Pozvánka na výstavu − Denotace znaků

Autor: , 24. 1. 2017

Zveme vás na výstavu absolventky Fakulty umění Ostravské univerzity, Andrey Uváčikové. Vernisáž zahájí doc. Zbyněk Janáček.


Zveme vás na výstavu absolventky Fakulty umění Ostravské univerzity.

„Výstava predstavuje problematiku znakov, pomocou ktorých vnímame a interpretujeme objekty okolo seba. Vzťah reality (zastúpenej objektom) a jej reprezentácie (zastúpenej znakom) je v dnešnej post-digitálnej ére často komplikovaný, znejasňovaný možnosťami multiplikácie a manipulácie,” uvádí Andrea Uváčiková.

„Využívaním roznych metód zobraznia toho istého objektu – od fotografie, cez jej numerický kód, až po otisky objektov a otisky otiskov objektov, je vytvorená ištalácia, ktorá odkazuje k samotnej podstate znakov tak, ako ich definoval Charles Pierce. Jedná sa o Pierceho triadický model znakov, pričom ich delí na ikony, indexy a symboly,” vysvětluje.

Přijďte se podívat na verinsáž výstavy do klubu Atlantik 3. února 2017 v 17 hodin. Vernisáž zahájí emeritní děkan Fakulty umění Ostravské univerzity doc. Zbyněk Janáček.

„Znak je něco, co zastupuje něco jiného.“

Denotace znaků