Pozvánka na přednášku prof. Josefa Fronka “Slasti a strasti lexikografické řehole”

Autor: , 27. 2. 2017

Emeritní profesura J Fronka, KAA FF, květen 2011, prof. Fronek ve druhé řadě zleva. Archiv KAA.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni k přednášce na téma

Slasti a strasti lexikografické řehole,

s níž prof. Fronek vystoupí v úterý 28. února 2017 od 12.30 h

v místnosti E 204 v budově E na ul. Čs. legií.

Přednášku doprovodí křest novorozeného slovníku a dle zájmu příchozích také autogramiáda.

Prof. Josef Fronek, M.A., Ph.D. vystudoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 70. letech 20. století opustil z politických důvodů Československo a více než dvacet let působil jako akademický pracovník na univerzitách ve Velké Británii. V letech 2007 až 2011 přednášel především lexikologii a sémantiku na katedře anglistiky naší univerzity, jejímž je emeritním profesorem. Na jaře 2016 oslavil prof. Fronek své 80. narozeniny a v prosinci téhož roku vydání aktualizované a podstatně rozšířené verze svého Velkého anglicko-českého slovníku (Leda 2016).

Rozhovor s prof. Fronkem: I. a II. část.