Onomastický ŠRÁMEK 26. Zeměpisná jména v jazykové krajině

Autor: , 10. 5. 2017

V krajině kolem nás můžeme najít velké množství cedulí, nápisů, vývěsních štítů, tabulí či dopravních značek. Tyto veřejné texty spolu dohromady tvoří jazykovou krajinu.


Pevnou součástí jazykové krajiny, tedy především krajiny psaného textu, jsou také geografické názvy (místní a pomístní jména, ale také uliční názvy). Některé z nich jsou oficiální a institucionalizované a spadají například pod správu státu (ministerstva dopravy, ministerstva vnitra), obce či kraje, které rozhodují o jejich formální podobě. Mezi takové texty patří název obce na dopravní značce, pojmenování ulic na tabulkách nebo název autobusové či železniční zastávky. Z hlediska jazykového jsou tato pojmenování rovněž ucelena – podle zákona o obcích by měly být názvy obcí, jejich částí a ulic vyvedeny v českém jazyce. Ovšem tam, kde se hlásí minimálně 10 % obyvatelstva (dle posledních dvou sčítání lidu) k určité národnostní menšině, může být (po požádání a schválení) vedle názvu v českém jazyce uveden i název v jazyce menšinovém (v případě ulic a veřejných prostranství pod jménem v českém jazyce, přičemž velikost a typ písma jsou shodné). S takovýmito dvojjazyčnými cedulemi se v České republice můžeme setkat v česko-polském pohraničí. A také jinde ve světě rozhodně nejsou ničím výjimečným (irsko-anglické nápisy v Irsku, maďarsko-slovenské nápisy na Slovensku či gaelsko-anglické nápisy ve Skotsku). Přítomnost menšinových jazyků ve veřejném prostoru pak může vyvolávat různé reakce – pozitivní, ale i negativní (například v podobě ničení takových cedulí).

Mnohem různorodější jsou pak zeměpisné názvy na cedulích a tabulkách, které jsou v kompetenci obecních a jiných organizací a spolků, majitelů daných objektů či obyvatel obcí (obecní vývěsky, turistické cedule, nápisy na soukromých objektech). Jejich vzhled (barva, velikost, typ písma, umístění), ale také jejich jazyková stránka, jsou zcela v rukou jednotlivců a můžou tak představovat zrcadlo vztahu místní populace k zeměpisným jménům.

Příště: Revitalizace německých zeměpisných jmen

Související články: