PEDAGOGICKÁ FAKULTA OU HOSTÍ ÚČASTNÍKY KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Autor: Iva Červenková , 8. 9. 2020

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky PdF v termínu 14.-16. září 2020 pořádají XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu


Vážení akademici a studenti, dámy a pánové,

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky PdF v termínu 14.-16. září 2020 pořádají XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu, na kterou je přihlášeno přes 150 účastníků z celé republiky s téměř 90 příspěvky či postery.

Tématem letošní konference je „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“. Rádi bychom evokovali otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v situacích formálního i informálního vzdělávání a diskutovali probíhající změny ve vzdělávání i ve společnosti. Od pondělního poledne bude v prostorách hlavní budovy Pedagogické fakulty OU (ul. Fráni Šrámka 3) připraven metodologický workshop, který povede docentka Steriani Elavsky z Ostravské univerzity. Seminář bude zaměřen na kvantitativní a kvalitativní analýzu dotazníků prostřednictvím softwaru Qualtrics. Momentálně jsou k dispozici ještě poslední volná místa. Zájemci (nejen z řad doktorandů a začínajících výzkumníků) mohou obratem kontaktovat referentku Gabrielu Matýskovou o podání bližších informací (gabriela.matyskova@osu.cz).

Hlavní část konference bude slavnostně zahájena v pondělí 14. září 2020 v 15 hodin. Následovat bude plenární referát profesora Petera Bagoly-Simó z Humboldt-Universität zu Berlin. Po skončení referátu bude v přilehlém křídle budovy v Galerii Student probíhat výstava posterů spojená se soutěží o nejlepší výzkumný projekt. Novinkou ostravské konference je neformální setkání účastníků nazvané „Káva s …“, na které bude se členy vedení ČAPV diskutováno o dalších vizích asociace, o potřebách členské základny i potencionálních členů, nebo o možnosti zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu.

Druhý konferenční den je na programu plenární přednáška profesora Bruce A. Knighta z Central Queensland University (Austrálie). Jelikož Austrálie dosud neuvolnila hranice pro volné cestování do všech krajin, přednáška proběhne v hlavní konferenční místnosti virtuálně. Účastníci budou moci řečníku klást otázky on-line, anebo využít chat.  Poté bude celý den věnován jednáním v sekcích. Vpodvečer ještě proběhne plenární schůze ČAPV. Druhý den konferenci zakončíme společenským programem.

Ve středu 16. září ráno proběhne přednáška docentky Zuzany Sikorové, vedoucí Centra pedagogického výzkumu PdF OU. Po přednášce budou až do odpoledne následovat jednání v sekcích. Podrobnější informace o programu i celé akci lze nalézt v odkaze https://pdf.osu.cz/capv.

Samotná příprava konference byla výrazně zkomplikována celosvětovou pandemickou situací. Oproti tradičním záměrům fyzického setkání byly na jaře tohoto roku z preventivních důvodů učiněny kroky pro on-line formu konference. Nakonec jsme však situaci po bezpečnostní stránce znovu vyhodnotili, zvážili jsme přání členské základny a rozhodli jsme se konferenci uspořádat v obvyklé prezenční podobě. Výroční konference ČAPV totiž chápeme jako příležitost pro aktivní sdílení zkušeností a plánů do budoucna a pro vzájemné učení se od sebe navzájem.

Je nám ctí, že letošní ročník můžeme uspořádat právě v Ostravě.

 

Za organizační tým konference

Iva Červenková