OU@live https://alive.osu.cz Živý online magazín Ostravské univerzity Wed, 22 Mar 2017 16:13:16 +0000 cs-CZ hourly 1 7. ročník Česko-německých kulturních dnů v Ostravě https://alive.osu.cz/7-rocnik-cesko-nemeckych-kulturnich-dnu-ostrave/ https://alive.osu.cz/7-rocnik-cesko-nemeckych-kulturnich-dnu-ostrave/#respond Wed, 22 Mar 2017 16:13:16 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15609 Katedra germanistiky FF OU zve všechny studenty a vyučující OU na 7. ročník Česko-německých kulturních dnů v Ostravě, na jejichž organizaci a programu se aktivně podílí.

Příspěvek 7. ročník Česko-německých kulturních dnů v Ostravě pochází z OU@live

]]>
Všechny srdečně zveme do pojízdného bistra v Berlínském stylu, na nejlepší německé filmy za posledních 20 let, na instalaci obřího Poeziomatu, Literaturu na pochodu, autorská čtení, workshopy, divadla a prezentace. Součástí Česko-německých kulturních dnů bude i představení firem, které hledají německy mluvící zaměstnance. Souběžně budou probíhat akce v rámci Kulturfrühling (Kulturního jara) pořádané Goethe Institutem.

Začínáme 30. 3. ve 13 hodin před budovou FF OU na Čs. legiích

Čeká vás hodinový literární happening studentů katedry germanistiky FF OU pod vedením Dr. Ireny Šebestové. Zažijte prostor před Filozofickou fakultou a Klubem Atlantik plný německé literatury a zahajte spolu s námi provoz Poeziomatu! Poeziomat je v Ostravě instalován ve spolupráci s Café Neustadt a Haus für Poesie Berlin.

Slavnostní zahájení Česko-německého kulturního jara je 30. 3. v 17:30

Zahájení Kulturfrühling a Česko-německých kulturních dnů za účasti zástupců české a německé vlády, města Ostravy a dalších významných hostů. Těšit se můžete také na vizuální performanci divadla Tineola “Někam jinam” s hudebním doprovodem Zabelov Group. Proslovy budou simultánně tlumočeny do němčiny a češtiny.

Více informací na www.de-tsch.eu.

V měsíci dubnu (18. 4.) zveme v rámci Česko-německých kulturních dnů na germanistický workshop pro střední školy a hledání německých stop v centru Ostravy – SCHNITZELJAGD.

Lektoři DAAD Marco Winkler, M.A a Marion Zagst připravili pro studenty i veřejnost hru “Schnitzeljagd”, ve které se seznámíte s nejvýraznějšími stopami německé kultury, architektury a historie v centru Ostravy. Start: před Klubem Atlantik ve 14 hodin.

Příspěvek 7. ročník Česko-německých kulturních dnů v Ostravě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/7-rocnik-cesko-nemeckych-kulturnich-dnu-ostrave/feed/ 0
Den s překladem: Dvanáctý ročník má své vítěze https://alive.osu.cz/den-prekladem-dvanacty-rocnik-ma-sve-viteze/ https://alive.osu.cz/den-prekladem-dvanacty-rocnik-ma-sve-viteze/#respond Tue, 21 Mar 2017 13:03:26 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15603 Na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity zavítali mladí překladatelé a tlumočníci.

Příspěvek Den s překladem: Dvanáctý ročník má své vítěze pochází z OU@live

]]>
Studenti filologických oborů mají každoročně možnost zaslat soutěžní příspěvek, kdy porota vybere nejzdařilejší překlad uměleckého nebo odborného textu. S výsledkem soutěže jsou seznámeni na slavnostním zakončení, které se konalo 14. března. Součástí Dne s překladem jsou přednášky známých translatologů a překladatelský workshop, kde se studenti pod vedením zkušených lektorů soustředí na odbornou problematiku v překladatelské a tlumočnické praxi.

Filozofická fakulta má za sebou dvanáctý ročník dnes již tradiční překladatelské soutěže Den s překladem a počty přihlášených soutěžních příspěvků dokazují, že její obliba mezi studenty filologických oborů je trvalá. Ti nejlepší získávají čestné uznání, které je ukazatelem, že daný student patří ve svém oboru k těm nejtalentovanějším. Soutěž získala od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Evropskou jazykovou cenu Label, která garantuje vysokou kvalitu a odbornost poroty, přednášejících a lektorů. Taktéž studenti jazykových oborů Filozofické fakulty Ostravské univerzity se nezřídka stávají vítězi ve své kategorii. Soutěžní texty studenti zasílají v různých jazycích vyučovaných na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, ruštině, polštině a latině.

Letos se do soutěže zapojilo 39 studentů ze 7 tuzemských univerzit. Z nich porota vybrala 6 nejlepších překladů ve 4 různých jazycích, které obdržely čestné uznání. Za překlad ze španělštiny získala uznání autorská dvojice z Masarykovy univerzity Kateřina Chromková a Eliška Pírková. Za polský překlad obdržela uznání rovněž studentka Masarykovy univerzity Agnieszka Buchtová a Jakub Podžorný z Univerzity Pardubice. Za německý překlad si čestné uznání odnesla Alžběta Tošovská z Karlovy univerzity a za anglické překlady pak Michal Místecký z Ostravské univerzity a David Kudrna z Karlovy univerzity.

Od Márqueze k Tokarczukové

Mezi pozvanými hosty z řad přednášejících zaujal příspěvek Radovana Lakosila, překladatele, tlumočníka a externího vyučujícího katedry germanistiky FF OU, který potvrdil, že není všedních a nezajímavých překladatelských oblastí. „Práce pro firmy či instituce, ať už se týká překladu odborných a úředních textů, nebo tlumočení v provozu i na oficiálních setkáních, poskytuje dostatečná dobrodružství a žádá si představivost, kreativitu i investigativní schopnosti,“ dodává koordinátorka soutěže Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU.

Na příkladech světové literatury seznámili přednášející posluchače se stylistikou, se specifiky vázaného verše, či s nedostatky a úskalími původního textu, s nimiž se překladatel musí kreativně vypořádat. Právě na příkladu nejnovějšího románu Olgy Tokarczukové Knihy Jakubovy (česky 2016) překladatel Petr Vidlák ukázal, že k úspěšnému překladu je mnohdy vedle talentu a souznění se stylem autora zapotřebí také kompetentního redakčního týmu, který poskytne oporu při odhalování aluzí, jejich pretextů a dobových i současných konotací. Dílo uznávané polské autorky je nám známé právě díky překladům Petra Vidláka, který byl jedním z pozvaných hostů letošního ročníku Den s překladem.

Příspěvek Den s překladem: Dvanáctý ročník má své vítěze pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/den-prekladem-dvanacty-rocnik-ma-sve-viteze/feed/ 0
Přednáška: Úskalí předvolebních debat https://alive.osu.cz/prednaska-uskali-predvolebnich-debat/ https://alive.osu.cz/prednaska-uskali-predvolebnich-debat/#respond Fri, 17 Mar 2017 14:49:00 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15591 Zveme vás na přednášku s názvem Volební zpravodajství ČT ve službách veřejnosti aneb Úskalí předvolebních debat, která se bude konat 23. 3. 2017. Vystoupí např. Václav Moravec nebo Zdeněk Šámal.

Příspěvek Přednáška: Úskalí předvolebních debat pochází z OU@live

]]>
Předvolební debaty. Přehlídka politiků, jejich názorů nebo spíše postojů, které považují za praktické v době, kdy se lidé rozhodují, koho volit.

O přípravě a realizaci těchto debat, jejich dramaturgických možnostech, zákonitostech pro různé druhy voleb a také o divácké odezvě budou diskutovat významní hosté a odborníci na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve čtvrtek 23. března 2017 od 10 hodin v místnosti E 304 (ulice Reální v centru Ostravy).

Na přednášce Úskalí předvolebních debat aneb Volební zpravodajství ČT ve službách veřejnosti vystoupí moderátor České televize Václav Moravec, ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal a vedoucí redaktorka zpravodajství Televizního studia Ostrava Gabriela Lefenda. K tématu se vyjádří také Vít Horák z Katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a moderátor a zahraniční zpravodaj norské veřejnoprávní televize NRK Ole Torp. Časový harmonogram akce i plakát najdete níže.

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí rozšířit obzory a dozvědět se, jak vypadá zákulisí příprav předvolebních debat. Kvůli omezené kapacitě místnosti si prosím rezervujte své místo na emailu katerina.chocholova@osu.cz.

