OU@live https://alive.osu.cz Živý online magazín Ostravské univerzity Fri, 17 May 2019 08:52:13 +0000 cs-CZ hourly 1 Jazyky a kritické myšlení jsou základ https://alive.osu.cz/jazyky-a-kriticke-mysleni-jsou-zaklad/ https://alive.osu.cz/jazyky-a-kriticke-mysleni-jsou-zaklad/#respond Thu, 16 May 2019 09:41:31 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26688 Radim Dvořák vystudoval angličtinu a španělštinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Díky znalosti jazyků se mu nabízelo několik možností, kudy se bude ubírat jeho kariéra.

Příspěvek Jazyky a kritické myšlení jsou základ pochází z OU@live

]]>
Zvolil si práci pro Evropskou unii. Pro něj samotného je to i po dvanácti letech stále práce snů.

Získat práci ve strukturách Evropské unie je poměrně složitý proces. Co vám nejvíce pomohlo projít náročným sítem výběrového řízení do EU?

Já jsem se na to nejméně dva roky připravoval. Na internetu byly už tehdy dostupné ukázky výběrových testů, které jsem dělal pořád dokola, z Bruselu jsem si nechal poslat i nějaké knihy, které se specializovaly na tyto testy, taky jsem si nastudoval abecedu evropského práva. To všechno jsem se naučil a do kvantity bych to přirovnal k závěrečným státnicím. Při pohovorech a ústním zkoušení je podle mého názoru hlavní devízou určitá osobní integrita, nebát se mluvit cizím jazykem, přičemž důležitější je obsah než forma. Schopnost domluvit se cizím jazykem je určitě tou nejzákladnější kompetencí; dále nebýt nervózní, být dostatečně sebevědomý a osvojit si i základy nonverbální komunikace.

To vypadá jako byste měl od začátku jasnou představu o své budoucnosti?

Když jsem se po třech letech v roce 2003 vrátil z Číny, de facto jako vystudovaný jazykář, měl jsem několik možností. Buď jít do soukromé sféry a překládat nebo jít učit jazyky. Tehdy jsem dostal také nabídku z katedry romanistiky OU na pozici odborného asistenta za 6000 korun měsíčně, což bylo i na tehdejší poměry opravdu málo. S díky jsem odmítl a věnoval se překladům pro různé překladatelské agentury, posléze jsem i jednu založil, věnoval se soudním překladům, později jsem si na právnické fakultě dodělal právnické minimum. Ale pokud v České republice pracujete jako překladatel na „plný úvazek“, za nějakou dobu se dostanete na jakýsi pomyslný strop a není kam dál se posunout. Tehdy jsem zjistil, že absolutně nejlepší překladatelská agentura, i co se výdělku týče, je vlastně Evropská unie. Po čtyřech letech v České republice jsem nakonec odjel do Bruselu a strávil tam 12 let na různých postech, tedy nejen jako překladatel.

Ale vraťme se na začátek. Proč jste si zvolil studium angličtiny a španělštiny, přestože máte vystudované gymnázium zaměřené na přírodní vědy?

Byl jsem v matematické třídě, účastnil jsem se chemických olympiád a angličtinu i španělštinu jsem na gymplu studoval taky. Přijímačky jsem dělal do Prahy na ekonomku a na a na Chemicko-technologickou fakultu. Jazyky pro mě byly taková nouzovka. Tou dobou jsem se zrovna nacházel v období vzdoru proti rodičům, kdy jsem chtěl být od nich co nejdál, tak jsem jen tak z legrace zkusil přijímačky do Ostravy na Filozofickou fakultu, což jsem bral jako lehký úlet. Jenomže zatímco v Praze byli na přijímačkách samí brýlatí kluci v oblecích, tak v Ostravě byly samé příjemně a nezávisle vypadající holky, takže má volba byla ve výsledku velmi prozaická. A jelikož jsem byl v testech na španělštině první a na angličtině třetí, tak jsem nakonec šel do Ostravy.

Šel byste dneska stejnou cestou?

Určitě. Já chtěl na té chemicko-technologické studovat pivovarnictví, lihovarnictví a stejně jsem se k tomu tak trochu vrátil, protože dnes vařím už šestým rokem vlastní pivo doma a mám to jako koníček a nakonec k tomu ani nepotřebuji školu.

Co vás na vaši práci nejvíce baví a naplňuje?

Teď aktuálně mě nejvíce baví ta variabilita, kterou EU umožňuje. Když pracujete na politickém oddělení, setkáváte se denně s představiteli různých států, s prezidenty, předsedy vlády, s ministry, s nejvyššími úředníky i s kolegy z dalších struktur EU. Má práce znamená také setkávání s médii, novináři, vedle dalších kolegů jsem v zásadě něco jako mluvčí či styčný důstojník Evropské komise v dané zemi. Setkáváte se zajímavými lidmi. Zpracovávám diplomatické depeše a analýzy o dění v dané zemi, přijímám návštěvy nejvyšších unijních představitelů, setkávám se s komisaři, kterým zajišťujeme servis. Je to opravdu pestré, kdy každý den děláme něco jiného. Na druhou stranu je to časově náročné, zpracovávám obrovské počty emailů, mám mnoho meetingů denně a občas vás přepadne televize, kdy musíte velmi citlivě zvažovat, co můžete říct a co ne, neboť vyjádření Evropské komise mají zásadní vnitrostátní politický dosah.

Pro někoho to může znít jako práce snů.

