Ačkoliv získal Šimíček vzdělání a dlouhodobě působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridge, neváhal se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde rozjel špičkové vědecké centrum ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde vyvíjí unikátní technologii buněčné terapie pro léčbu rakoviny. Sám považuje toto rozhodnutí jít z Cambridge zpět do Ostravy za jeden z nejodvážnějších kroků ve svém životě.

Konkrétně vědec pracuje na pomezí základního a aplikovaného medicínského výzkumu. Primárně se zabývá studiem molekulárních procesů, které způsobují maligní transformaci a lékovou rezistenci hemato-onkologických nádorů. S celým svým týmem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyvíjí unikátní technologie buněčné terapie pro různé typy rakoviny.

Ocenění převzal RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. ve středu ve večerních hodinách a velice si ho váží. „Především je to velká pocta, povzbuzení a závazek do budoucnosti. Zároveň toto ocenění boří zažité předsudky o Ostravě jakožto čistě průmyslovém městu. Pokud se podaří sestavit kvalitní tým a vybudovat potřebné zázemí, špičkový biomedicínský výzkum lze dělat i v regionech mimo etablovaná vědecká centra,“ říká vědec, který měl možnost pracovat po boku nositelů Nobelových cen.

Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění udělovaná nejlepším českým vědcům a vědkyním. Cílem nadace je pozvednout prestiž vědců v naší zemi a upozornit na jejich důležitost pro celou naši společnost. Za deset let předal NF Neuron ocenění 85 vědcům ze sedmi vědeckých oborů. Michal Šimíček je v řadě 2. vědcem z Ostravské univerzity, který ocenění získal. Mezi oceněnými jsou pak slavná jména české vědy, jako je Bohdan Pomahač, Josef Koutecký a další.