10:00               Příprava a realizace předvolebních debat, dramaturgické možnosti a zákonitosti, koncepce debat pro různé druhy voleb, význam debat a divácká odezva – ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal, moderátor Václav Moravec, vedoucí redaktorka zpravodajství TS Ostrava Gabriela Lefenda

11:10–11:20     Přestávka

11:20-11:40     Předvolební debaty jako performativní akt – Vít Horák z Katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity

11:40-12:00     Volební zpravodajství v zahraničí – Ole Torp moderátor a zahraniční zpravodaj norské veřejnoprávní televize NRK

12:00-12:30     Diskuse

Příspěvek Přednáška: Úskalí předvolebních debat pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/prednaska-uskali-predvolebnich-debat/feed/ 0
Onomastický ŠRÁMEK 23. New York, Nový York, Nový Jork, Ňu-Jork https://alive.osu.cz/new-york-novy-york-novy-jork-nu-jork/ https://alive.osu.cz/new-york-novy-york-novy-jork-nu-jork/#respond Fri, 17 Mar 2017 11:06:44 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15581 Nejen Amerika je zástupcem přenesených pojmenování českých dělnických kolonií 20. století. Rovněž Nový York či Ňu-Jork jsou reprezentativními ukázkami pojmenování hornických oblastí.

Příspěvek Onomastický ŠRÁMEK 23. New York, Nový York, Nový Jork, Ňu-Jork pochází z OU@live

]]>
Původní kolonie Nový York v dnešní části Karviná-Doly prezentovala v předválečné době novější způsob výstavby těchto celků. Chceme-li danou lokalitu situovat přesněji, uveďme prostor mezi Orlovou-Lazy, Karvinským lesem a původní Hoheneggerovou kolonií (dnes nezastavěný prostor mezi ulicemi ČSA a Havlíčkova), tedy dnes na rozhraní Orlová-Lazy a Karviná-Doly v rovině s nynější vodní plochou Liberďok. V čem však spočíval rozdíl mezi těmito novostavbami a koloniemi z 19. století? Zaprvé se již nestavěly v blízkosti závodů, ale i v oblastech vzdálenějších od středu města a jeho podniků. Zadruhé bylo při jejich realizaci myšleno také na zakomponování stromů, dětských hřišť a podobně. Za třetí byly tyto kolonie lépe situovány a více propracovány, co se týkalo vzhledu. Nový York se nacházel u lesa a každý dům byl řešen samostatně jak v celkovém pojetí, tak v detailech. Právě malebný dojem odlišoval tuto kolonii od těch předchozích, které však již v době její výstavby byly poznamenány dlouhodobým užíváním.

Rovněž havířovská krajina pamatuje Nový York. I v tomto případě se jedná o původní kolonii, která se rozkládala v dnešní části Havířov-Prostřední Suchá, konkrétněji v prostoru vyčleněném dnešní hranicí Prostřední a Horní Suché, ulicí Obvodovou, Na Pavlasůvce a místní železnicí.

Záznam o osadě Nový York v Karviné z první poloviny 20. století

Příště: Finské domky, Finská osada v české krajině

Příspěvek Onomastický ŠRÁMEK 23. New York, Nový York, Nový Jork, Ňu-Jork pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/new-york-novy-york-novy-jork-nu-jork/feed/ 0
Slavnostní koncert k uctění památky prof. Lumíra Pivovarského https://alive.osu.cz/slavnostni-koncert-k-ucteni-pamatky-prof-lumira-pivovarskeho/ https://alive.osu.cz/slavnostni-koncert-k-ucteni-pamatky-prof-lumira-pivovarskeho/#respond Fri, 17 Mar 2017 09:20:07 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15575 V sobotu 1. dubna se v ostravském kině Vesmír bude od 16:00 hodin konat slavnostní koncert k uctění památky pana profesora Lumíra Pivovarského, který by v loňském roce...

Příspěvek Slavnostní koncert k uctění památky prof. Lumíra Pivovarského pochází z OU@live

]]>
V sobotu 1. dubna se v ostravském kině Vesmír bude od 16:00 hodin konat slavnostní koncert k uctění památky pana profesora Lumíra Pivovarského, který by v loňském roce na podzim oslavil 85. narozeniny. Na koncertě vystoupí sbor Chorus Ostrava pod vedením Mgr. Petry Rašíkové, Mužský pěvecký sbor Vítkovice pod vedením MgA. Stanislava Strouhala a Opavský středoškolský sbor Luscinia pod vedením Mgr. Jiřího Slovíka.

Prof. Lumír Pivovarský působil od roku 1961 na Pedagogickém institutu v Ostravě a později na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde vyučoval obory intonace, sborový zpěv a řízení sboru, resp. později sbormistrovství. Vedle pedagogické činnosti bylo významné jeho působení v oblasti umělecké, byl sbormistrem Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, Mužského pěveckého sboru Vítkovice, sboru Chorus Ostrava a Pěveckého sdružení moravských učitelů. Se všemi tělesy v průběhu let absolvoval mnoho koncertů, zahraničních vystoupení a soutěží, byl také častým členem porot sborových festivalů. Získal řadu významných ocenění, např. Cenu Ferdinanda Vacha (1992), Cenu ministra kultury České republiky (2001), Cenu Bedřicha Smetany – hlavní cenu Unie českých pěveckých sborů (2009), Cenu Nadace Život umělce Senior Prix (2011) a Cenu města Ostravy (2012).

Pan profesor je dodnes považován za jednoho z nejlepších českých sbormistrů posledních padesáti let, vynikal především svým talentem, pracovitostí, osobitým přístupem k interpretaci a citem pro hlasovou kulturu a precizní intonace. I přes řadu mezinárodních úspěchů je jeho jméno pevně spjato s rodnou Ostravou, kde se narodil 4. listopadu 1931.

Stáhnout (PDF, 316KB)

Prof. Pivovarský

Příspěvek Slavnostní koncert k uctění památky prof. Lumíra Pivovarského pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/slavnostni-koncert-k-ucteni-pamatky-prof-lumira-pivovarskeho/feed/ 0
VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity https://alive.osu.cz/vii-studentska-vedecka-konference-lekarske-fakulty-ostravske-univerzity/ https://alive.osu.cz/vii-studentska-vedecka-konference-lekarske-fakulty-ostravske-univerzity/#respond Thu, 16 Mar 2017 07:59:16 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15571 Dne 11. května 2017 se v prostorách Lékařské fakulty OU uskuteční VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Příspěvek VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity pochází z OU@live

]]>
Konference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu.

Autoři vítězných příspěvků v jednotlivých sekcích opět získají finanční a věcné ocenění.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na oddělení VaV Lékařské fakulty OU, na tel. č. +420 553 461 717, +420 553 461 718 nebo na mailu researchmed@osu.cz.

Srdečně Vás zveme.

Těšíme se na Vaši účast!

Příspěvek VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/vii-studentska-vedecka-konference-lekarske-fakulty-ostravske-univerzity/feed/ 0
Na FSS se „narodila“ ZEBRA https://alive.osu.cz/na-fss-se-narodila-zebra/ https://alive.osu.cz/na-fss-se-narodila-zebra/#respond Wed, 15 Mar 2017 15:55:41 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15563 Pruhované zvíře byste čekali asi spíše na Přírodovědecké fakultě či v Ostravské ZOO, než na Fakultě sociálních studií. Ne nezbláznili jsme se a na FSS...

Příspěvek Na FSS se „narodila“ ZEBRA pochází z OU@live

]]>
Pruhované zvíře byste čekali asi spíše na Přírodovědecké fakultě či v Ostravské ZOO, než na Fakultě sociálních studií.

Ne nezbláznili jsme se a na FSS nechováme africkou faunu.

ZEBRA je název studentské skupiny, jejíž cílem je především vstupovat do veřejného prostoru (benefiční, akce, dobrovolnictví pro veřejnost, sbírky soutěže, reflexe aktuálního dění), podporovat a reflektovat činnosti fakulty (vymýšlení a realizace inovativních projektů, prezentace FSS navenek, posilování identity sociální práce, apod.) a také si navzájem pomáhat při studiu (čtenářský kroužek, podpora v psaní odborných textů, diskuze podněcující kritické myšlení, besedy s lidmi s různým typem zkušeností, s pedagogy, odborníky z praxe…)

Vizí skupiny je snaha vytvořit a udržovat na FSS OU bezpečný prostor pro aktivizaci a realizaci všech studentů/ek, jak při studiu, tak praktickém jednání v rámci profese sociální práce.

Co už tedy máme za sebou a co plánujeme?

Realizované akce:

27.4. 2016 Interaktivní beseda : Můj život s HIV/ AIDS

6/2016 Svépomocné diskuzní fórum k předmětu Metodologie společenských věd

27.9. 2016 Interaktivní beseda: Neslyšící a sociální služby

1.11. 2016 Projekce dokumentu Gayby Baby s diskuzí s osobou se zkušeností

13.12. 2016 Propagace akce: Beseda s komiksovým hrdinou, který vyrostl v dětském domově

5.1. 2017 Svépomocná studijní skupina ke zkoušce z předmětu Úvod do sociologické teorie

19.1. 2017 Projekce filmu Cesta ven s diskuzí s osobou se zkušeností

23.2. 2017 Kafe se Zebrou FSS

8.3. 2017 Oslava MDŽ a diskuze na téma Gender Pay Gap v centru PANT

21.3. 2017 Oslavy Mezinárodního dne sociální práce

Plánujeme:

3.4. 2017 Propagace a organizace WS na téma participativního výzkumu s osobami bez přístřeší

Konec dubna 2017 Projekce filmu Cesta ven v centru PANT s diskuzí s člověkem se zkušeností

Květen 2017 neformální posezení doktorandů

Červen 2017 Benefiční běh na podporu organizace Red ribbon, z.s., která aktivně podporuje a pomáhá lidem žijícím s HIV/AIDS

Září 2017 Welcome drink pro studenty a akademiky

Průběžně Podpůrné studijní skupiny

Jak vidíte, daří se nám mít plno nápadů, aktivně se scházet a pořádat zajímavé akce ve spolupráci s jinými skupinami na OU i mimo ni.