Ano, pro mě to tak je a myslím, že pro řadu kolegů taky. Člověk si obecně v rámci struktur EU může vybrat, kde chce pracovat, čím se chce zabývat. Zaměstnanci dostávají velmi kvalitní školení v oblasti ekonomiky, práva, jazyků, mohou kariérně růst, měnit pozice, velmi častá je práce z domu a ohodnocení je motivující.

Jak by podle vás měla vypadat výuka studentů v 21. století, aby byli co nejlépe připraveni na praxi?

Mám takovou příhodu, kterou často opakuji, když přijde na tohle téma řeč. Mám kamaráda Angličana, který ale umí výborně česky a společně jsme byli na cestě po Jižní Americe. S dalšími kamarády Čechy jsme se jednoho večera dostali k tématu bachor, čepec, kniha a sléz. Snad každý Čech ví, o čem mluvím. Náš anglický kamarád nám v daný okamžik vůbec nerozuměl, netušil, o čem se bavíme. Tak jsme mu vysvětlili, že to jsou čtyři žaludky krávy a on absolutně nechápal, k čemu nám ta znalost je. Byl naprosto překvapený, že tohle ví v České republice snad každý žák základní školy. Ptal se, na co to vlastně potřebujeme? Tak jsem se zamyslel, zda jsem tuto znalost na něco ve svém životě využil a došel jsem k závěru, že ne. Je to lapidárně a trochu s nadsázkou řečeno příklad znalosti, která zaměstnává mozkové závity namísto mnohem využitelnějších faktů či dovedností. Podle mě je hlavním úkolem nejen vysokých škol naučit především kriticky myslet.

V důsledku ale ani vysoká škola prostě nestačí. Je to dobrý odrazový můstek, kde by se měl člověk naučit především kritickému myšlení, ale měl by postupně zvládat efektivně a úsporně prezentovat své názory, tříbit své myšlení v polemických debatách, odhalovat a srozumitelně definovat hlavní problémy nějakého tématu a umět je sebevědomě přednést, aby to bylo uvěřitelné. Zbytek člověka naučí až praxe. Univerzita a znalost jazyků je však určitě základ.

 

Radim Dvořák je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde vystudoval angličtinu a španělštinu. Dnes pracuje na pozici vedoucího politického oddělení a zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Po úspěšném ukončení studia na Ostravské univerzitě v roce 2000 odcestoval na tři roky do Číny, kde na všech stupních státních škol vyučoval angličtinu. Po návratu v roce 2003 založil překladatelskou agenturu a věnoval se překladům a tlumočení z několika jazyků. Orientoval se především na technické překlady a překlady právních norem, posléze získal také osvědčení pro soudní tlumočení. V roce 2007 nastoupil do institucí Evropské unie. Po dvanácti letech strávených v Bruselu se na začátku roku 2019 usadil v Bratislavě. Vedle češtiny hovoří dalšími pěti jazyky – anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky a čínsky. Je ženatý a má tři děti.

 

Příspěvek Jazyky a kritické myšlení jsou základ pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/jazyky-a-kriticke-mysleni-jsou-zaklad/feed/ 0
2. šance na Ostravskou: Podejte si přihlášku https://alive.osu.cz/2-sance-na-ostravskou-podejte-si-prihlasku/ https://alive.osu.cz/2-sance-na-ostravskou-podejte-si-prihlasku/#respond Tue, 14 May 2019 09:03:44 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26676 Některé fakulty Ostravské univerzity otevírají druhá kola přijímacího řízení. Využijte druhé šance, podejte si přihlášku a studujte na jedné z nejprestižnějších univerzit v Česku!

Příspěvek 2. šance na Ostravskou: Podejte si přihlášku pochází z OU@live

]]>
„Ostravská univerzita vyniká svým mladým duchem, přívětivostí, osobním přístupem a otevřeností. Vytváří pro své studenty prostředí, které je motivuje a umožňuje jim se posouvat, pracovat na sobě. Cítím, že je to na našich absolventech čím dál více znát,“ říká rektor Ostravské univerzity Jan Lata a vyzývá všechny, kteří chtějí nejen studovat, ale hlavně jít za svým snem, aby využili poslední možnosti podat si přihlášku ke studiu na Ostravské univerzitě pro akademický rok 2019/2020.

Druhá a mimořádná kola přijímacího řízení otevírá například Přírodovědecká fakulta, a to v oborech, jako je Matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Softwarové systémy, Biofyzika, Fyzika nanostruktur, Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie a geoinformatika či Ochrana a tvorba krajiny. Více informací o nabízených oborech najdou zájemci na webu PřF OU.

Na Pedagogické fakultě bylo také vypsáno mimořádné přijímací řízení do programu Angličtina se zaměřením na vzdělávání. Jde o sdružené studium (dříve dvouoborové) a angličtina se tak dá zkombinovat například s českým jazykem, hudební výchovou, informačními a komunikačními technologiemi, matematikou, občanskou, tělesnou, výtvarnou či technickou výchovou nebo výchovou ke zdraví. Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia najdou zájemci zde, do magisterského zde.

Filozofická fakulta bude s největší pravděpodobností také vypisovat druhá kola přijímacího řízení. Na jaké konkrétní studijní programy bude nabírat další zájemce, ale bude jasné až začátkem července. Zájemci o studium oborů na Filozofické fakultě (jejich seznam je k dispozici na webu fakulty zde).

