Netradiční forma spolupráce s partnerskou MŠ

Autor: , 21. 8. 2020

Jednou z partnerských institucí Pedagogické fakulty (mimo jiné i v rámci recipročních aktivit) je také Mateřská škola Ke Studánce v Orlové, která ve své školní zahradě navrhla realizaci malby na zeď na předem zadané téma související s herními interaktivními prvky ztvárňujícími živly země, voda, vzduch a oheň. Tuto aktivitu nabídla studentům Ostravské univerzity a student 3. ročníku oboru Informační a komunikační technologie a Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Filip Sukeník krásně ztvárnil téma ohně. Při tvorbě výborně uplatnil svou fantazii a vytvořil malovanou přírodní scenérii se symboly jednotlivých tříd mateřské školy. Jím vytvořená malba je také součástí edukačních aktivit mateřské školy, samotný průběh tvorby byl pro děti zábavou, protože ji mohly pozorovat a samy se i částečně zapojit a malbu na zeď si vyzkoušet, vytvořené obrázky se pak stanou součástí aktivit školy i v budoucnu.

Fotografie převzaty z webových stránek města Orlová, kde lze také nalézt další informace.

https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality-skolstvi/37099-m-ke-studance-1033-nove-zakouti.html