Co se nám daří už méně je aktivizovat a zapojovat studenty při akcích a rozšířit povědomí o ZEBŘE.

Věříme, že k obojímu přispěje i tento článek.

Pokud máte chuť se k nám přidat, kontaktujte Zuzku Stankovou: zuzana.stankova@osu.cz

Příspěvek Na FSS se „narodila“ ZEBRA pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/na-fss-se-narodila-zebra/feed/ 0
11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce https://alive.osu.cz/11-rocnik-mezinarodni-jarni-skoly-socialni-prace/ https://alive.osu.cz/11-rocnik-mezinarodni-jarni-skoly-socialni-prace/#respond Wed, 15 Mar 2017 15:48:08 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15559 Ve dnech 4.-7. dubna 2017 se uskuteční v Ostravě již 11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia sociální práce...

Příspěvek 11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce pochází z OU@live

]]>
Ve dnech 4.-7. dubna 2017 se uskuteční v Ostravě již 11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia sociální práce za účasti studentů a akademiků z partnerských evropských univerzit a dalších hostů.

Studenti a akademici Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity Kuopio ve Finsku, univerzit v Eichstättu a Landshutu ze SRN, Hertfordshire – UK, Lille – FR, Trnavy – SK, , Univerzity v Lodži– PL, Vorarlbergu – AT přednesou své příspěvky na téma Sociální práce v Evropě.

Cílem setkání je

  • získání zpětné vazby od akademiků ze zahraničí
  • výměna zkušeností s ostatními zahraničními studenty
  • rozšíření znalostí o sociální práci ve světě
  • příspěvek k nové síti evropského výzkumu

Organizátorem je FSS OU a ERIS – Evropský výzkumný institut pro sociální práci.

Akce se účastní rovněž zahraniční studenti, kteří studují v letním semestru na FSS OU.

Za FSS zve Pavla Nemethová, referentka pro zahraniční vztahy

Příspěvek 11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/11-rocnik-mezinarodni-jarni-skoly-socialni-prace/feed/ 0
Zveme vás do virtuálního světa! https://alive.osu.cz/zveme-vas-virtualniho-sveta/ https://alive.osu.cz/zveme-vas-virtualniho-sveta/#respond Wed, 15 Mar 2017 12:42:55 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15552 Už jste byli ve virtuální realitě? Nabízíme ochutnávku ve formě workshopu, kde si budete moci složit vlastní Cardboard :-) a nakouknout pomocí mobilních aplikací do virtuálního světa.

Příspěvek Zveme vás do virtuálního světa! pochází z OU@live

]]>
Vtáhněte žáky do výuky pomocí virtuální reality. Přímo ve třídě se můžete potopit ke korálovým útesům, projít si Machu Picchu, podívat se do Antarktidy nebo navštívit mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Díky aplikaci Google Expeditions můžete tyto možnosti využít ve výuce i vy. Všechny praktické informace se dozvíte na worshopu, kde si můžete systém i vyzkoušet.

Lektoruje Petr Caloň, který nadšeně využívá virtuální realitu ve výuce a podělí se s námi i o inspiraci k využití v praxi.

Termín: 29. března 2017, 16:30 – 18:00
Místo: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Moravská Ostrava

Registrace.

Stáhnout (PDF, 90KB)

Příspěvek Zveme vás do virtuálního světa! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/zveme-vas-virtualniho-sveta/feed/ 0
How you can get by in Ostrava without speaking Czech https://alive.osu.cz/how-can-you-get-by-in-ostrava-without-speaking-czech/ https://alive.osu.cz/how-can-you-get-by-in-ostrava-without-speaking-czech/#respond Wed, 15 Mar 2017 12:29:06 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15548 Zkušenosti maďarské studentky z praktické stáže organizované Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity.

Příspěvek How you can get by in Ostrava without speaking Czech pochází z OU@live

]]>
I came from Hungary to Ostrava for two months to do my practical placement as a social worker. I arrived in August which is really unusual time for starting a program, but I believe this gave me an opportunity to have a different experience from any other Erasmus students.

When I moved to the Czech Republic, I moved with that romantic idea in my head that Ostrava will be just like any other Czech cities. Full of history and beer (the second part is actually true), but I had to realize that google search is actually true about the industrial city claim. After a short disappointment, I started to enjoy the feeling of the place. I was excited to figure out if Ostravar or Radegast will win my heart and I absolutely adored the surrealistic look of Vítkovice.

At first, I lived in the city center with an Italian family and ballerinos and I started my placement in a small kindergarten run by a foundation for kids with special needs. I was really good at saying Dobry den! and Ahoj! but it was pretty much all my Czech language knowledge.

My first shock was the fact that an average Czech person speaks very little English. And this provided me plenty funny situations. First of all, I went to get my travelling pass. My Erasmus coordinator (she is an amazing woman, by the way) helped me to fill out the paperwork but I had to go to the kiosk myself. (Useful tip though, to always have a dictionary on your smart phones.) I wrote down a few words and practiced them before I went in, but my pronunciation was so terrible that I just got the lady even more confused. She was quite frustrated and I saw the question in her eyes: ’why would someone move here without speaking Czech?’ I started to write things down and so did she. After all we managed to put my transportation pass request in motion. A few days later I got my card, and here I was, free to move wherever in the city!

At my workplace, I had similar experience. I was working with two teachers and one assistant with 6-10 kids, and a google translator. What I found brilliant about the situation was that I was able to connect to these kids who had different disabilities or behavior problems. I felt like I was a disabled person myself. Wasn’t able to communicate in a way I wanted to, it was much slower and so much harder to make sure that we are not misinterpreting the things we say to each other. But this experience gives me more empathy towards people who are struggling vocalizing their problems or hardships.

The other thing which made me wonder is what do you do, if something is taken away from you? In my case, this was the ability of free understanding and speech. It forced me to think outside of the box. Like use signs, dictionary, Google, pictures, act the things out. I think I hardly ever fought that hard to make myself understood. Have you? I’m so easily assuming that people are thinking in a certain way without even asking them if it’s true or not. I (wrongly) think we understand each other just because we speak the same language. This is the best way to build up prejudice and hard feelings in our relationships and in our societies.

My time in Ostrava hasn’t just made me question a lot of patterns and habits in my life, but also gave me an opportunity to find new ones. I realized that I love ballet! And Ostrava has an AMAZING ballet company. It was pure joy to me to go there from time to time and get lost in the dance moves and music. Without making a sound, our bodies can tell stories by movements, and I started to focus on that truth, especially when I had to work with kids with speech-problems. My work was really challenging, but I felt excited every day on my way to these kids. I learnt to laugh more from them, and I learnt dedication from my colleagues. They were always up for helping our kids to reach their limits and kept pushing them for even more development. And they did the same to me.

I could go on and on about fun or moving stories from my two months in this beautiful city, and about the great people who I met, but maybe this is for another time. I appreciate that Ostrava is such a caring, fun, open place for short term residents like me. It gave me so much, not just as a student, but as a person as well!

Adrienn Fekete

Příspěvek How you can get by in Ostrava without speaking Czech pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/how-can-you-get-by-in-ostrava-without-speaking-czech/feed/ 0
Big Think/g: nový drive a inspirace pro Ostravu https://alive.osu.cz/big-thinkg-novy-drive-inspirace-studenty/ https://alive.osu.cz/big-thinkg-novy-drive-inspirace-studenty/#respond Wed, 15 Mar 2017 10:15:31 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15542 Big Think/g. Konference, která propojí cílevědomé studenty se zkušenými podnikateli a odborníky, se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

Příspěvek Big Think/g: nový drive a inspirace pro Ostravu pochází z OU@live

]]>
„Věříme, že spojení úspěšných osobností s mladými lidmi, kteří si chtějí splnit své sny, vytvoří přátelskou a tvůrčí atmosféru. Příležitostí, kdy můžete poznat zajímavé lidi, osobnosti business světa, budoucí obchodní partnery, zaměstnance či zaměstnavatele, není nikdy dost. Na konferenci bude samozřejmě dostatek prostoru na debaty o nových nápadech a zkušenostech,“ říká Tomáš Pastrňák, iniciátor konference, předseda České asociace interim managementu a ředitel společnosti R.F.T., která konferenci pořádá spolu se studentským spolkem Business Academy.

Big Think/g  je konference, která má do Ostravy přinést inspiraci a nový drive. Koná se pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a je zacílená na aktivní, cílevědomé studenty a na zkušené podnikatele a odborníky, kteří chtějí pomoci rozvoji podnikání i regionů obecně.

