Konference Potřeby a nepříznivé sociální situace lidí bez domova

Autor: , 2. 6. 2017

Dne 23. 5. 2017 proběhla v prostorách Ostravské univerzity mezinárodní konference Potřeby a nepříznivé sociální situace lidí bez domova.


Dne 23. 5. 2017 proběhla v prostorách Ostravské univerzity mezinárodní konference Potřeby a nepříznivé sociální situace lidí bez domova, která byla realizována pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, hejtmana Moravskoslezského kraje a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

V úvodních slovech účastníky konference přivítali Jan Savický, místopředseda výboru Sdružení azylových domů v ČR, z. s., Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast a Alice Gojová, děkanka Fakulty sociálních studií. Úvodní slova všech řečníků se shodovala v tom, že je bezdomovectví v České republice velmi aktuálním tématem, kterému je třeba věnovat pozornost.

V rámci konference mohli účastníci slyšet editorial Dany Nedělníkové, ředitelky Sdružení azylových domů v ČR, z. s. na téma „Na co reagují služby sociální prevence?“; příspěvky Marka Mikulce z Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, o Životě a potřebách obyvatel sociálně vyloučené lokality, který vycházel z jeho etnografického výzkumu v nejmenované sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě; výzkumného týmu z univerzity v Lodži, který se zabývá Triangulovaným assessmentem v participativním výzkumu ve spolupráci s lidmi bez domova a terénními sociálními pracovníky; Štěpána Ripky z Platformy pro sociální bydlení, který referoval o Evropské kampani pro ukončování bezdomovectví v Brně a Kateřiny Glumbíkové z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která uzavírala celou konferenci příspěvkem na téma Participativních přístupů jako nástrojů zjišťování potřeb u osob bez domova.

Konference se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb z celé České republiky, akademici, zástupci Moravskoslezského kraje a města Ostrava i samotní lidé bez domova.

Fakulta sociálních studií dlouhodobě spolupracuje se Sdružením azylových domů z. s. v oblasti jednoho ze svých hlavních témat vědy a výzkumu „bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel“, nezbývá tedy než se těšit na další podobné akce.

Za organizační tým konference

Kateřina Glumbíková, Fakulta sociálních studií

Dana Nedělníková, Sdružení azylových domů v ČR, z. s.

Michaela Richterová, Sdružení azylových domů v ČR, z. s.

Související články: