IRNet – International Research Network

Autor: , 30. 1. 2018

Vědecký projekt IRNet úspěšně skončil


Na konci loňského projektu zaznamenala Pedagogická fakulta OU významný úspěch v oblasti vědecko-výzkumné mezinárodní spolupráce – po čtyřech letech trvání byl v prosinci 2017 úspěšně ukončen vědecký projekt 7. RP (EU) IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences (PIRSES-GA-2013-612536).

Cílem projektu byl mezinárodní výzkum zaměřený na didaktické, technické, multikulturní a sociální faktory aplikace ICT ve vysokoškolské edukaci každé ze zapojených partnerských zemí, včetně vytvoření a ověření elektronického vzdělávacího kurzu.

Na realizaci projektu se podílelo deset univerzit z osmi evropských států a Austrálie a celkově řešitelé publikovali na 120 odborných textů a monografií v různých vědeckých časopisech a sbornících.

Pedagogickou fakultu OU zastupovali akademičtí pracovníci z Katedry informačních technologií a Katedry pedagogiky a andragogiky, kteří projekt a jeho výsledky prezentovali ve třiceti odborných textech a na mnoha mezinárodních vědeckých pobytech a konferencích.

Poslední konference Sustainability, Technology and Education 2017 se konala 11.–13. prosince 2017 na půdě Western Sydney University a Ostravskou univerzitu tam za řešitele projektu reprezentovali doc. PhDr. Josef Malach, CSc., a Mgr. Milan Chmura, Ph.D., z Katedry pedagogiky a andragogiky.

Více informací o projektu najdete zde… http://www.irnet.us.edu.pl/