Naučte se jazyk, ve kterém šumí moře

Autor: Mariana Kunešová , 31. 3. 2017

... a objevte kulturu Portugalska a portugalsky mluvícího světa. Katedra romanistiky nabízí nový modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura.


Katedra romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Portugalským centrem v Praze nabízí od akademického roku 2017-18 studentům i zájemcům z řad veřejnosti nový modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura. Modul je přístupný zájemcům bez znalostí portugalštiny.

Výuka bude probíhat po dobu dvou semestrů, účastníci získají solidní jazykový potenciál v portugalštině (úroveň A2), mimo jiné na základě konverzace s portugalským rodilým mluvčím. Seznámí se také s reáliemi, historií, tradicemi a kulturou Portugalska, Brazílie a dalších zemí portugalsky mluvícího světa. Tedy například s gastronomií, hudbou, filmem, architekturou a fenomény jako brazilská capoeira nebo portugalské fado. Organizátoři plánují i exkurzi do Portugalska, která by se měla realizovat na jaře 2018.

Výuka bude probíhat od zimního semestru 2017, a to jedno odpoledne v týdnu. Budou se na ní podílet také externisté zaměřující se na různé oblasti a témata týkající se Portugalska a portugalsky mluvících zemí.

V rámci příprav modulu proběhne  přednáška ředitele Portugalského centra v Praze pana Pedra Meirelese s názvem „Z Portugalska na Timor“, a to v pondělí 3. dubna 2017 od 14.10 hod v učebně E210 v budově Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Všechny zájemce srdečně zveme!

Podrobnější informace ohledně modulu podá garant programu dr. Mariana Kunešová z Katedry romanistiky na mailu mariana.kunesova@osu.cz.