Koordinační setkání CEEPUS – SOWOSEC

Autor: , 15. 12. 2017

Ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2017 se na Univerzitě FH Campus ve Vídni uskutečnila koordinační schůzka v rámci programu Social work and Social Economy (SOWOSEC), které se zúčastnili zástupci partnerských vysokých škol z Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska, Německa, Francie a České republiky.


Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 se na Univerzitě FH Campus ve Vídni uskutečnila koordinační schůzka v rámci programu Social work and Social Economy (SOWOSEC), které se zúčastnili zástupci partnerských vysokých škol z Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska, Německa, Francie a České republiky.

Zástupci diskutovali o zkušenostech z Interkulturního projektového managementu, který na univerzitách proběhl v průběhu listopadu a prosince 2017. Zabývali se zejména možnostmi financování projektu v příštím období. Dalším bodem setkání byly výjezdy a příjezdy vyučujících i studentů. V závěru setkání se zástupci dohodli na příští schůzce koordinačního výboru SOWOSEC, která se uskuteční 10. – 12. května 2018 na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Mgr. Šárka Dořičáková
koordinátorka SOWOSEC
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita