Jak řešit migrační krizi?

Autor: , 7. 12. 2015

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se odehrála v budově Přírodovědecké fakulty OU dlouho očekávaná debata na téma Migrační krize a její řešení.


Debata na téma Migrační krize a její řešení. Foto: Alžběta Sklářová.

Debaty se účastnila socioložka Nicole Horáková Hirschlerová (Fakulta sociálních studií OU), europoslanec Luděk Niedermayer, politický geograf Vladimír Baar (Přírodovědecká fakulta OU) a moderoval ji ředitel think-tanku Radko Hokovský. Debata proběhla v rámci komunikační platformy Ostravské univerzity na téma uprchlické krize, a ačkoli slibovala nastínit některá možná řešení, spíše otevřela mnohem širší prostor k tomu, jak je možné k problematice přistupovat a nahlížet na ni. Dostalo se také na živou diskusi s publikem, které se dostavilo ve velmi hojném množství. Díky moc za návštěvu!

Záznam debaty můžete sledovat na YouTube.