Ostravská univerzita se více propojí s dalšími institucemi a firmami

Autor: Martina Bukovjanová , 30. 7. 2018

Ostravská univerzita buduje centrum, díky kterému se ještě více propojí se soukromým sektorem a dalšími institucemi, aby mohly poskytovat své technologie a know-how.


Od konce minulého roku buduje Ostravská univerzita Centrum transferu poznatků a technologií, jehož cílem je vybudování komplexního systému podpory a řízení nakládání s duševním vlastnictvím. Důraz je kladem také na komercializaci poznatků a vědeckých výsledků v aplikované sféře.

Centrum pro transfer poznatků a technologií OU bude sloužit k navázání co nejužší spolupráce s aplikovanou sférou, tedy s institucemi a firmami v Ostravě a okolí. Na základě reflektování požadavků těchto institucí a firem by pak mohla poskytovat své technologie a know-how.

V první fázi bude Centrum podporovat nakládání s duševním vlastnictvím na OU, a to zejména vzděláváním pracovníků OU v oblasti ochrany a transferu poznatků a technologií. Připravuje se také komplexní katalog služeb a produktů Ostravské univerzity.
Už nyní jsou připraveny kurzy, na které se mohou zaměstnanci přihlásit, a to prostřednictvím e-mailu transfer@osu.cz:

Úvod do problematiky ochrany duševního vlastnictví
Termín: srpen 2018
Obsah: základní seznámení se s problematikou co, kde jak; iniciační kurz ke vstupu do problematiky.

Marketingové dovednosti
Termín: září 2018
Obsah: výzkum trhu, vývoj situace, SWOT analýza, efektivita, vize, hodnoty, strategie; mediální komunikace v oblasti výsledků aplikované sféry.

Praktické aspekty spojené s ochranou průmyslových práv
Termín: říjen 2018
Obsah: patenty, vzory, známky a způsoby jejich ochrany, náležitosti přihlášek; rozlišení jednotlivých typů výsledků, náklady na ochrany.

Hodnocení vědy – sociální relevance a Metodika 17
Termín: říjen 2018

Autorský zákon v prostředí VŠ
Termín: listopad 2018
Obsah: co z autorského zákonu vyplývá ve výuce, ve výzkumu; licenční smlouvy na výsledky VaVal financované z veřejných prostředků; na co si dát pozor.

Možnost financování aplikovaného výzkumu
Termín: Q1 – 2019
Obsah: přehled možných poskytovatelů a zdrojů pro financování aplikovaného výzkumu; spolupráce s aplikační sférou – příklad dobré praxe.

Perspektivy TAČR (Martin Duda)
Termín: Q1 – 2019

Soft skills
Termín: Q2 – 2019
Obsah: obchodní jednání, cíle, role, argumentace, manipulace, praktický nácvik, mediace.

Open access policy, datová úložiště a repozitáře
Termín: Q3 – 2019
Obsah: práce s daty a nové trendy v oblasti jejich sdílení.

Jednání a vyjednávání
Termín: Q3 – 2019

Příprava a prezentace podnikatelského plánu pro investora
Termín: Q1 – 2020
Obsah: jak zaujmout, na co se připravit; co očekává podnikatelská sféra při komunikaci.