Ostravská Noc vědců: SVĚTLO

Autor: , 4. 9. 2015

Připojili jsme k celoevropskému tématu: ostravská Noc vědců bude letos ve znaku SVĚTLA! To totiž letos slaví hned několikeré výročí.

Každý rok má Noc vědců téma, které pojí všechny tyto akce po celé Evropě. A proč zrovna světlo má tu čest být celoevropským tématem letošní Noci vědců? Rok 2015 je totiž Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem světla – to letos slaví nejedno významné výročí.

Například je tomu tisíc let, co arabský vědec Alhazen napsal Knihu optiky. Poprvé tak popsal fyzikální podstatu světla a principy lidského vidění. Vyvrátil tak některé chybné představy přetrvávající z antiky a položil základ optice.

Je to také rovných sto let od toho, co Albert Einstein formuloval obecnou teorii relativity, v níž právě světlo a jeho rychlost hraje hlavní roli.

Fakulty Ostravské univerzity se tohoto tématu ujaly každá po svém – přečtěte si v programu, co si můžete 25. 9. 2015 na Ostravské univerzitě osvětlit!

Zpět na hlavní stranu ostravské Noci vědců

Zpět na hlavní stranu OU@LIVE

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za významnou finanční podporu!

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za významnou finanční podporu!