Fakulta sociálních studií bude dodatečné přijímací řízení vyhlašovat v nejbližších dnech, a to na bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče (prezenční forma) a navazující magisterský studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace (kombinovaná forma studia). Zájemci mohou sledovat aktuality na webu fakulty (www.fss.osu.cz). Přijímací zkouška proběhne 2. 9. 2019.

Fakulta umění ani Lékařská fakulta druhá kola přijímacího řízení nevypisuje, avšak v současnosti je ještě možnost přihlásit se k doktorskému studiu (do 15. května) nebo ke studiu Fyzioterapie v anglickém jazyce (do 30. června).

Příspěvek 2. šance na Ostravskou: Podejte si přihlášku pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/2-sance-na-ostravskou-podejte-si-prihlasku/feed/ 0
Falling Walls Lab Czech Republic: Proslavte svůj nápad! https://alive.osu.cz/falling-walls-lab-czech-republic-proslavte-svuj-napad/ https://alive.osu.cz/falling-walls-lab-czech-republic-proslavte-svuj-napad/#respond Tue, 14 May 2019 08:38:48 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26673 Ve hře je 1000 eur a postup do Berlína na celosvětové finále na The International Conference on Future Breakthroughs in Science and Society. Máte milionový nápad? Přihlaste se!

Příspěvek Falling Walls Lab Czech Republic: Proslavte svůj nápad! pochází z OU@live

]]>
The Falling Walls. Mezinárodní konference progresivně smýšlejících jedinců v oblasti vědy a společnosti každoročně spojuje vědce a myslitele z 80 zemí světa v Berlíně. Koná se 9. listopadu – symbolicky v den výročí pádu Berlínské zdi.

Na konferenci vystupují světoví lídři v oblasti vědy a prezentují aktuální přelomové vědecké poznatky. Zároveň v její předvečer, tedy 8. listopadu probíhá vyhlášení vítěze soutěže Falling Walls Lab – loni v ní zabodovala Markéta Klíčová z technické univerzity v Liberci, která získala cenu publika. Letos se celosvětovou hvězdou můžete stát právě vy.

A s jakým projektem se můžete přihlásit? „Není vůbec žádné omezení, hledáme Great minds, které budou sdílet tzv. breathtaking ideas, v hodnocení se posuzuje inovační faktor. Hledáme inovátora, který „změní svět“, nebo po vzoru „pádu berlínské zdi“ hledáme člověka, kterého myšlenka bude tak převratná, že dokáže bořit zdi, proto taky Falling Walls,” říká Jana Bujnáková z výzkumného centra CEITEC, která české kolo soutěže pořádá ve spolupráci s DAAD, německým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, VIDA! centrem, TA ČR a agenturou CzechInvest.

Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky, globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu publiku a odborné porotě. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci
Zájemci se do soutěže mohou přihlásit na webu Falling Walls (zde). Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 30. června 2019 a české kolo soutěže proběhne 2. října 2019 v Brně. Na vítěze českého kola čeká peněžní výhra 1000 EUR a automatický postup do Berlína (celosvětové finále se uskuteční 8. listopadu – den před výročím pádu Berlínské zdi).

Příspěvek Falling Walls Lab Czech Republic: Proslavte svůj nápad! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/falling-walls-lab-czech-republic-proslavte-svuj-napad/feed/ 0
Učíme se od dětí aneb Bylo to jinak super a myslím si, že by to ostatní měli taky zkusit https://alive.osu.cz/ucime-se-od-deti-aneb-bylo-to-jinak-super-a-myslim-si-ze-by-to-ostatni-meli-taky-zkusit/ https://alive.osu.cz/ucime-se-od-deti-aneb-bylo-to-jinak-super-a-myslim-si-ze-by-to-ostatni-meli-taky-zkusit/#respond Mon, 13 May 2019 09:09:29 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26665 Dne 2. dubna 2019 se na PdF Ostravské univerzity uskutečnilo setkání studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s žáky a jejich průvodcem ze Základní školy Labyrint ve...

Příspěvek Učíme se od dětí aneb Bylo to jinak super a myslím si, že by to ostatní měli taky zkusit pochází z OU@live

]]>
Dne 2. dubna 2019 se na PdF Ostravské univerzity uskutečnilo setkání studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s žáky a jejich průvodcem ze Základní školy Labyrint ve Lhotě (Háj ve Slezsku). Jde o soukromou školu, která vznikla před několika lety na popud rodičů, kteří usilovali o to, aby jejich děti mohly absolvovat celou povinnou školní docházku v zařízení vycházejícím z Montessori pedagogiky.

Sami žáci přítomným názorně vysvětlili koncept tohoto typu vzdělávání. V uvedené škole je zhruba 100 dětí rozděleno do tří trojročí, třídních kolektivů tvořených jedinci rozdílného věku.  Důraz je ve výuce kladen na volbu individuálního pracovního tempa a podporu silných stránek dětí, kterým je v rámci společně stanovených pravidel ponechána značná míra svobody ve spojení s odpovědností za dosažené cíle. Odrazem tohoto přístupu je i skutečnost, že pedagogové školy jsou označováni jako průvodci, podle sdělení přítomného průvodce Petra je jejich úkolem ustoupit do pozadí, poskytovat spíše metodickou oporu, sledovat své žáky při jejich maximálně samostatné cestě za poznáním.

Hlavním organizátorem akce byl student M. Frgala. Jistě ho potěšilo, že všichni přítomní vytvořili příjemnou atmosféru, aktivně se zapojovali do diskuze a že pochvalná slova o cestě do Ostravy,  citovaná v názvu tohoto článku, Matějovi napsala nejmladší účastnice setkání.  Věříme, že její výzva, aby si s budoucími učiteli přišli podebatovat i její další spolužáci, dojde naplnění.

