Mezinárodní pedagogická konference se zaměřila na rozmanitost podpory učení

Autor: Martina Matějíček Rozsypalová , 5. 10. 2020

S jakými novinkami přichází český pedagogický výzkum? Nejen na tuto otázku hledala odpověď XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu která proběhla 14.-16.9. na půdě Pedagogické fakulty.


S jakými novinkami přichází český pedagogický výzkum? Nejen na tuto otázku hledala odpověď XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, kterou pořádalo Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty ve dnech 14.-16. září 2020. Ačkoli vývoj situace okolo šíření viru SARS-CoV2 směřoval spíše k virtuální formě konání, sjelo se na půdu Pedagogické fakulty 139 registrovaných účastníků. Bylo tak respektováno přání členské základny České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), která vyjádřila podporu prezenčnímu setkání. To je členy vnímáno jako příležitost pro aktivní sdílení zkušeností a plánů do budoucna a pro vzájemné učení se od sebe navzájem – příležitosti pro vše jmenované nabídla letošní konference vrchovatou měrou.

 

Organizátoři připravili velmi pestrý program, jehož vybrané části byly přihlášeným účastníkům, kteří se nemohli dostavit osobně, zprostředkovány v on-line podobě. Před pondělním zahájením samotné konference se 14 účastníků zúčastnilo metodologického workshopu, jenž vedla docentka Steriani Elavsky z Ostravské univerzity, seznámilo s kvantitativní a kvalitativní analýzou dotazníků prostřednictvím softwaru Qualtrics. Hlavní část konference s tématem „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“ byla poté zahájena za účasti rektora OU profesora Jana Laty, proděkanky PdF OU pro vnější vztahy a internacionalizaci docentky Diany Svobodové, vedoucí Centra pedagogického výzkumu docentky Zuzany Sikorové a vedoucího pořádající Katedry pedagogiky a andragogiky PdF OU docenta Josefa Malacha. První konferenční den pokračoval plenárním referátem profesora Petera Bagoly-Simó z Humboldt-Universität zu Berlin, který byl přenášen virtuálně. Následně se účastníci konference mohli společně s občerstvením odebrat do posterové sekce čítající 17 příspěvků, z nichž 16 se zúčastnilo soutěže o nejlepší výzkumný projekt. Podvečerní slunce a vůně espressa pak účastníky vylákaly do atria Pedagogické fakulty, kde se premiérově konala akce s názvem „Káva s…“. Při neformálním posezení se členy vedení ČAPV se diskutovalo o dalších vizích asociace, o potřebách členské základny i potencionálních členů nebo o možnosti zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu.

Následující konferenční den začal plenární přednáškou profesora Bruce A. Knighta z Central Queensland University (Austrálie). Také tato přednáška proběhla virtuálně v hlavní konferenční místnosti. Účastníci mohli řečníkovi klást otázky on-line, anebo využít chat.  Poté byl celý den věnován jednáním v sekcích. V podvečer se konala plenární schůze ČAPV a druhý den byl zakončen společenským programem, kde byla mimo jiné vyhlášena soutěž posterových příspěvků. Ve středu ráno proběhla poslední z plenárních přednášek vedená docentkou Zuzanou Sikorovou, vedoucí Centra pedagogického výzkumu PdF OU. Po přednášce opět následovala jednání v sekcích. Těch bylo v průběhu konference organizováno celkem sedm – jejich program průběžně nabízel témata odrážející edukační realitu v celé její šíři a obsah jednotlivých příspěvků inspiroval i mimo konání sekcí účastníky konference k živým diskusím.

Letošní výroční konference ČAPV ukázala, že pedagogický výzkum nahlížející prostřednictvím rozličných metodologických postupů na edukaci v celém jejím komplexu je stále živý, aktivní, realizovaný zapálenými badateli, kteří se rádi o výsledky svých šetření dělí s ostatními a pracují na zkvalitnění výzkumu jako nedílné součásti pedagogické vědy. Organizátoři konference tímto děkují všem, kdo svou prezenční účastí podpořili původní záměr členské základny ČAPV. Vznikla neopakovatelná atmosféra sdílení, kterou nenarušily ani roušky na obličejích účastníků. Za konferencí se tedy nezbývá ohlédnout jinak než s přáním pevného zdraví a neutuchající energie do dalšího bádání.