Příroda vs. industriál

Autor: , 13. 8. 2015

Napětí i symbióza mezi přírodou a průmyslovým prostředím je tématem 3. ročníku mezioborového sympozia, které se tradičně zaobírá otázkou reprezentace prostoru (nejen) v literatuře a výtvarném umění.


KONTRAST PŘÍRODY A PRŮMYSLU. Téma nejen pro Ostravsko, ale také další regiony.

„Umělecké zobrazení prostoru je jedno z témat, jimiž se Centrum regionálních studií i katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity už delší dobu profilují. Jde to do jisté míry ruku v ruce i s “regionálními” tématy – ne ve významu omezení na náš region, ale jako výzkum regionů obecně, často i v přeshraničním záběru,“ uvádí Jakub Ivánek, organizátor sympozia.

„Právě na sympoziu Příroda vs. industriál se to ukazuje dobře – máme tam témata, jež zaujmou ty, které zajímají konkrétní prostory (ať už je to Ostravsko, Most či Kladno), tak i spíše teoretické příspěvky, které se snaží téma zachytit v obecnější rovině,“ dodává.

Setkání se opět uskuteční v přednáškovém sále ostravského kulturního klubu Fiducia a zúčastní se ho badatelé několika společenskovědních oborů. „Mezioborová perspektiva je pro naše sympozia příznačná – ačkoli jádro našeho Centra tvoří literární vědci, sympozia jsou přísně interdisciplinární. Vystoupí rovněž kunsthistorici, geografové, jazykovědci, historikové i estetici.“

Jedním z vystupujících bude spisovatel Pavel Brycz, který ve svých textech tematizuje severočeskou krajinu. Zajímavostí bývá rovněž účast zahraničních odborníků, kteří se zabývají českou literaturou a přinášejí tak jiný pohled na naši literaturu zvenčí.

Centrem pozornosti se stanou také moderní spisovatelé a umělci, jako Hrabal, Čapek, Juliš nebo Kolář, a dojde také na napětí mezi industriálem a přírodním prostředím v hlubší minulosti.

Centrum regionálních studií s katedrou české literatury a literární vědy vás srdečně zvou na tuto akci, která se bude konat 10. a 11. září 2015. Je zdarma a samozřejmě přístupná široké veřejnosti.

Plakát akce

Plakát akce

Související články: