Ohodnoťte učitele i předměty. Má to smysl!

Autor: redakce , 24. 1. 2019

Zcela nový a podrobnější dotazník pro studenty, ve kterém se mohou vyjádřit ke kvalitě výuky, kompetencím svých pedagogů i přínosnosti jednotlivých předmětů, je k dispozici v Portálu OU. Vyplňte jej a pomozte zlepšit výuku!


Vážené studentky, vážení studenti, vážení vyučující,

jsme přesvědčeni, že hodnocení má smysl! I proto jsme v posledním roce intenzivně pracovali na změně studentského hodnocení výuky.

Jsme si plně vědomi toho, že trendem současné doby jsou jednoduchá řešení, rychlé volby a hodnocení formou palce nahoru nebo dolů. Přesto jsme se rozhodli jít v tomto směru proti proudu. Připravili jsme podrobnější dotazník, který nám nyní poskytne mnohem lepší zpětnou vazbu a budeme jej mnohem lépe moci využít pro zkvalitnění výuky a práce vyučujících. Vyplňovat jej studenti mohou až do 8. února 2019, a to v Portálu OU.

Při jeho tvorbě jsme vycházeli z následujících předpokladů:

  • Kvalitní vyučující = dobrý vyučující + úspěšný vyučující. Dobrý vyučující je citlivý vůči potřebám studentů, vytváří dobré prostředí pro učení; úspěšný vyučující „naučí“. V dotazníku se proto ptáme nejen na atmosféru ve výuce, ale také co si studenti myslí, že se naučili.
  • To, zda se studenti v předmětu něco naučí, nezáleží pouze na osobě vyučujícího, ale i na tom, zda se i studenti chtějí něco naučit, jak k výuce přistupují a jak se na ni připravují. Proto se i na tyto věci v dotazníku ptáme.
  • Výsledky studentského hodnocení mají poskytnout zejména zpětnou vazbu pro samotné vyučující, aby věděli, co zlepšit. Proto se v dotazníku ptáme také na studentské návrhy na zlepšení výuky.

To vše jsme zahrnuli do nově zformulovaných otázek. Pravda, je jich trochu více než v dotazníku předchozím. Ale jsme přesvědčeni, že díky tomu dostaneme lepší informace a budeme s nimi moc lépe pracovat. Pomozte nám proto zlepšit kvalitu výuky tím, že věnujete jako studenti pár minut svého času ohodnocení předmětů právě končícího semestru.

A vyučující prosíme v okamžiku zveřejnění výsledků studentského hodnocení, aby věnovali čas připomínkám studentů a reagovali na ně. Všem vyučujícím bude rozesláno podrobnější vysvětlení, jak výsledky studentského hodnocení interpretovat a jak s jeho výsledky pracovat.

S ohledem na zásadní změnu celého dotazníku, považujte prosím toto „kolo“ hodnocení jako pilotní. Uvítáme jakékoli připomínky a komentáře a návrhy na zlepšení.

Přeji úspěšné zakončení zimního semestru a srdečně

Jan Lata

rektor

P.S. Celé znění dotazníku si můžete prohlédnout zde:

Stáhnout (DOCX, 22KB)

.