Příspěvek Učíme se od dětí aneb Bylo to jinak super a myslím si, že by to ostatní měli taky zkusit pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ucime-se-od-deti-aneb-bylo-to-jinak-super-a-myslim-si-ze-by-to-ostatni-meli-taky-zkusit/feed/ 0
Setkání bohemistů tří univerzit aneb Opravdu zbytečná obava z řeřichy https://alive.osu.cz/setkani-bohemistu-tri-univerzit-aneb-opravdu-zbytecna-obava-z-rerichy/ https://alive.osu.cz/setkani-bohemistu-tri-univerzit-aneb-opravdu-zbytecna-obava-z-rerichy/#respond Mon, 13 May 2019 09:04:07 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26661 Ve dnech 9. až 12. dubna 2019 hostila katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF Ostravské univerzity skupinu studentů bohemistiky z Vídeňské univerzity a Univerzity J. E. Purkyně...

Příspěvek Setkání bohemistů tří univerzit aneb Opravdu zbytečná obava z řeřichy pochází z OU@live

]]>
Ve dnech 9. až 12. dubna 2019 hostila katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF Ostravské univerzity skupinu studentů bohemistiky z Vídeňské univerzity a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přijeli spolu se svými učiteli, aby zrealizovali další z již tradičních výměnných pobytů, které zaštiťuje a financuje AKTION, projekt podporující rakousko-českou spolupráci v oblasti terciálního vzdělávání, vědy a výzkumu.

Účastníky akce čekal v Ostravě bohatý program. Jeho součástí byla např. návštěva zámku v Kuníně, prohlídka historického jádra Nového Jičína, návštěva Muzea techniky Tatra v Kopřivnici či toulky po malebných zákoutích Štramberku. Studenti a vyučující se vydali do Komorní scény Aréna na představení Obraz, do dětského oddělení Knihovny města Ostravy, hospitovali ve výuce češtiny na základní škole. Hlavní náplň pobytu tvořily přednášky jazykovědného, literárněvědného i didaktického zaměření, staly se východiskem pro diskuze o možnostech zkvalitňování výuku češtiny jak v českém, tak v rakouském prostředí. Po zkušenostech z předchozích setkání byla mezi vzdělávací aktivity zařazena přednáška dr. P. Kuldanové Nebojte se české výslovnosti aneb Zbytečná obava z řeřichy, jejíž součástí byla i praktická cvičení vedoucí k zdokonalení výslovnosti vídeňských bohemistů. A je třeba konstovat, že s řeřichou i dalšími úskalími češtiny bojovali statečně a s průkaznými výsledky.

I proto věříme, že přínosná spolupráce tří univerzit bude pokračovat a že se za rok pod patronací Aktionu sejdeme ve Vídni.

Příspěvek Setkání bohemistů tří univerzit aneb Opravdu zbytečná obava z řeřichy pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/setkani-bohemistu-tri-univerzit-aneb-opravdu-zbytecna-obava-z-rerichy/feed/ 0
Kde končí práce, kde začíná život? https://alive.osu.cz/kde-konci-prace-kde-zacina-zivot/ https://alive.osu.cz/kde-konci-prace-kde-zacina-zivot/#respond Mon, 13 May 2019 07:30:01 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26656 Přijměte pozvání na mezinárodní symposium katedry sociologie, které si všímá procesů a změn ovlivňující každodenní pracovní i osobní život člověka.

Příspěvek Kde končí práce, kde začíná život? pochází z OU@live

]]>
Symposium s názvem Kde končí práce, kde začíná život / Where does work stop, where does life begin?, otevírá řadu témat, jež se bezprostředně dotýkají každého z nás, neboť v zaměstnání tráví pracující člověk mnohdy více než třetinu času svého produktivního života. Cílem sympozia je zviditelnit sociologickou debatu o příležitostech a rizicích změn v pracovním a osobním životě a zároveň podpořit spolupráci mezi badateli a badatelkami z Rakouska a České republiky. Jednotlivé přednášky se zabývají například rozdílem mezi prací před rokem 1989 a pro roce 1989, jak politika či ekonomika ovlivňuje způsob práce, jaké mají pracovní podmínky ženy nyní a v minulosti, jak se liší přístup k práci v České republice a v Rakousku… kompletní program naleznete na webových stránkách Filozofické fakulty.

Symposium se koná za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko a ve spolupráci s Institut Für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz.

Čtvrtek 23. května 2019 / budova B / Českobratrská ul. 16 /Ostrava / B302-303

Příspěvek Kde končí práce, kde začíná život? pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/kde-konci-prace-kde-zacina-zivot/feed/ 0
Quo vadis, Evropo? https://alive.osu.cz/quo-vadis-evropo/ https://alive.osu.cz/quo-vadis-evropo/#respond Sun, 12 May 2019 18:00:19 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26505 Víte? Nevíte? Tušíte? Ať tak, nebo tak, přijďte položit své otázky kandidátům do europarlamentu 14. května od 17.00 do 19.00 do Centra PANT.

Příspěvek Quo vadis, Evropo? pochází z OU@live

]]>
Jaké jsou české národní zájmy v rámci EU? Proč jsou Češi vedle Britů a Maďarů nejchladnější směrem k EU? Jak nás zastupují členové Evropského parlamentu? V čem se liší programy jednotlivých stran? Proč má vůbec smysl jít volit?
Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky a nadcházející volby vám nejsou lhostejné, přijďte na setkání s kandidáty.

