na inovativní léčebné postupy v ošetřování pacientů postižených katastrofou, včetně krizového řešení teroristických útoků a trvalých následků jak tělesných, tak duševních.  LF OU jako první v ČR takovouto výuku poskytuje a vy se s ní můžete přijít blíže seznámit.

Polámal se mraveneček (Workshop): Místnost: ZY 253, 18:00 – 19:00
Operační metody a následné léčení zlomenin.

I ty můžeš jednou skončit u nás aneb Patologie je vědou o nemocném organismu (Přednáška): Místnost ZY 129, 17:00-18:30, 20:00 -21:30
1) Ruku na to: Patologie je lékařský obor studující nemoci – jejich příčiny, mechanismy, vývoj a účinky na lidský organismus. Z toho vyplývá i poslání patologie, která pomáhá ostatním lékařům při stanovování správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole účinnosti probíhající léčby apod. Základní význam patologie spočívá v diagnostice a léčbě žijících pacientů a ne, jak se laická veřejnost mylně domnívá, v pitvách zemřelých. Nicméně prováděné pitvy jsou pro každou nemocnici výstupní kontrolou práce klinických lékařů. Přednáška „Ruku na to“ se bude týkat prevence vzniku rakoviny.
2) Budoucnost je ve vašich rukách: Nanočástice jako potencionální startér častých nemocí.
3) Co vše můžeme vidět, ale pozdě: Přednáška týkající se pitevního provozu.
4) Trocha historie ze soudku patologie nikoho nezabije: Dějiny ostravské patologie.

I ty můžeš jednou skončit u nás (18.30 – 20.00): Praktickou ukázku, jakým způsobem se materiál z lidského těla zpracovává, než jej dostane lékař-patolog k posouzení, vám budou prezentovat laborantky Ústavu patologie. Sami si budete moci prohlédnout histologické preparáty v mikroskopu, seznámit se s mikrotomem, který řezy o síle několika mikrometrů provádí a osahat si parafinové bloky, kde je biologický materiál dlouhodobě uchováván. Podívat se můžete i na sbírkové preparáty a seznámit se „face to face“ s rakovinou, infarktem, tuberkulózou, vývojovou vadou a jinými.
+ Videoukázka práce v laboratořích.

Netolismus (Přednáška): Místnost ZY 077, 18:00
Internet. Síť, která spojila lidstvo, rozdělila lidi. Osamělí uživatelé touží po opětovném spojení. Netolismus. Závislost, která tu ještě nebyla. Potřeba být on-line výměnou za ztrátu sebe i blízkých. Není cesty zpět. Tu svou si však máme šanci zvolit.

Drogy (Přednáška): Místnost ZY 077, 19:00
Ne každé dítě se v budoucnu stane závislým uživatelem drog. Každý závislý uživatel byl ale kdysi zvídavým a citlivým dítětem. Kvalitní primární prevence má smysl.

Na kafe s …: NÁVRAT DO REALITY (Beseda): Místnost ZY 077, 20:00 a 21:00
Příběh s dobrým koncem aneb vždy je možné začít znovu. Klient následné péče Doléčovacího centra Ranarkonu se s vámi podělí o svůj osobní příběh a zkušenost v boji se závislostí na drogách.
Nevhodné pro děti do 15 let.

Mámo, táto, hlídejte mě: Prevence úrazů dětí (Workshop, prezentace, kvízy): Místnost ZY 301, 302, 18:00 – 20:00
K nejčastějším úrazům malých dětí dochází doma a ve volném čase. Většině těchto úrazů lze předcházet důslednou prevencí a tvorbou bezpečného domácího prostředí. Přijďte si poslechnout rady a návody. Dále si můžete vyzkoušet, jak malé dítě bezpečně koupat, krmit či polohovat. Připraveny jsou materiály pro děti i dospělé.

Mámo, táto, hlídejte mě: Očkování – mýty a fakta (Přednáška): Místnost ZY 303, 18:00
Naočkovat své vlastní děti či sami sebe? Je očkování nebezpečné? Přijďte si poslechnout názory a diskutovat s předním odborníkem, doc. MUDr. Rastislavem Maďarem.