Můžete se těšit na špičky businessu nebo mladé podnikatele, kteří dosáhli nemalých úspěchů. O své cestě bude mluvit například jeden z nejúspěšnějších mladých českých podnikatelů Jakub Havrlant, který stojí v čele investiční skupiny Rockaway (Invia, Heureka nebo Mall Group). Pod hlavičkou Rockaway Ventures podporuje technologické startupy s globálními ambicemi.

Více informací o konferenci a nabitém programu najdete na: www.konferencebigthink.cz.

Příspěvek Big Think/g: nový drive a inspirace pro Ostravu pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/big-thinkg-novy-drive-inspirace-studenty/feed/ 0
Kariéra PLUS: Už zítra! https://alive.osu.cz/kariera-plus-uz-zitra/ https://alive.osu.cz/kariera-plus-uz-zitra/#respond Mon, 13 Mar 2017 12:53:07 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15531 Už zítra 14. 3. 2017 budete mít v Aule VŠB - Technické univerzity Ostrava možnost potkat „tu pravou". Veletrh Kariéra PLUS vám umožní na jednom místě se porozhlédnout po pracovní příležitosti, která by vás naplňovala a bavila.

Příspěvek Kariéra PLUS: Už zítra! pochází z OU@live

]]>
Veletrh Kariéra PLUS každoročně poskytuje studentům a absolventům příležitost na jednom místě si udělat obrázek o tom, jaké všechny možnosti nabízí trh práce. A to jak v Česku, tak i v zahraničí. Letošní 10. ročník se koná 14. března 2017 od 9 do 15 hodin v prostorách Auly VŠB – Technické univerzity Ostrava a nabídne možnost seznámit se s více než stovkou firem, které hledají mladé lidi do svých řad.

Kariéra PLUS ale není jen veletrhem, celý den se odehrává ve festivalovém duchu a je plný soutěží, workshopů i dalšího doprovodného programu. Mimo jiné si můžete nechat zkontrolovat životopis nebo udělat fotku od profesionála, otestovat svou jazykovou úroveň nebo si zkusit simulovaný pohovor s odborníky z praxe.

Veletrh sice pořádá technická univerzita, ale na své si přijdou i studenti Ostravské univerzity. Firmy často poptávají například mladé lidi, kteří umí cizí jazykynebo IT. Na Ostravské univerzitě nebylo na tento den vyhlášeno rektorské volno, ale pokud se vám to mezi přednáškami podaří, vřele doporučujeme udělat si na veletrh čas. Je plný přínosných zkušeností.

Více informací o veletrhu najdete v tomto článku na OU@LIVE nebo na webu veletrhu Kariéra PLUS. Ostravská univerzita je hrdým partnerem veletrhu.

Příspěvek Kariéra PLUS: Už zítra! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/kariera-plus-uz-zitra/feed/ 0
Ostravská univerzita má excelentní vědecký pár https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-ma-excelentni-vedecky-par/ https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-ma-excelentni-vedecky-par/#respond Mon, 13 Mar 2017 12:18:26 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15440 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování má excelentní vědecký manželský pár.

Příspěvek Ostravská univerzita má excelentní vědecký pár pochází z OU@live

]]>
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování byl založen na základě ministerského projektu „Podpora výzkumu na vysokých školách“, dne 1. září 1996, kde u zrodu stál pan prof. Novák. Již po třech letech existence Ústavu bylo jeho složení obohaceno o příchod paní prof. Iriny Perfiljevy, kterou zde zavedla nejen pracovní příležitost, ale také osobní vztah s prof. Novákem. Vznikla tak dlouhodobá a intenzivní spolupráce, která trvá dodnes a je inspirací nejen po vědecké stránce, ale také osobní.

Prof. Perfiljeva přišla z Lomonosovovy univerzity v Moskvě a svým osobitým, novátorským a pro praktické aplikace velmi podnětným výzkumem metody F-transformace, přilákala nové studenty doktorského studia oboru Aplikovaná matematika z řad absolventů katedry informatiky a počítačů Ostravské univerzity (OU). V dnešní době má tento institut, který v minulém roce oslavil dvacet let své existence, více než třicet zaměstnanců.

