Nová koncepce ostravské kultury ponese rukopis Přírodovědecké fakulty

Autor: , 14. 7. 2020

Geografové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) finišují s přípravou nové kulturní koncepce města Ostravy. Strategický dokument má v budoucnu víc odrážet představy nastupující generace a pracovat lépe s potenciálem města.


Vědci z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU mají s přípravou podobných strategických dokumentů výrazné zkušenosti a často figurují v expertních skupinách statutárního města Ostravy i Moravskoslezského kraje. Tým kolem Mgr. Ondřeje Slacha, Ph.D. se při přípravě nové Koncepce kultury města Ostravy opírá o konkrétní představy a potřeby mladých lidí i představitelů ostravské kulturní scény. Ostravská kultura tak má jít v budoucnu ruku v ruce s rozvojem města.

Tým PřF OU už zpracoval analýzu kulturní nabídky a poptávky, vnější prostředí i zdejší kulturní a kreativní odvětví. Navíc inicioval také vznik strategického týmu tvořeného zástupci ostravské kulturní scény, který v rámci pracovních skupin řeší hlavní priority koncepce. Podobně jako předchozí strategický dokument v oblasti ostravské kultury z roku 2014 je i nová koncepce zpracována participativním způsobem. Pro geografy PřF OU je tak klíčová otevřenost různým skupinám. Základním rámcem pro vznik nové koncepce pak je Strategický plán rozvoje města Ostrava 2017–2023.

„Aby koncepce byla funkční, musíme ji promyslet z vícero úhlů. V rámci pracovních skupin se na ostravském magistrátu potkáváme s politiky i provozovateli kulturních zařízení. Ty diskuze jsou hodně intenzivní a otevřené a věřím, že nám pomůžou definovat jejich skutečné potřeby, na nichž se ve velké míře shodují. Je tu například poptávka po posílení koordinace a komunikace napříč kulturní scénou, po zjednodušení a digitalizaci grantových schémat nebo větší podpoře mladých umělců,“ říká garant připravované koncepce Ondřej Slach z PřF OU.

Průzkum nezastavil ani koronavirus

Kromě podnětů z pracovních skupin navíc spustil řešitelský tým z PřF OU také průzkum mezi studenty středních a vysokých škol. I kvůli koronavirové pandemii a platným omezením se uskutečnil převážně online. Do dotazníkového šetření se nakonec zapojilo 831 respondentů. I díky jejich odpovědím se tak po několika měsících můžou geografové opřít o řadu podnětů.

„Už z podobných průzkumů pro předešlé kulturní koncepce jsou právě potřeby lidí mladších 30 let velkou výzvou. Víme, že právě oni budou zásadně promlouvat do budoucího rozvoje města. I proto by jejich hlas měl být slyšet a je pro nás nenahraditelný,“ vysvětluje Alex Nováček z PřF OU. Právě představy nastupující generace doplňují také hloubkové individuální rozhovory s lidmi z ostravské kulturní scény.

Klíčový je hlas mladých

Na finální výsledek už teď netrpělivě čekají představitelé města, pro které je důležité právě spojení se zástupci Ostravské univerzity.

„Pro mě je důležitá nejen samotná práce na strategii rozvoje kultury v příštích deseti letech, ale i skutečnost, že ji zpracovává Ostravská univerzita, které má pro takový počin ideální zázemí. Na její tvorbě se tak můžou spolupodílet mladí lidé vyzbrojení nejen dostatečnými teoretickými znalostmi, ale také vlastní zkušeností. Doufám, že přijdou s podnětnými nápady,” řekl náměstek primátora pro kulturu a sociální věci Zbyněk Pražák.

Novou koncepci kultury města Ostravy chce tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU dokončit na podzim letošního roku.