OU na cestě za čínskými studenty a kolegy: China Education EXPO 2017 a Hebei GEO University

Autor: , 27. 11. 2017

Již od září 2018 se mohou naši studenti vydat na studijní pobyt na Hebei GEO University v čínském Š'-ťia-čuangu: sledujte vyhlášení dalšího kola výběrového řízení mobilitního programu naší univerzity – VIA – v únoru 2018!


Jeden z prvních studentů češtiny na Hebei GEO a jeho exkluzivní vyučující.

Zleva: Richard Conaway, Hana Redererová a Renáta Tomášková před hlavní budovou Hebei GEO University;
díky skvělé práci Hany R. na Hebei GEO přivítání české návštěvy svítilo v obou jazycích pro celý kampus.

„Ona ma dlouhy vlasy“, zaznělo z úst čínské studentky, která si v rámci studia českého jazyka vybrala jméno Eliška. V současné době se společně s dalšími jedenácti studenty učí češtinu pod vedením Hany Redererové, lektorky českého jazyka a studentky Ostravské univerzity.

Když se vydáme jižně od Pekingu, můžeme během hodiny a půl dorazit na půdu Hebei Geo University, kde tyto lekce českého jazyka probíhají.  Univerzita, nacházející se v hlavním městě provincie Che-pej (dle české transkripce čínských znaků), je jednou z partnerských univerzit Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

Během cesty na pekingskou část univerzitního veletrhu China Education EXPO se i nám naskytla příležitost zúčastnit se jedné z lekcí Hany Redererové. Expo 2017 se pořádalo hned v pěti čínských městech a díky spolupráci České agentury na podporu obchodu (CzechTrade), Domu zahraniční spolupráce a Velvyslanectví české republiky v Pekingu, se na letošním ročníku mohlo představit více než dvacet českých univerzit.

Na dvoudenním veletrhu vysokých škol jsme se snažili přesvědčit studenty a jejich rodiče o výhodách studia na Ostravské univerzitě. Setkali jsme se s mnoha potenciálními studenty, některým z nich jsme představovali naši zemi úplně poprvé, a tak jsme hovořili o krásách našeho kraje, rázovitém charakteru města Ostravy i nízkých životních nákladech v něm.

Objevili se ale také studenti z kateder slavistiky čínských univerzit se zájmem o další studium českého jazyka, kterým jsme nabídli navazující magisterský program Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Čeština pro cizince – v České republice jediný svého druhu.

Oslovilo nás i množství středních škol hledajících mezinárodní letní programy pro své studenty ve věku od 15 do 18 let.

Během pouhých čtyř dní strávených v Číně se objevila bohatá nabídka příležitostí ke spolupráci českých a čínských vysokých škol. Konkrétní možnosti a výhody vyplývající z partnerství s čínskými univerzitami jsou nesčetné a kurzy češtiny vedené Hanou Redererovou jsou jen jedním z mnoha příkladů. Jejích dvanáct studentů nastoupilo díky podpoře Čínské stipendijní rady letos v listopadu studijní pobyt na univerzitách v Praze a Brně. Stojí za to zmínit i sedm doktorandů univerzity Hebei GEO, kteří se v příštím roce stanou studenty VŠB-TUO v rámci programu zvyšování kvalifikace čínských akademických pracovníků.

Bylo nám spolu s Renátou Tomáškovou, prorektorkou pro mezinárodní vztahy, velkou ctí reprezentovat v Číně Ostravskou univerzitu. Dozvěděli jsme se mnohé o čínské kultuře a společnosti, prohloubili vztahy s partnerskou univerzitou a podařilo se nám lépe porozumět zájmům čínských studentů.

Richard Conaway, International Office OU / přeložila bc. Veronika Mamulová, Angličtina pro překladatelskou praxi, KAA FF OU

“Ulice” českých univerzit na China Education EXPO 2017 před otevřením bran veletrhu.

Podpis smlouvy o výměně studentů mezi Ostravskou univerzitou a Hebei GEO University, Renáta Tomášková a Wang Fengming, rektor Hebei GEO University.

Stateční čínští studenti při hodině češtiny na Hebei GEO University.

Nadšení čínských studentů nezná mezí a Hana Redererová je ráda sdílí.

O program Čeština pro cizince je velký zájem, ovšem vstoupit z Pekingu na webové stránky OU si žádá trpělivost.

Renáta Tomášková a Richard Conaway ve stánku OU během China Education EXPO 2017.