Zubní kaz – nebezpečí pro dětská ústa (Workshop): Místnost ZY 301, 302, 18:00 – 20:00
Zubní kaz patří k častým chorobám dětského věku. Hlavním nebezpečím pro dutinu ústní jsou trvale se obnovující povlak na zubech a některé součásti potravy, které bakterie obsažené v plaku rozloží.  Ohrožena nejsou jen ústa, ale celý organizmus. Proto je důležité rozvoji zubního kazu předcházet. V zábavném workshopu budeme děti učit, jak správně pečovat o svůj chrup nebo jak si správně zvolit vhodné zubní pomůcky. Rodičům i dětem připomeneme preventivní opatření v oblasti zubního zdraví, poradíme vhodné věkové období dítěte k samostatné ústní hygieně, seznámíme se základními pravidly ústní hygieny u dětí. Připraveny jsou materiály pro děti i dospělé.

Kardio-prevence a EKG (Přednáška, diskuze, workshop, ukázka): Místnost ZY 333, přednášky 18:00 -18:30 a 20:00 -20:30, monitoring EKG: 17:00 – 18:00 a 19:00 – 20:00
Hrozí infarkt i mě? Jedno z největších nebezpečí dnešní doby – kardiovaskulární onemocnění. Přijďte se podívat do zákulisí ordinace, změřit si krevní tlak či EKG, poslechnout si o tom, co můžu udělat právě já, aby se mě toto nedotklo.

Cestuj bezpečně (Přednáška, diskuze): Místnost ZY 303, 20:00
Jak se vybavit na zahraniční cesty do blízkých či vzdálených zemí? Jak se chovat v cizích zemích, aby nám to neublížilo? Přijďte si poslechnout názory a diskutovat s předním odborníkem, zkušeným cestovatelem, doc. MUDr. Rastislavem Maďarem.

Ergoterapie (Přednáška): Místnost ZY 234, 18:00
Ergoterapie je zdravotnická profese, která pomáhá lidem s těžkým handicapem znovu se zapojit do života. Ergoterapeuti učí pacienty i jejich rodinu, jak znovu pečovat o sebe samého, o svou domácnost, rodinu, děti a také to, jak se opět zapojit do pracovního života a společenských i volnočasových aktivit. Mají také co říci například k prevenci pádů, úpravě bariér, ergonomii pracoviště.

Melanom a možnosti jeho vyšetření (Přednáška): Místnost: ZY 303, 17:00 -17:30
Co je to melanom? Jak se můžeme chránit proti jeho vzniku? Tyto a spousty dalších otázek Vám zodpoví přednáška a diskuze s MUDr. Pavlasem.

Dermatoskopické vyšetření (Vyšetření): Místnost: ZY 304, Místnost: ZY 304
Melanom patří k nejzhoubnějším nádorům, včasná diagnóza a léčba může pacientovi zachránit život. Vzniká maligní přeměnou  kožních pigmentových buněk, tzv. melanocytů, buď z atypických znamének na kůži, nebo častěji od počátku roste jako zhoubný kožní nádor. Výhodou je, že kůži můžeme jednoduše vyšetřit pohledem a speciální světelnou lupou a můžeme určit, které pigmentové projevy kůže je nutno odstranit.

Nemocnice pro medvídky (Přednáška, ukázka): Místnost: Chodba ZY, 3. patro
Rentgenové oddělení: Skládačka lidského těla v životní velikosti, ukázky RTG snímků a jejich vysvětlení.
Praktický lékař: Povídání o povolání sester a lékařů, poslouchání srdce s fonendoskopem, určení vhodné léčby plyšových medvídků.
Ošetřovna: Povídání o záchranářích a správném akutním ošetření.
Operační sál: Operace od A do Z v operačních pláštích.

Letos poprvé bude součástí Ostravské Noci vědců také program Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje i venkovní promítání v režii Minikino kavárny. Tento program partnerů se bude odehrávat na travnatých plochách v areálu INLEK (tedy v novém kampusu Lékařské fakulty Ostravské univerzity).

Budova Lékařské fakulty Ostravské univerzity se nachází na pomezí Ostravy-Zábřehu a Ostravy-Vítkovic na ulici Syllabova 19. V blízkosti se nachází autobusová zastávka Lékařská fakulta, Palkovského a Ředitelství Vítkovic.

Celý venkovní program u LF OU:

Ukázka kynologie a hipologie (Městská policie Ostrava): Travnatá plocha za budovou LF, kynologie 17:15, hipologie18:00 a 19:15
Dynamické ukázky: Synchronně skákat přes překážky, proběhnout skrz zátaras či zapálený kavalet není žádný problém pro skupinu hipologie. Zneškodnit pachatele, agresivního člověka nebo zloděje, který se dal a útěk? Na toto vše jsou zase cvičeni psi pod vedením zkušených kynologů městské policie Ostrava.

Nebuď oběť!!! (Městská policie Ostrava): Travnatá plocha za budovou LF, 18:30, 19:45
Dámy, vždy jste se chtěly naučit základy sebeobrany? Tak to máte neopakovatelnou možnost vyzkoušet si a shlédnout základní sebeobranné praktiky pro ženy! U prezentačním stánku je možno vyzkoušet si také opilecké brýle a brýle simulující drogy a projít si s nimi krátkou ukázkovou trasu.

Technika Hasičského záchranného sboru MSK (Statické ukázky): Parkoviště před budovou LF, 17:00 – 20:00
Představí se základní výjezdové vozidlo Mercedes Benz Econic, které je umístěno na všech hasičských stanicích v Ostravě, speciální výšková technika – automobilová plošina Mercedes Benz Econic s nástavbou Bronto 44 a vyprošťovací speciál Bizon na podvozku Mercedes Benz.

Letní kino: GRAVITY: Travnatá plocha před budovou LF, 20:00
Ve spolupráci s Minikino kavárna jsme pro vás připravili projekci filmu. Posaďte se na čerstvý vzduch, zabalte se do deky a vychutnejte si podzimní projekci filmu Gravity, kdy se Sandra Bullock a George Clooney ocitnou obklopeni hlubokým tichem temného vesmíru s pomalu ale jistě docházejícími zásobami kyslíku, odkázáni pouze jeden na druhého.

 

Katedra studií lidského pohybu PdF OU

Varenská 40A, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika

Letošní novinkou je program Katedry studií lidského pohybu (KSLP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V Centru diagnostiky lidského pohybu, které je jedním z nejvýznamnějších vědeckovýzkumných pracovišť v České republice v tomto oboru, budete mít možnost seznámit se s programy, které dovedou vytvořit model lidského těla, diskutovat s předními zahraničními odborníky na lidský pohyb, poznat složení vlastního těla či úroveň svých pohybových schopností. Nebude chybět ani workshop Optimalizace tréninku!

Centrum diagnostiky lidského pohybu KSLP najdete ve sportovním areálu na ulici Varenská poblíž zastávky Stanice záchranné služby, Dům vodohospodářů, Futurum, případně pěšky přes Sad dr. Milady Horákové z tramvajové zastávky Krajský úřad.

Celý program KSLP PdF OU:

Bezpečný pohyb na základech vědy: analýza pohybu (Workshop): Centrum diagnostiky lidského pohybu, 18:00, 19:00 a 21:00
Workshop tvorby modelu lidského těla s využitím softwaru Qualisys a Visual 3D. Analýza pohybu člověka aneb „Jak se tvoří model lidského těla“. Víte, jak vypadá váš pohyb? Podle moderních výzkumů váš pohyb prozrazuje daleko víc, než jste si doposud mysleli. Přijďte si vyzkoušet, jak fungují moderní metody analýzy pohybu. Připraveny jsou ukázky pro děti i dospělé.

Beseda s biomechaniky (Diskuze, debata): Centrum diagnostiky lidského pohybu, 19:30 a 20:30
Přijďte diskutovat s předními zahraničními odborníky z oblasti pohybu člověka? Hosty Katedry studií lidského pohybu budou prof. Joseph Hamill a prof. Gareth Irwin.

Analýza složení těla (Workshop): Centrum diagnostiky lidského pohybu, 18:00 – 21:00
Chcete znát složení vašeho těla např. k bezpečné redukci vaší hmotnosti? Přijďte si nechat udělat kompletní analýzu složení lidského těla.

Diagnostika motorického výkonu (Workshop): Centrum diagnostiky lidského pohybu, po celou dobu akce
Chcete znát úroveň svých pohybových schopností pro nastavení optimálního a bezpečného tréninku? Přijďte si nechat udělat diagnostiku vybraného motorického výkonu (bench-press, vertikální výskok).

Optimalizace tréninku (Workshop): Centrum diagnostiky lidského pohybu, 18:00 – 21:00
Chcete se dozvědět, jakým způsobem se dají zjistit parametry, na základě kterých se může optimalizovat sportovní trénink? Přijďte k nám a my Vám změříme variabilitu srdeční frekvence.

Kampus VŠB-TUO

17. listopadu 15, Ostrava, Česká republika

Program VŠB – Technické univerzity Ostrava bude z velké části probíhat na různých místech v porubském kampusu. Hlavní vchody s informacemi najdete u budovy Auly, přístupné od tramvajové zastávky Hlavní třída nebo z parkoviště. Odtud bude také každou hodinu v 16:30 – 21:30 hod odjíždět kyvadlová doprava na trasu budova Superpočítače – Fakulta stavební – Planetárium a zpět.