Debatu kandidátů do europarlamentu moderuje doc. Petr Kopecký (Ostravská univerzita). Účast přislíbili Martina Dlabajová (ANO), Mikuláš Peksa (Piráti), Evžen Tošenovský (ODS) a Hayato Okamura (KDU-ČSL). Další jsou v jednání.

Úvodní slovo bude mít rektor Ostravské univerzity prof. Jan Lata.

Příspěvek Quo vadis, Evropo? pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/quo-vadis-evropo/feed/ 0
Mobilitní program VIA otevírá brány možností doktorandům https://alive.osu.cz/mobilitni-program-via-otevira-brany-moznosti-doktorandum/ https://alive.osu.cz/mobilitni-program-via-otevira-brany-moznosti-doktorandum/#respond Fri, 10 May 2019 14:53:34 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26640 Naše milé doktorandky a doktorandi, nepromeškejte jedinečnou příležitost vyrazit v příštím akademickém roce do dálných koutů světa! Přihlášky do Mobilitního programu VIA můžete podávat až do 31. května 2019!

Příspěvek Mobilitní program VIA otevírá brány možností doktorandům pochází z OU@live

]]>
Chtěli byste v rámci svého studia vyjet do zahraničí a načerpat tam nové zkušenosti a inspiraci? Láká vás cestování a objevování dálných světadílů, ale v dosavadní nabídce výjezdů Erasmu+ jste nenašli svou zemi zaslíbenou? Nevěšte hlavy, Ostravská univerzita pro všechny své doktorandy otevřela novou PhD sekci v rámci Mobilitního programu VIA. Nyní si můžete zvolit univerzitu či návaznou instituci kdekoli ve světě a Ostravská univerzita vám prostřednictvím stipendia uhradí až 90% předpokládaných nákladů.

Až do 31. května 2019 můžete podávat své návrhy s podrobnými informacemi o vámi zvolené instituci a přibližnými potřebnými financemi. Součástí musí být taktéž pozvání tutora ze zahraniční instituce, váš životopis v českém jazyce a studijní výsledky za uplynulý semestr. Podmínkou je vyjet na studijní pobyt či stáž na min. 60 či max. 180 dní, a to v následujícím akademickém roce 2019/2020.

Uchazeče čeká výběrové řízení, jehož součástí bude i jazykové testování, přičemž je nutno prokázat komunikační znalost jazyka mobility minimálně na úrovni B1. Výběrová komise bude posuzovat i odůvodnění a potenciální přínos zvolené mobility jak pro domovskou instituci, tak i pro samotného studenta. Všechny potřebné informace včetně přihlášky nalzenete v níže uvedené příloze. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Mgr. Bojanu Yazicioglu z Centra mezinárodní spolupráce (bojana.yazicioglu@osu.cz).

Příliš dlouho neváhejte a využijte neopakovatelnou možnost rozšířit si obzory a získat jedinečné zkušenosti v zahraničí!

Stáhnout (PDF, 357KB)

Stáhnout (XLSX, 47KB)

 

Příspěvek Mobilitní program VIA otevírá brány možností doktorandům pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/mobilitni-program-via-otevira-brany-moznosti-doktorandum/feed/ 0
Retrospektivní výstava Milana a Dáši Lasotových na Dole Michal https://alive.osu.cz/retrospektivni-vystava-milana-a-dasi-lasotovych-na-dole-michal/ https://alive.osu.cz/retrospektivni-vystava-milana-a-dasi-lasotovych-na-dole-michal/#respond Thu, 09 May 2019 08:26:23 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26634 Pozvání na vernisáž výstavního projektu ostravských konceptuálních umělců Milana Lasoty a Dáši Lasotové: Pět slov pouze jako vzpomínka. Na výstavě uvidíte práce z let 1982–2019.

Příspěvek Retrospektivní výstava Milana a Dáši Lasotových na Dole Michal pochází z OU@live

]]>
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Milan Lasota a Dáša Lasotová: Pět slov pouze jako vzpomínka, která se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 v Cechovně Dolu Michal v 18.00 h. Na výstavě budou představeny práce manželů Lasotových z let 1982–2019.

Kurátor: Tomáš Koudela
Výstava potrvá do 16. 6. 2019
Otevřeno út–ne 9–15

Československé armády 413/95, Ostrava-Michálkovice

www.dul-michal.cz

www.facebook.com/DulMichalMichalkovice

Milan LASOTA (*1954, Třinec †1998, Ostrava)
Patří do okruhu autorů, který Jiří Valoch spojil názvem Slezský koncept (2004). Vzdělával se a pracoval v technických oborech. Milan Lasota tvořil v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Nejvýraznějšími rysy tvorby jsou autentická tělesnost a haptické vyjádření obsahů vizualizovaných v systému daktylického slovníku. Obrazy představují jednotlivé pojmy, věty, přepisy haiku, súter a poezie i “reportážní” záznamy rozhovorů neslyšících ve znakové řeči. Významnou částí díla jsou “dotekové” záznamy akcí, vztahů, procesů i objektů. Náhlá smrt v nedožitých čtyřiceti čtyřech letech ukončila autorovo umělecké hledání a nalézání. Díla Milana Lasoty jsou zastoupena ve sbírkách Muzea Kampa, Národní galerie v Praze – Sbírka Jiřího Valocha, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Muzea umění Olomouc.

