Může být škola místem veselým? – Ano, ale je to dřina.

Autor: , 16. 12. 2016

Otevřením vzdělávacího a kulturního Centra PANT jsme završili již třetí ročník diskusních setkání didaktiků FF se středoškolskými učiteli a jejich budoucími kolegy z řad našich studentů. Tentokrát pod provokativním titulem "Škola - místo veselé".


To je, oč tu běží - budoucí učitelé.

Postupně jsme se v něm věnovali tématům Česká škola ve srovnání s EvropouUmění jako cesta k poznání jiných kultur a Herní (divadelní) prvky ve výuce humanitních předmětů, výše zmíněné pracovní otevření pak zahrnovalo příklady kooperace s nevládními organizacemi, jež působí na poli vzdělávání učitelů (viz portály Jeden svět na školách při Člověku v tísni a Moderní dějiny vzniklé z iniciativy členů ostravského spolku PANT), ale i debatu o dalších směrech spolupráce univerzity se středními školami a neziskovkami.

Statistika

Celkem se cyklu zúčastnilo 62 studentů (průměrná účast byla 44 na jedné akci); 15 akademiků; 33 učitelů SŠ a ZŠ; jednotliví lektoři z Univerzity Karlovy, Masarykovy a Komenského (Bratislava) a členové spolupracujících organizací.

Hodnocení

Studenti, pro které jsou setkání především určena, totiž aby jim přibližovala školskou praxi a motivovala je k výkonu učitelské profese, oceňovali zejména témata, jejichž využití si dokázali zřetelně promítnout do vlastního pedagogického působení: práci s humorem, literárním textem a jeho uměleckou interpretací, dokumentárním filmem nebo dobovými materiály. Naopak nejvzdálenější jim byly přístupy teoretizující nebo – podle jejich názoru – hůře aplikovatelné v běžné výuce (např. umění staré Číny). Obecně pak chválili možnost diskutovat se zkušenými učiteli v mimoškolním prostředí (Klub Atlantik a Centrum PANT), které spoluvytvářelo otevřenou a přátelskou atmosféru.

Budoucnost

je otevřená, ale měla by být těsněji propojena s Centrem PANT. Na jeho půdě si lze představit například modelové realizace inovativních výukových metod našimi studenty před očima praktiků či vystoupení oborových didaktiků z pracovišť OU i mimo ni. Atraktivní a současně dobře dostupný prostor bývalého knihkupectví na Nádražní 14 je pak ideální pro prezentaci a popularizaci vědeckých poznatků i pro diskuse o směřování univerzity a jejím zapojování do veřejného života.

V cyklu vystoupili i zkušení praktici.

V cyklu vystoupili zkušení praktici a didaktici. Naděžda Růžičková představující způsoby, jak využívat smysl pro humor v učitelské profesi…

Viliam Kratochvíl zasvěcující do tajů profese učitele dějepisu.

… a Viliam Kratochvíl zaníceně zasvěcující do tajů výuky dějepisu.