Dozvíte se zde například, jak se chovat v kyberprostoru, jak se dá využít světlo k ochraně proti padělání, jak se staví elektromobil, jak vědci pracují na tom, aby se nám lépe dýchalo. Můžete se zapojit do hledání a zneškodnění radioaktivního zářiče, zažijete přenos elektrické energie na dálku, vysílání rádiových vln kolem Země či luminiscenční show. Na vlastní kůži můžete vyzkoušet pevnost ocelových lan, otestujete svou šikovnost při práci s interaktivním softwarem, při měření vlastností materiálů nebo pohybu v laserovém bludišti.

Prométheus ve společnosti pedagogů, studentů a sovy (Komentovaná procházka po areálu VŠB-TUO): Sraz u budovy Knihovny (NK) ve 20:00, délka trvání procházky cca 1 hod
V kampusu VŠB-TUO je více než třicet uměleckých děl umístěných na veřejně přístupných místech. Při noční procházce uvidíte univerzitní uměleckou sbírku v novém světle. Baterku s sebou! Katedra architektury FAST a Centrum regionálních studií FF OU

Bezpečnost v komunikacích (Přednáška): Aula, sál NA2, 18:00 a 20:00
Jaké platí zásady pro chování v kyberprostoru? Jak těžké je utajit obsah komunikace či samotné předávání zpráv? Chování ve virtuálním počítačovém světě může mít dopady i do světa reálného, anonymita je relativní pojem a technickými prostředky lze identifikovat konkrétní osoby, i když se skrývají za různými přezdívkami. Katedra telekomunikační techniky FEI

Internetová telefonie (Přednáška): Aula, sál NA2, 17:00 a 21:00
Kam se dovoláme po internetu? Kdy nastane doba, kdy nebudeme platit za provolané minuty, ale za „data“? A jak zabezpečíme, aby někdo nevyužil naši linku pro výhružné volání třeba do Bílého domu? Katedra telekomunikační techniky FEI

Světlo ve službách bezpečnosti (Přednáška s demonstracemi): Aula, sál NA2, 19:00
Jak můžeme využít světlo a elektromagnetické vlny k ochraně proti padělání léků, dokladů či bankovek? Proč letištní ostraha vidí zbraně a výbušniny pod oblečením nebo v kufrech? Odkryjeme vám tajemství méně známých technologií využití světla a elektromagnetických vln v ochranných hologramech a terahertzové spektroskopii. Katedra fyziky VŠB-TUO

Hledá se pašovaný zářič! (Workshop): Aula, venkovní atrium nebo chodba, po celou dobu akce
Ostraha letiště přijala varování před nezákonným transportem radioaktivního jaderného materiálu. Podaří se jim ho nalézt a jak? Zapojte se a zkuste spolu s námi ukrytý zářič najít! Katedra fyziky VŠB-TUO

Netradiční algoritmy a výpočty (Komentovaná ukázka): Aula, učebna NA5, po celou dobu akce
Umělá inteligence nachází uplatnění v mnoha oborech vědy stejně jako při řešení problémů reálného světa. Přijďte nahlédnout do světa umělých společenstev podobných těm přírodním (včelám, mravencům apod.), která spolupracují při řešení složitých úkolů. Pracoviště NAVY FEI

Luminiscenční show (Komentovaná ukázka): Aula, jeviště za oponou sálu NA1, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Proč naše trička svítí na diskotéce? Proč je čistoskvoucí prádlo reklamním a optickým klamem? Provádíme pokusy s netoxickými chemikáliemi na principu “lámací svítící tyčinky”, avšak ve stonásobném měřítku. Přijďte se podívat, jak světlo ovlivňuje chemii, jak chemie ovlivňuje náš život! Katedra chemie FMMI 

Interaktivní lavička (Komentovaná ukázka): Aula, chodba 1. patro, po celou dobu akce
Nechte se zlákat a usedněte na lavičku plnou her a překvapení. Přijďte se podívat na možnou budoucnost vizualizace a interaktivity, která nás čím dál tím více láká a obklopuje. Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI

 Teslův transformátor (Komentovaná ukázka): Aula, chodba 1. patro, po celou dobu akce
Jakou sílu má elektrická energie a co všechno dokáže? Kdy je bezpečná a kdy nám může ublížit? Umíme vytvořit krásné vizuální efekty a bezdrátově rozsvítit žárovku i zářivku! Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI 

Monitorování automobilů (Komentovaná ukázka): Aula, chodba 1. patro, po celou dobu akce
Jak sledovat a rozpoznávat projíždějící auta? Jak zajistit bezpečnost například společných garáží? Vyvinuli jsme komerčně aplikovaný systém využitelný pro otevírání brány, autorizaci průjezdu a zaznamenávání SPZ automobilů. Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI 

