Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví: Hlaste se na nový obor do 3. října

Autor: Jan Foltýn , 9. 9. 2020

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dostala akreditaci na obor Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, přihlášky ke studiu můžete podávat do 3. 10. 2020.


Baví vás chemie, biologie a jiné přírodovědné obory, touha po poznání vám není cizí, kladete důraz na detail, jste pečliví a chcete pomáhat lidem? Bavila by vás práce na vysoce specializovaných pracovištích – v laboratořích ve zdravotnictví? Chcete se neustále vzdělávat? Pak by právě Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví mohla být tím správným vysokoškolským programem pro vás.

Ve zdravotnických zařízeních se setkáváme většinou s lékaři a zdravotními sestrami. Nejsou to však jediné profese, co se podílejí na péči o pacienty. Jedna z takových neviditelných profesí je právě zdravotní laborant. Provádí odborné vyšetření biologických vzorků dodávaných do laboratoří. Pro specializovaná nemocniční oddělení jsou výsledky z laboratoře zásadní pro sledování stavu pacienta. Dobrý laborant tak může sehrát svou roli při záchraně pacienta – někdy totiž u špatných výsledků vzorků rozhodují minuty.

Nedílnou součástí studia tohoto studijního programu je právě praktická výuka a praxe vedená na vysoce specializovaných pracovištích – v laboratořích ve zdravotnictví. Při této praxi si vyzkoušíte práci v různých laboratorních oborech tak, abyste si pak ve své profesi mohli vybrat směr, kterým se v této oblasti chcete vydat. Pokud budete úspěšní, již během studia se můžete podílet na vědeckých pracích, publikační činnosti, a dostat se tak do společnosti významných osobností medicíny a zdravotnictví.

Nemusíte se vůbec bát! Předchozí znalosti od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu.

Po dostudování si své vzdělání můžete zvýšit specializačním vzděláváním na Vámi vybranou část v oblasti laboratorní diagnostiky. Hodiny probíhají dálkově a vzdělání je ukončeno atestační zkouškou. Mimo jiné akademické prostředí nabízí prostor dalšího vzdělávání, a to ve formě dvouletého navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkoušky se budou konat formou elektronického testu na počítači z předmětů biologie, chemie a fyzika na úrovni středoškolského vzdělání dne 7. 10. 2020. Další týden v pondělí 12. 10. 2020 začne výuka, která bude trvat v prvním semestru 10 týdnů, ale tak, abyste získali veškeré znalosti a dovednosti 1. ročníku zimního semestru.

Čas se krátí, proto nezapomeňte podat přihlášku do 3. 10. 2020! Budeme se těšit!