Poznejte kandidáty na děkana Lékařské fakulty

Autor: , 1. 10. 2020

Lékařskou fakultu Ostravské univerzity čeká volba nového děkana. Seznamte se s jednotlivými kandidáty, kterým jsme zde na OU@live dali prostor k prezentaci jejich vizí.


Lékařská fakulta Ostravské univerzity stojí před volbou nového děkana.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity stojí před volbou nového děkana.

Už 5. října se bude konat setkání akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity, na kterém se představí kandidáti na děkana fakulty. Navrženi byli celkem tři kandidáti, v abecedním pořadí jsou to PhDr. Mgr. Karel Drgáč, Ph.D., doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS a doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA. Jejich životopisy a volební programy najdete v této aktualitě na webu Lékařské fakulty.

Kandidáty jsme oslovili a dali jim prostor pro prezentaci na OU@live libovolnou formou. Všichni tři této příležitosti využili, s jejich vizemi se tedy můžete podrobně seznámit v těchto samostatných příspěvcích:

Shromáždění proběhne kvůli epidemiologickým opatřením pouze za přítomnosti Akademického senátu LF OU, kandidátů, vedení Lékařské fakulty, vedení Ostravské univerzity a vedení Fakultní nemocnice Ostrava. Ostatním členům akademické obce Lékařské fakulty, tedy studentům a akademikům, bude jednání zpřístupněno online prostřednictvím MS Teams. Podrobnější informace jsou zveřejněny v Portálu OU.