PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2018

Autor: Alena Vališová , 7. 11. 2018

Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty OU ve spolupráci s Wydzialem Etnologii i Nauk o Edukacji Universytetu Ślaskiego, Cieszyn, uspořádala XIII. ročník mezinárodní konference s názvem PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2018


Pedagogická diagnostika a evaluace

Už samotné tematické zaměření konference 2018 je nezbytné hodnotit pozitivněČlenové vědeckého výboru pod vedením doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc., kteří připravovali odbornou i formální koncepci mezinárodní konference, se zaměřili na velmi zajímavé a inovativní trendy v oblasti pedagogické diagnostiky a evaluace.

Dvoudenní program konference se zahraniční účastí – kolegů z Polska, ze Slovenska a z Austrálie – byl z hlediska odborného velmi fundovaně koncipován.

Na celkovém průběhu konference se odrazila i přátelská  atmosféra, vytvořená týmem pracovníků katedry pedagogiky a andragogiky pod vedením doc. PhDr. J. Malacha, CSc.  Velký dík patří i paní sekretářce Gabriele Matýskové za organizaci konference i profesionální přístup k účastníkům.

Velmi pozitivně je potřeba hodnotit i to, že již při registraci každý účastník obdržel dvě monografie, které obsahovaly konferenční příspěvky v celém komplexu. Tak se účastníci konference mohli s příspěvky již v průběhu jednání detailně obeznámit.

Účastníci konference odjížděli obohaceni nejen o řadu námětů a inspirací pro jejich další odbornou činnost, ale také o možnosti spolupráce v oblasti vědecké a publikační. Kéž by bylo takových úspěšných mezinárodních  konferencí více….

Pedagogická diagnostika a evaluace

Pedagogická diagnostika a evaluace

Pedagogická diagnostika a evaluace