Dáša LASOTOVÁ (*1951, Ostrava) žije a tvoří v Ostravě.
Konceptuální výtvarnice a vysokoškolská pedagožka absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě v oboru český jazyk a výtvarná výchova pro 2. stupeň (ukončení 1973), s rozšiřujícím studiem pro SŠ pokračovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (ukončení 1990) a doktorské studium tamtéž (ukončení 2003). Od roku 1991 do nedávné doby působila jako odborná asistentka v oboru didaktiky a teorie vyučování výtvarné výchovy na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
V profesní dráze se věnuje výtvarné pedagogice, komunikaci s výtvarným dílem, artefiletice, arterapii, galerijní animaci s konceptuálními tendencemi. Je autorkou odborných metodik výuky výtvarné výchovy a katalogových listů k výstavám. Samostatnou část tvoří její výtvarná činnost, v níž se snaží zachycovat podoby uvažování v obrazových záznamech. Její výtvarné prostředky jsou různorodé. Pracuje s kresbou, akvarelem, grafikou, fotografií a fotografikou. K zobrazení své myšlenky využívá prvku opakování, rytmizace a prolínání.

Příspěvek Retrospektivní výstava Milana a Dáši Lasotových na Dole Michal pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/retrospektivni-vystava-milana-a-dasi-lasotovych-na-dole-michal/feed/ 0
Janáčkova filharmonie Ostrava: Vyladěné slevy pro studenty https://alive.osu.cz/janackova-filharmonie-ostrava-vyladene-slevy-pro-studenty/ https://alive.osu.cz/janackova-filharmonie-ostrava-vyladene-slevy-pro-studenty/#respond Mon, 06 May 2019 13:45:10 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26595 Všichni milovníci kultury, umění a kvalitní hudby mohou zajásat! Janáčkova filharmonie Ostrava si pro vás připravila neuvěřitelné slevy na koncerty ve výši 50% a 80%!

Příspěvek Janáčkova filharmonie Ostrava: Vyladěné slevy pro studenty pochází z OU@live

]]>
Janáčkova filharmonie Ostrava si pro  všechny studenty, kteří jsou zároveň držiteli karty ISIC, připravila neodolatelné slevy na koncerty ve výši 50% a 80%. Slevy se nevztahují na koncertní řady označené G/Cyklus Gong a M/Mimořádné koncerty. Vstupenky se slevou 80% je možno zakoupit pouze osobně v Janáček pointu, jež se nachází v Domě kultury města ostravy, popřípadě na oficiálních webových stránkách JFO. Na ostatních prodejních místech, jež jsou uvedeny níže, můžete po předložení průkazu ISIC uplatnit slevu ve výši 50%.

Vstupenky je možné zakoupit osobně na následujících místech:

  • Janáček point (DKMO) – sleva 80%
  • Ostravský informační servis – sleva 50%
  • Cestovní agentura Poslední šance (Poruba) – sleva 50%
  • Městské informační centrum Havířov – sleva 50%
  • Městské informační centrum Orlová – sleva 50%
  • Beskydské informační centrum Frýdek-Místek – sleva 50%
  • Beskydské informační centrum Frýdlant n. Ostravicí – sleva 50%
  • Informační centrum Kopřivnice – sleva 50%
  • Turistické informační centrum Frenštát p. Radhoštěm – sleva 50%

Dovolujeme si vás také pozvat na nejbližší koncert filmové hudby Klasika na plátně, který se uskuteční již ve čtvrtek 9. května v 19.00. Příjemným, kulturou nabitým večerem vás provedou dvě ostravské ikony – Vladimír Polák a Lada Bělášková. Těšit se můžete i na hvězdu pěvecké scény Patricii Janečkovou. Zazní nesmrtelná hudební klasika z Kmotra, Jamese Bonda, Star Wars či třeba Harryho Pottera. Nenechte si ujít nezapomenutelný hudební zážitek doslova za hubičku!

 

Příspěvek Janáčkova filharmonie Ostrava: Vyladěné slevy pro studenty pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/janackova-filharmonie-ostrava-vyladene-slevy-pro-studenty/feed/ 0
První burzu rostlin v Botanické zahradě navštívilo několik desítek lidí https://alive.osu.cz/prvni-burzu-rostlin-v-botanicke-zahrade-navstivilo-nekolik-desitek-lidi/ https://alive.osu.cz/prvni-burzu-rostlin-v-botanicke-zahrade-navstivilo-nekolik-desitek-lidi/#respond Sun, 05 May 2019 23:01:11 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26619 Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty má za sebou velkou premiéru. Vůbec poprvé nabídla lidem možnost výměny nejrůznějších sazenic. Nakonec dorazilo několik desítek zájemců o cizí rostliny.

Příspěvek První burzu rostlin v Botanické zahradě navštívilo několik desítek lidí pochází z OU@live

]]>
Premiérová burza sazenic v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty přitáhla o víkendu (4. května) zhruba 50 lidí. Z velké části šlo hlavně o obyvatele okolních domů na Slezské Ostravě. I když někteří návštěvníci třeba neměli sazenice na výměnu, s prázdnou neodcházeli.

„Myslím, že akce byla úspěšná a bylo z čeho vybírat. Pro začátek jsme připravili nějaké rostliny z naší Botanické zahrady. Měli jsme tu například přebytky rajčat, bazalky nebo sukulentů, mezi nimiž nechyběla ani královna noci, která nám v týdnu po delší době zase krásně rozkvetla,“ říká Ing. Tomáš Tureček, PhD. z katedry biologie a ekologie.

