Novinky v e-zdrojích Univerzitní knihovny pro rok 2014

Autor: , 12. 5. 2014

Úvodní strana databáze Sage Journals

Rádi bychom Vás informovali o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů. Od letošního roku je zajištěn přístup do kolekce SAGE Journals. Kolekce obsahuje 481 plnotextových titulů s retrospektivou od r. 1999 z oblasti vzdělávání, psychologie, filozofie, lingvistiky, literatury, muzikologie, mediálních studií, managementu, historie, etnografie, religionistiky, archeologie, tituly z oblasti sociálních věd aj.

Další novou databází je multioborová databáze CEEAS (Central & Eastern European Academic Source). Obsahuje více než 375 plnotextových publikací z mnoha akademických oborů, např. obchodu a ekonomiky, lékařské vědy, politologie, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury, lingvistiky, historie a sociologie, které jsou věnovány tomuto zeměpisnému regionu. Tato databáze je jednou týdně aktualizována pomocí systému EBSCOhost.

Nové je také vyhledávací rozhraní databáze Web of Science společnosti Thomson Reuters.

 

Veškeré informace o e-zdrojích naleznete na našich aktualizovaných webových stránkách.