Fotogalerie: Nová komorní řada koncertů s názvem „30 LET SPOLU“ byla zahájena.

Autor: , 1. 10. 2020

Atmosféra Klavírního koncertu k poctě Rudolfa Bernatíka ve fotogalerii i krátkém videu.


Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka, Foto: Martin Kopáček

První ze série koncertů nové komorní řady Fakulty umění s názvem 30 LET SPOLU, která je věnovaná zakladatelům vysokého hudebního školství v Ostravě,  se uskutečnil v úterý 22. září 2020 v komorním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Za přítomnosti rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty i děkana Fakulty umění OU doc. Františka Kowolowského proběhla výjimečná akce věnovaná zakladateli hudební části fakulty a dlouholetému děkanovi Pedagogické fakulty OU prof. Rudolfu Bernatíkovi. Ten na úvod večera vystoupil s krátkým proslovem, ve kterém stručně, přehledně a vtipně shrnul celé třicetileté období od vzniku umělecko-pedagogické katedry. Prof. Rudolf Bernatík byl dojat uspořádáním i průběhem koncertu, na kterém vystoupili současní pedagogové Katedry klávesových nástrojů doc. Eliška Novotná, doc. Martin Kasík a dr. Lukáš Michel. Přestože byl koncert pořádán ve specifické době mnoha koronavirových opatření, nesl nádech lidské soudržnosti, úcty a respektu, a zároveň krásného a oduševnělého vztahu ke klavírnímu umění.

Výjimečná komorní řada, jejímž strůjcem je proděkan pro umění a vnější vztahy Mgr. Petr Maceček, Ph.D., bude pokračovat 18. listopadu tentokráte houslovým koncertem, který fakulta věnuje profesoru Zdeňku Golovi.

V krátkém videu a fotografiích si můžete připomenout atmosféru večera

Video z Klavírního koncertu k poctě Rudolfu Bernatíkovi

Foto: Martin Kopáček

Související články: