Patronus otevírá budoucím učitelům cestu do škol

Autor: , 2. 9. 2019

FF OU spouští kurz umožňující zájemcům z 2. a 3. roč. Bc. a 1. roč. NMgr. navštěvovat po boku osvědčených učitelů výuku humanitních předmětů a poznávat současnou SŠ i ZŠ praxi.


KCL/0PATR, 2019/2020

Cíle: Předmět umožňuje budoucím učitelům aktivní a všestranné zapojení do života škol pod vedením zkušených praktiků, vytváří zkušenostní základy pro studium učitelství, rozvíjí pedagogické dispozice studentů a pomáhá jim překonávat počáteční nejistotu.

Předpoklady: Mít dobrý vztah k dětem i k oblastem svého odborného zájmu. Vnímat složitost reality, věřit ve smysl edukace a umět si sám sebe představit jako její součást. Kriticky analyzovat a hodnotit pedagogickou činnost svých učitelů. Komunikovat s věkově a vzdělanostně různorodým spektrem mluvčích, být empatický vůči jejich potřebám, schopnostem i limitům. Stanovovat si aktivně cíle svého působení, hledat způsoby jak je naplňovat a rozvrhovat práci na nich v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Výsledky: Student se může již v průběhu bakalářského a na počátku magisterského studia seznamovat se školním prostředím z perspektivy pedagoga. Vybírá si s pomocí příslušného oborového didaktika z nabídky škol a zapojených učitelů, dle vzájemné domluvy k nim individuálně dochází a zapojuje se do jejich práce. Vlastní volba mu umožní vystřídat několik učitelů, škol i tříd, porovnávat jednotlivé přístupy a jejich dopad. Zároveň si ověřuje a rozvíjí vlastní pedagogické dispozice a uvědomuje si vztah mezi odbornými a didaktickými kompetencemi.