Prosíme o zajištění 1 dobrovolníka k dopomoci péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nejlépe někoho v oborou speciální pedagogiky.

Kontakt:

Lucie Bárová

socialni@ddrepiste.cz

731604047