Jak se stát vědcem a technikem? (Workshop): Aula, chodba 1. patro, po celou dobu akce
Jak se stát mladým kybernetikem a vývojářem? Máme recept, jak učit děti základům elektroniky, robotiky, programování, ale i kreativitě a dalším technickým dovednostem! Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI a Zlepši si techniku 

Jak se staví elektromobil (Komentovaná ukázka): budova CPIT, Prototypová laboratoř C112 a přilehlé parkoviště, po celou dobu akce
Mobilita je fenoménem posledních desetiletí. Je to období hledání, jak se dopravit do cíle rychleji, pohodlněji, bezpečněji a v neposlední řadě levněji a ekologičtěji. Jakou roli v tom hraje věda? Přijďte se podívat, jak jezdí elektromobily KAIPAN K3 a HYDROGENIX! A co víc, nechejte se hýčkat svezením bez hluku, jedů a vibrací! Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI

Laserové bludiště (Workshop): budova CPIT, místnost RA 302, po celou dobu akce
Lasery se běžně využívají jako součást bezpečnostních zařízení, např. k detekci narušení objektu. Přijďte si vyzkoušet, jestli laserové paprsky v našem bludišti rozpoznají i vás! Katedra telekomunikační techniky FEI

GeoGebra není žádná věda (Workshop): budova Knihovny, počítačová učebna, po celou dobu akce
GeoGebra je bezpečný dynamický interaktivní software, který nemusí být jen náš skvělý pomocník, ale i zábavný kamarád. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Univerzitní radioklub OK2KQM (Komentovaná ukázka): budova Knihovny, 4. patro NK 431b, po celou dobu akce
Předvedeme vám radiokomunikační techniku a komunikaci na dlouhou vzdálenost, možná i kolem celé Země! Katedra telekomunikační techniky FEI

Noční procházka světem environmentálních technologií (Komentovaná prohlídka): budova IET, po celou dobu akce
Jak vypadá chemicko-inženýrská laboratoř v noci? Vše se točí, svití, bliká a syčí… Nevěříte? Přijďte se přesvědčit sami! Institut environmentálních technologií IET

Vlastnosti materiálů aneb “Není kámen jako kámen!” (Komentovaná ukázka): Budova J, Laboratoř mechanických vlastností hornin JA 162, po celou dobu akce v 30 min intervalech
Znáte základní vlastnosti materiálů? Je pevnější ocel, kámen, beton, dřevo nebo cihla? V naší laboratoři se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky. Připravili jsme pro vás praktické ukázky měření a srovnání základních vlastností hornin a různých materiálů. Institut hornického inženýrství a bezpečnosti HGF

Visíme bezpečně?! (Komentovaná ukázka): Laboratoře NE1, NE9, 17:00, 19:00, 20:00
Co obnáší válcování ocelového drátu na polospojité válcovací trati a následné tažení drátu za studena? Co všechno musí drát vydržet? Jak technologie výroby ovlivňuje bezpečnost ocelových lan? Katedra tváření materiálů FMMI

Mapa budov v kampusu:

Kampus VŠB-TUO mapa

Geologický pavilon prof. Pošepného

17. listopadu 15, Ostrava, Česká republika

Geologický pavilon najdete v areálu univerzity, je přístupný ze zastávek tramvaje Hlavní třída a procházkou i od Rektorátu Vysoké školy báňské.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je součástí Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a je plný mineralogických, paleontologických, geologických a dalších sbírek.

Ty slouží jako výzkumný materiál pro vědce, učební názorná pomůcka pro studenty i radostné potěšení pro každého, kdo má rád „kameny“. Využijte jedinečné příležitosti a přijďte se potěšit také – zažijte s námi NOC V MUZEU!

Program:

Kouknu sem a kouknu tam, správný kámen vyhledám (Workshop pro děti): Mezi sbírkami 17:00 – 18:00
Přijďte si hrát a zábavnou formou poznejte naše expozice nerostů a fosílií.

Geologické unikáty České republiky (Přednáška): Přednášková učebna 18:30 – 19:30
Máme v Česku světově proslulé geologické lokality? Co k nám táhne zahraniční geology? Jaká zajímavá místa může bezpečně objevovat i pouhý laik?

Večer mezi kameny (Komentovaná prohlídka): Mezi sbírkami 19:45 – 21:00
Za krásami neživé přírody se vždy nemusíte trmácet jen do skal. Přijďte si je prohlédnout do bezpečí našich sbírek!

IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO

Studentská 6231/1b, Ostrava, Česká republika

Naše pracoviště najdete nedaleko kampusu VŠB-TUO blízko zastávky autobusu č. 37 Studentské koleje. Autem můžete zaparkovat na parkovištích poblíž (Vědecko-technologický park) anebo využijte kyvadlové dopravy z parkoviště u budovy Auly VŠB-TUO. Autobus z kampusu vyjíždí každou hodinu od 16:30 do 21:30 na trasu: budova Superpočítače – Fakulta stavební – Planetárium a zpět.

V rámci Noci vědců se dostanete na místa, kam obyčejný smrtelník nezabloudí. Můžete si prohlédnout showroom Superpočítače a zahrát si interaktivní počítačové hry, přibližující reálné projekty počítaní na superpočítačích. SALOMON je momentálně 55. nejvýkonnější počítač na světě, žebříček se ale co půl roku mění. Co se ale nemění, je naše nadšení a radost ze superpočítání!

Program:

Superpočítač? Superpočítač! (Komentovaná prohlídka): 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Co umí? Jaký má výkon? SALOMON – nejvýkonnější superpočítač v ČR je u nás, v Ostravě!

Jak vyrobit sedadlo, které je bezpečné?  (Přednášky): 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Názorně vám představíme úlohy z oblasti bezpečnosti, které se počítají na superpočítačích.

Blíží se velká voda. Mám začít utíkat? (Přednášky): 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Názorně vám představíme úlohy z oblasti bezpečnosti, které se počítají na superpočítačích.

ParallelRACE (Interaktivní počítačová hra): po celou dobu akce
Vytvoř svůj vlastní aerodynamický automobil a vyhraj s ním závod.

Shooting Stars (Interaktivní počítačová hra): po celou dobu akce
Jak to chodí ve vesmíru? Staň se na chvíli astrofyzikem! 

Virtuální realita (Interaktivní počítačová hra): po celou dobu akce
Svět, který vás pohltí, vytvořený na superpočítači.

Planetárium Ostrava

K Planetáriu 502, Ostrava-Krásné Pole, Česká republika

K ostravskému Planetáriu vede příjemná procházka porubským lesoparkem. Nejblíže to je z autobusové zastávky Studentské koleje (bus č. 20, 37, 40, 61), odkud se vydáte po zelené značce nebo po cyklostezce. Kratší cesta pak vede po modrobílé značce ze zastávky U Zahrádek (bus č. 46). Planetárium Ostrava je součástí Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO.

Pokud budete mít štěstí, možná po cestě najdete i houby, lesopark je jich plný! Během Noci vědců však nezapomeňte baterku, bude to zároveň stezka odvahy. Anebo využijte kyvadlové dopravy z parkoviště u budovy Auly VŠB-TUO. Autobus z kampusu vyjíždí každou hodinu od 16:30 do 21:30 na trasu: budova Superpočítače – Fakulta stavební – Planetárium a zpět.

Program:

Divoký vesmír (Audiovizuální představení): Sál planetária 17:00 a 18:30
Celooblohová projekce pořadu o kosmických katastrofách spojená s komentovanou prohlídkou hvězdné oblohy.

Věda ve Výzkumáku (Demonstrace): Výzkumák, 18:00
Demonstrační pokusy, které objasňují jevy a zákonitosti pozemské přírody i celého vesmíru.

Večerní nebe (Pozorování): Hvězdárna a Amfiteátr, 21:00
Pozorování vesmírných objektů dalekohledy s odborným výkladem (pouze za příznivého počasí bez oblačnosti). V případě nepříznivého počasí proběhne náhradní program v Kinosále.

Experimentárium (Interaktivní prohlídka): Experimentárium, po celou dobu akce
Prožijte dobrodružství poznávání tajemného vesmíru v expozicích “Ke hvězdám”, “K planetám”, “Do hlubin Země”, “Za světlem” a “Na oběžnou dráhu”.

(Ne)bezpečné kosmické střely (Přednáška): Kinosál planetária, 17:00 – 18:00
Sluneční soustavu křižují desítky tisíc různě velkých planetek. Mnoho z nich dokonce protíná dráhu planety Země! Hrozí nám srážka? Jaké mohou být dopady takové události? Došlo k tomu už někdy v minulosti a co z toho vyplývá pro naši budoucnost?

