JANÁČKIANA 2018

Autor: Karel Steinmetz , 5. 6. 2018

Na 34. ročníku muzikologické konference Janáčkiana referovalo přes 50 muzikologů a hudebních pedagogů.


V rámci společného projektu ostravské hudební scény JANÁČEK OSTRAVA 2018 a Mezinárodního hudebního festivalu L. Janáčka se uskutečnil letošní ročník muzikologické konference Janáčkiana. Ve dnech 31. května a 1. června se zúčastnilo přes padesát hudebních vědců, kritiků, režisérů, dramaturgů a hudebních pedagogů z České republiky, Slovenska, Polska, USA, Anglie, Španělska a Švýcarska konference pořádané Pedagogickou fakultou OU pod záštitou rektora univerzity prof. MUDr, Jana Laty, CSc.

Podobně jako v minulých letech byla vybrána dvě konferenční témata: L. Janáček – z „pout tradice“ přes „vzpouru“ a „boj“ k „vítězství“ a Historie a současnost hudební pedagogiky (osobnosti – instituce – vývojové trendy). Janáčkovská část konference přinesla řadu pozoruhodných příspěvků našich a zahraničních předních znalců života a díla tohoto českého skladatele (profesoři Miloš Štědroň, Geoffrey Chew, Václav Věžník, Paul Christiansen či docenti Jiří Zahrádka, Tamara Franzová a Mark Audus) i bohaté diskuse, jak po referátech, tak při setkáních v kuloárech. Všechny příspěvky, které zazněly v janáčkovské i hudebněpedagogické části konference budou zveřejněny – stejně jako v minulých letech – v konferenčním sborníku.

Janáčkiana 2018

Janáčkiana 2018

Janáčkiana 2018

Janáčkiana 2018

Janáčkiana 2018

Janáčkiana 2018