Po sobotním dopoledni si mohl pochvalovat také některé přírůstky do sbírky Botanické zahrady.

„Získali jsme do sbírky staronovou rostlinu, které se říká tchýnin jazyk. Konkrétněji jde o jeden zvláštní panašovaný kultivar, který má název Laurentii. Ten jsme kdysi pěstovali, ale při výměně skleníku nám uhynul. Kromě toho jsme získali také některé tropické závěsné rostliny z čeledi Gesneriaceae jako je rod Columnea,“ uzavírá Ing. Tomáš Tureček, PhD., který do budoucna počítá s opakováním celé akce.

 

 

 

Příspěvek První burzu rostlin v Botanické zahradě navštívilo několik desítek lidí pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/prvni-burzu-rostlin-v-botanicke-zahrade-navstivilo-nekolik-desitek-lidi/feed/ 0
Divadelní svět se připravuje na návrat legendy https://alive.osu.cz/divadelni-svet-se-pripravuje-na-navrat-legendy/ https://alive.osu.cz/divadelni-svet-se-pripravuje-na-navrat-legendy/#respond Sun, 05 May 2019 20:19:59 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26603 Už se to k vám doneslo? Legendární drama klub ELTO chystá velkolepý návrat na prkna, co znamenají svět! Zrušte všechny plány a přijďte v pondělí 6. května v 18.00 do Staré Arény - buďte s námi ve chvíli, která se zapíše do historie divadelního světa!

Příspěvek Divadelní svět se připravuje na návrat legendy pochází z OU@live

]]>
Pověstný drama klub ELTO (English Language Theater of Ostrava), který proslavil naši katedru anglistiky a amerikanistiky v divadelním světě, hlásí velkolepý návrat! Naše herecké hvězdy nastudovaly pod taktovkou brilantní režisérky Markéty Bilanové proslulé drama Jak je důležité míti Filipa (The Importance of Being Earnest) z pera velikána Oscara Wildea. Prémiéra této nesmrtelné klasiky bude uvedena již v pondělí 6. května 201918.00 ve Staré Aréně.

Oscar Wilde, dramatik, esejista, prozaik a básník irského původu, dodnes patří mezi nejvýraznější figury světové literatury. Byl zářným příkladem dandyho, svým chováním i tvorbou nepřestával udivovat, či přímo šokovat tehdejší přísně konvenční anglickou společnost. Jeho nadčasové dílo bourá společností nastavená upjatá pravidla a otevřeně se vysmívá často až nepochopitelným přízemním měřítkům. Drama Jak je důležité míti Filipa, tedy odlehčená komedie s důležitým posláním, se globálně řadí mezi nejhranější a nejoblíbenější divadelní hry – nenechte si proto ujít naši univerzitní premiéru!

Na prknech Staré Arény zazáří tito zasloužilí umělci a budoucí adepti na ceny Thálie:

Karolína Medková

Anna Mertová

Soňa Zapletalová

Veronika Žvaková

David Michael Čajan

Vít Ďuriš

Jakub Tomáš

Přijměte naše srdečné pozvání – budeme se na vás těšit!

Příspěvek Divadelní svět se připravuje na návrat legendy pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/divadelni-svet-se-pripravuje-na-navrat-legendy/feed/ 0
Collegium Carpathicum: FF OU hostí ukrajinského etnologa Petro Kostiuczoka https://alive.osu.cz/collegium-carpathicum-ff-ou-hosti-ukrajinskeho-etnologa-petro-kostiuczoka/ https://alive.osu.cz/collegium-carpathicum-ff-ou-hosti-ukrajinskeho-etnologa-petro-kostiuczoka/#respond Sat, 04 May 2019 20:46:41 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26598 Doc. Kostiuczok z Univerzity Vasyla Stefanyka v Ivanofrankivsku vystoupí ve čtvrtek 9. května v 10.50 v DM 301, Reální 5, s přednáškou na téma „Moderní migrace: ukrajinské výzvy“.

Příspěvek Collegium Carpathicum: FF OU hostí ukrajinského etnologa Petro Kostiuczoka pochází z OU@live

]]>
Petro Kostiuczok vystudoval, dále se kvalifikoval a také nyní vyučuje na Ústavu historie a politologie Předkarpatské univerzity Vasyla Stefanyka v ukrajinském Ivanofrankivsku. Soustředí se na výzkumná témata z oblasti etnologie, politologie a sociální a politické antropologie, zejména se věnuje výzkumu etnických menšin a jejich integrace, analýze etnické a národní identity a dějinám střední a jihovýchodní Evropy. Přednáší etnologii, historii etnických menšin a etnopsychologii.

Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity vystoupí doc. Kostiuczok s přednáškou v ruském jazyce.

Renáta Tomášková, Centrum mezinárodní spolupráce OU

Příspěvek Collegium Carpathicum: FF OU hostí ukrajinského etnologa Petro Kostiuczoka pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/collegium-carpathicum-ff-ou-hosti-ukrajinskeho-etnologa-petro-kostiuczoka/feed/ 0
Kolegové ze Srbska a Albánie zavítají na Ostravskou univerzitu https://alive.osu.cz/kolegove-ze-srbska-a-albanie-zavitaji-na-ostravskou-univerzitu/ https://alive.osu.cz/kolegove-ze-srbska-a-albanie-zavitaji-na-ostravskou-univerzitu/#respond Thu, 02 May 2019 13:28:39 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26556 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování bude hostit kolegy ze Srbska a Albánie v rámci projektu ERASMUS+.