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875, Ostrava, Česká republika

Budova Fakulty stavební VŠB-TUO se nachází v Ostravě-Pustkovci nedaleko porubského kampusu. V blízkosti stojí autobusy na zastávce Ludvíka Podéště (40, 48, 49)  nebo Otakara Jeremiáše (35, 39, 44). Mezi jednotlivými stanovišti Ostravské Noci vědců v Ostravě-Porubě se můžete ale snadno pohybovat  pěšky, nebo využijte kyvadlové dopravy z parkoviště u budovy Auly VŠB-TUO. Autobus z kampusu vyjíždí každou hodinu od 16:30 do 21:30 na trasu: budova Superpočítače – Fakulta stavební – Planetárium a zpět.

FAST nabídne přednášky, workshopy i komentované ukázky. Dozvíte se například, jaký je význam světových podzemních staveb pro veřejnou bezpečnost, jak se v podzemí staví, co jsou to trhací práce, vyzkoušíte si měřit zemětřesení a poznáte také princip, jímž se ověřuje bezpečnost stavebních konstrukcí, například mostů.

Program:

Nejbezpečnější stavby světa? Ty v podzemí (Přednáška): Přednášková aula, 18:00
Chtěli byste bydlet nebo pracovat v podzemí? Jak můžeme účelně využít podzemní prostory? Provedeme vás výstavbou světových podzemních staveb s ohledem na jejich využití a význam pro veřejnou bezpečnost.

Poruba dobrá, Poruba špatná (Přednáška): Přednášková Aula, 19:00
Jak může architektura a urbanismus napomáhat pocitu bezpečí? Daří se to v městském obvodu Poruba? Co je zde dobře a co špatně? A můžeme tomu my sami přispět?

Vybuduj si tunel (Workshop): foyer, po celou dobu akce
Jednoduchá stavebnice tunelu pro děti o drobné sladkosti.

Můžu vyvolat nebezpečné zemětřesení? (Workshop): foyer, po celou dobu akce
Změřte a vyhodnoťte velikost „svého“ zemětřesení! Ukázka monitoringu vibrací. 

Některé méně obvyklé způsoby výstavby (Komentovaná ukázka): foyer, po celou dobu akce
Co jsou „trhací práce“, čím jsou zajímavé a neobvyklé? Jak je můžeme použít při výstavě podzemních objektů?

Bez azbestu a železobetonu aneb Jak dokázali zajistit stavby naši předkové (Komentovaná ukázka): foyer, po celou dobu akce
Které materiály jsou odolné proti požáru a které ne? Navštivte komentovanou výstavu skutečných prvků a konstrukcí, které v minulosti sloužily k zajištění stability staveb, požární bezpečnosti a jako ochrana proti jejich vyloupení.

 Tenzometrická váha (Interaktivní ukázka): foyer, po celou dobu akce
Bezpečnost stavebních konstrukcí, zejména mostů, ověřujeme pomocí principu, který je využíván u nákladních vah. Přijďte si stoupnout na váhu a proměřit vlastní průhyb!

Jak nebezpečný může být kopec? (Komentovaná ukázka): foyer, po celou dobu akce
Jaké jsou důvody a důsledky svahových deformací? Jak lze ujíždějící svah zachránit? Namodelujeme pohyb zeminy pro různé úhly naklonění a vy si můžete tipnout, „kolik vydrží“!

Co všechno umí termovizní kamera? (Komentovaná ukázka): foyer, po celou dobu akce
Sklo se tváří jako zrcadlo nejen ve viditelném, ale také v infračerveném záření. Tím pádem známé postupy používané v infračervené termografii nelze spolehlivě použít. My ale tento problém dokážeme vyřešit…

Prométheus ve společnosti pedagogů, studentů a sovy (Komentovaná procházka po areálu VŠB-TUO): Sraz u budovy Knihovny (NK) ve 20:00, délka trvání procházky cca 1 hod
V kampusu VŠB-TUO je více než třicet uměleckých děl umístěných na veřejně přístupných místech. Při noční procházce uvidíte univerzitní uměleckou sbírku v novém světle. Baterku s sebou! Katedra architektury FAST a Centrum regionálních studií FF OU

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Lumírova 13/630, Výškovice, Ostrava, Česká republika

Budovu Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) VŠB-TUO naleznete ve Výškovicích nedaleko zastávky Nové Výškovice (tramvaje č. 2, 6, 7, 15). Poblíž je také autobusová zastávka Výškovice (bus č. 31, 55, 77).

Na tomto stanovišti Ostravské Noci vědců se například dozvíte, jak lidi připravit na práci v krizových štábech, že i oheň umí být dobrý sluha a poznáte i mouku či cukr coby výbušninu.

Zlatým hřebem večera pak bude Pyrotechnická show Barvy noci. Samozřejmě bezpečně!

Program:

Simulujeme, abychom zachraňovali (Komentovaná ukázka): Učebna, více běhů po celou dobu akce
Jak připravit lidi pro práci v krizových štábech?

Co všechno musí umět velitel zásahu (Komentovaná ukázka): Učebna, více běhů po celou dobu akce
Ukázka simulačního softwaru XVR během mimořádné události (povodně, požár, zamoření ovzduší…).

Víte, kam létají asfaltoví holubi? (Workshop): Učebna, po celou dobu akce
Laserová střelnice mezi školními lavicemi!?

Oheň, který nepálí (Komentovaná ukázka): Venkovní atrium, 17:30 a 18:30
Co vše lze dokázat s ohněm, aby byl dobrý sluha (a ne zlý pán).

I u Vás doma může být opravdu výbušná atmosféra (Komentovaná ukázka): Laboratoře, více běhu po celou dobu akce
Víte, že mouka nebo cukr mohou vybuchnout? Třeba při pečení!

Víte, co dýcháte? (Komentovaná ukázka): Laboratoře, po celou dobu akce
Pomocí přesných přístrojů společně změříme, kolik běžně vdechujeme prachových částic, dokonce nanočástic.

Hravé pokusy aneb Jak rostou „maršmelouny?“ (Workshop): Laboratoře, po celou dobu akce

21:30 PYROTECHNICKÁ SHOW BARVY NOCI!

Ekonomická fakulta

Havlíčkovo nábřeží 38, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika

Ekonomická fakulta (EkF) VŠB-TUO se nachází v centru města na ulici Sokolská třída. Budova je velmi snadno dostupná MHD například ze zastávky Most Pionýrů  nebo Most Miloše Sýkory, ale dá se jet i tramvají na zastávku Stodolní, odkud na Sokolskou dorazíte do 10 minut.

EkF si pro návštěvníky připravila pestrý program, během kterého nahlédnete do různých oblastí ekonomie: například oddlužení fyzických osob, ekonomická vyspělost země nebo mezinárodní migrace. Můžete se také vyfotit ve fotokoutku a zkusit si tak promoce nanečisto!

Program:

Osobní bankrot, oddlužení fyzických osob (Přednáška): učebna E107, 17:00
Každý z nás se může dostat do finančních potíží. Jak tuto tíživou situaci nejlépe a bezpečně vyřešit?

Rozdíly v ekonomické vyspělosti zemí jako zdroj nepokojů (Přednáška): učebna E107, 18:00
Současná situace ve světě je velmi komplikovaná. A za vším jsou peníze.

Udržitelnost vládního dluhu a jeho efektivní řízení (Přednáška): učebna E107, 19:00
Lze se zadlužovat do nekonečna? Kam mohou vést rozhodnutí současných vlád?

Mezinárodní migrace – její hlavní determinanty a dopady na hostitelské země (Přednáška): učebna E107, 20:00
Migrace je téma, které v současné době rozděluje veřejnost. Zajímavá fakta a souvislosti. 

Bezpečnost internetového bankovnictví (Přednáška): učebna E107, 21:00
Význam internetového bankovnictví neustále roste. Aby bylo bezpečné, platí pro něj několik základních pravidel.

 Vyzkoušej si profesi reportéra (Workshop): učebna E115, po celou dobu akce
Natoč vlastní reportáž. Zveřejníme ji na našem youtube kanále. Nejvtipnější vyhrává zajímavé ceny.

Ekonomický kvíz (Workshop): učebna E115, po celou dobu akce
Otestujte své znalosti a soutěžte o drobné ceny. 

Chráníme českou korunu (Workshop): učebna E115, po celou dobu akce
Kreativní hry pro děti, které vytvořila Česká národní banka. Každý soutěžící vyhrává!

Promoce na zkoušku (Fotokoutek): učebna E115, po celou dobu akce
Fotografie na památku jako z opravdových promocí – v taláru a barvu diplomu si můžete vybrat. Fotografii zašleme na váš email nebo vás vyfotíme vaším přístrojem.

Hádej kdo (Workshop): učebna E115, po celou dobu akce
Poznáš, který ekonom jak vypadá?

Nebezpečné značky (Workshop): učebna E115, po celou dobu akce
Každý vědec při své práci používá nebezpečné chemikálie. Každá chemikálie má na sobě značení. Poznáš, jak která značka vypadá a co znamená?

Kulturní noc (Workshop): učebna E115, po celou dobu akce
Poznej jinou kulturu a ochutnej jejich speciality. Čeká tě příjemné pohoštění a atmosféra.