Nechat to být? O Heřmanické haldě a rekultivované krajině / FIDUCIA 12. června 15:45-21:00

Autor: , 11. 6. 2018

Výlet na Heřmanickou haldu s entomology a botaniky, filmová projekce a diskuse o strategii rekultivační činnosti postindustriální krajiny s geoekologem Janem Hradeckým, geobotanikem Janem Albertem Šturmou ad.


15:45 Výlet na Heřmanickou haldu (sraz na trolejbusové zastávce Nová Radnice, trolejbus jede 15:52), opening instalace na zaslepených oknech zpustlé důlní budovy a botanický výklad Alberta Šturmy.

19:00 Film a debata ve Fiducii

Je umělá tvář krajinného reliéfu tou optimální cestou? Jaké rostliny a živočichy je možné pozorovat na původních haldách a odkalištích? Jaké jsou alternativní metody pro správu montánní krajiny?

Na tyto a další otázky vám odpoví naši hosté v debatě, kterou moderuje Martin Tomášek. Budete moci diskutovat s Janem Hradeckým (děkan Přírodovědecké fakulty OU), Janem Albertem Šturmou (botanik zabývající se městskou periferií) a dalšími hosty.

Součástí bude projekce krátkého filmu Martina Netočného o Heřmanické haldě.