Příspěvek Kolegové ze Srbska a Albánie zavítají na Ostravskou univerzitu pochází z OU@live

]]>
Ve dnech 13.-17. května 2019  bude Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) pod záštitou Ostravské univerzity v rámci projektu ERASMUS+ hostit kolegy ze Srbska a Albánie. Do projektu se ústav zapojil pod vedením prof. Iriny Perfiljevy a navázal spolupráci s partnerskými evropskými univerzitami.

Vzdělávací projekt, jež nese název “Strengthening teaching competences in higher education in natural and mathematical sciences”, je zaměřen zejména na modernizaci výuky na univerzitách v Srbsku a Albánii v oblasti přírodních a matematických věd a na profesní rozvoj pedagogických pracovníků vysokých škol v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tento projekt navazuje na úspěšnou  implementaci modernizace výuky na základních a středních školách ve výše uvedených balkánských zemích.

Hlavním cílem projektu je zvýšit srovnatelnost a konkurenceschopnost vysokých škol v Srbsku a Albánii vůči evropským univerzitám. Dalším cílem je prohloubit profesní schopnosti a dovednosti pedagogických pracovníků formou školení o současných pedagogických přístupech, metodikách a vzdělávacích technologiích.

Hlavním koordinátorem projektu je Univerzita v Niši pod vedením prof. Jeleny Ignjatović, která ve spolupráci s kolegy uspořádala úvodní workshop v Niši, kterého se aktivně zúčastnili vědečtí pracovníci z ÚVAFM.

Další plánovaný workshop se uskutečnil  v březnu ve Španělsku na Univerzitě v Oviedu, na který naváže setkání na půdě Ostravské univerzity. Cílem tohoto workshopu, s názvem “Workshop on modern teaching inspired by science”, bude prezentovat moderní metody výuky ve spolupráci s kolegy Ostravské  univerzity. Účastníci workshopu se mohou například těšit na prezentaci moderních metod maleb, kterou shlédnou na Fakultě umění. Podrobný program workshopu je k nalezení zde.

Tito zahraniční účastníci budou ihned pokračovat na workshop na další partnerskou Univerzitu Matěje Belav Bánské Bystrici. V rámci projektu kolegové z Balkánu zavítají také na další partnerské univerzity – Univerzitu v Ghentu a Univerzitu v Granadě. Více informací o tomto projektu a o proběhlých workshopech lze najít na oficiálních webových stránkách projektu www.tecomp.ni.ac.rs.

 

 

Příspěvek Kolegové ze Srbska a Albánie zavítají na Ostravskou univerzitu pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/kolegove-ze-srbska-a-albanie-zavitaji-na-ostravskou-univerzitu/feed/ 0
Dva nové stipendijní programy Pedagogické fakulty https://alive.osu.cz/dva-nove-stipendijni-programy-pedagogicke-fakulty/ https://alive.osu.cz/dva-nove-stipendijni-programy-pedagogicke-fakulty/#respond Thu, 02 May 2019 09:03:13 +0000 https://alive.osu.cz/?p=26558 Pedagogická fakulta OU zavádí dva nové stipendijní programy, jimiž chce podpořit výjezdy studentů na zahraniční mobility a aktivní účast na akcích určených pro veřejnost.

Příspěvek Dva nové stipendijní programy Pedagogické fakulty pochází z OU@live

]]>
První program je určen pro podporu mobilit studentů všech stupňů řádných forem studia v rámci programů Erasmus+, VIA a OU Aid. Studentům, kteří od ZS 2019/2020 vyjedou na studijní pobyt nebo praktickou stáž, budou k pokrytí zvýšených životních nákladů v zahraničí vyplácena z fakultního stipendijního fondu stipendia ve dvou splátkách (první před výjezdem a druhá po uplynutí první poloviny plánovaného pobytu). Výše stipendia je stanovena pro každou zemi zvlášť a odvíjí se od předpokládaných životních nákladů.

Předpokladem bude potvrzení příslušné studijní smlouvy a uzavření účastnické smlouvy, u studijního pobytu musí být předměty uvedené ve studijní smlouvě minimálně z 80 % oborově relevantní, u pracovní stáže musí její charakter odpovídat studovanému oboru a profilu absolventa.

Druhý stipendijní program je zaměřen na podporu aktivní účasti studentů na akcích, jimiž fakulta naplňuje tzv. 3 roli univerzity. Například se jedná o pěvecká a hudební vystoupení na různorodých akcích, benefičních koncertech apod., reprezentaci PdF OU na studentských soutěžích (hudebních, sportovních apod.), účast studentů na organizaci a programu jednodenních i vícedenních sportovních a kulturních akcí pro veřejnost, akcí zaměřených na propagaci vědy (např. Noc vědců) a na propagaci studijních oborů (den otevřených dveří, Gaudeamus apod.). Výše stipendia se odvíjí od charakteru činnosti, délky a typu aktivní účasti na akci, náročnosti jednotlivých aktivit, předchozí přípravy na ně apod.

Podmínky pro přiznání stipendia v uvedených stipendijních programech jsou specifikovány v Opatření děkana PdF OU č. 15/2019 a 16/2019.

Příspěvek Dva nové stipendijní programy Pedagogické fakulty pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/dva-nove-stipendijni-programy-pedagogicke-fakulty/feed/ 0