Za kvalitní vědeckou sestavu na ústavu vděčíme především prof. Novákovi a prof. Perfiljevě, kteří svou trpělivostí a zkušeností vychovali řadu vědeckých pracovníků. Už od počátku svého společného života se účastnili významných vědeckých konferencí jako přednášející a také jako zvaní řečníci. To dokládá fakt, že společně už přednášeli  ve většině zemí světa např. v USA, Japonsku, Číně, Austrálii a na Novém  Zélandu a v mnoha evropských zemích např. v Rakousku, Německu, Itálii, Francii, Belgii, Polsku a Rusku. Podařilo se jim tak navázat vědeckou spolupráci s mnoha kolegy a kolegyněmi ze zahraničí a později tak vznikla celá řada společných, zejména impaktovaných publikací. V dnešní době jsou světově uznávanými vědeckými kapacitami, editory a recenzenty několika významných vědeckých časopisů. Mimo jiné jsou také motorem pravidelných seminářů organizovaných na Ústavu, které jsou pořádány za účelem diskuze dosažených vědeckých výsledků všech kolegů z ústavu.

Za všemi těmito výsledky stojí především tvrdá práce, proaktivní a tvůrčí myšlení a samozřejmě pozitivní náhled na svět. Veškeré vědecké úspěchy jsou doloženy dosaženými počty monografií, impaktovaných publikací a stovkami přednesených přednášek. A proč hovoříme o excelentním vědeckém páru na Ostravské univerzitě? Právě jejich vědecká významnost se odráží v jejich vysokém H-indexu, který představuje ohlas ostatních autorů na jejich vědecké publikace. V současné době má prof. Novák H-index 20 (podle Web of Science) a může se pyšnit nejvíce napsanými publikacemi na OU.  Nesmíme také zapomenout na úspěch prof. Perfiljevy v minulém roce, kdy poprvé v historii existence OU získala excelentní publikaci a její H-index má hodnotu 22.

Nutno zmínit, že tento vědecký pár je vzorem a inspirací pro mladé kolegy nejen po vědecké stránce, ale také v osobním životě. Čiší z nich neustále dobrá nálada a nadšení pro nové vědecké spolupráce. Závěrem bychom chtěli oběma popřát pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a aby především měli nové nápady, které dále podtrhnou výjimečnost ústavu.

 

 

 

 

Příspěvek Ostravská univerzita má excelentní vědecký pár pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-ma-excelentni-vedecky-par/feed/ 0
DEN S PŘEKLADEM 2017 https://alive.osu.cz/den-prekladem-2017/ https://alive.osu.cz/den-prekladem-2017/#respond Sun, 12 Mar 2017 09:28:49 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15342 Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení XII. ročníku studentské překladatelské soutěže, jež se uskuteční 14. března 2017 od 9.00 hodin v místnosti E 308 (FF, budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).

Příspěvek DEN S PŘEKLADEM 2017 pochází z OU@live

]]>

Stáhnout (DOC, 46KB)

Příspěvek DEN S PŘEKLADEM 2017 pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/den-prekladem-2017/feed/ 0
Semana Cultural Española / Týden španělské kultury v Ostravě https://alive.osu.cz/semana-cultural-espanola-tyden-spanelske-kultury-ostrave/ https://alive.osu.cz/semana-cultural-espanola-tyden-spanelske-kultury-ostrave/#respond Fri, 10 Mar 2017 15:02:35 +0000 https://alive.osu.cz/?p=15523 Druhý ročník týdne nabitého španělskou a latinskoamerickou kulturou proběhne v Ostravě od 27. března do 2. dubna 2017.

Příspěvek Semana Cultural Española / Týden španělské kultury v Ostravě pochází z OU@live

]]>
Po zdařilém loňském ročníku se katedra romanistiky také letos rozhodla uspořádat týden plný akcí, které jsou spojené se Španělskem nebo Latinskou Amerikou. Na rozdíl od loňského ročníku ten letošní míří na širokou veřejnost. „Jsou připraveny akce převážně v češtině, které mají popularizační charakter,“ říká Jan Mlčoch, jeden z organizátorů akce.

Mezi velká lákadla budou patřit určitě koncert Adána Sáncheze v klubu Dock u řeky Ostravice v úterý 28. března nebo komponovaný večer nazvaný „Tak zní a chutná Španělsko“, ve kterém se 31. března představí skupina No seas perro a posluchači budou moci ochutnat perly španělské kuchyně v podání El Romera. I tato akce se bude konat v Docku.

Nejen milovníci hudby si přijdou na své. Je připraven literární večer, cestopisné kolokvium anebo filmová hororová noc. Zajímavou akcí bude také setkání se dvěma Španěly a Kolumbijkou dlouhodobě žijícími v Ostravě, které doprovodí zábavný kvíz. „Na většinu akcí je vstupné zdarma, tak neváhejte a přijďte,“ dodává Mlčoch.

Více informací najdete v přiloženém plakátu.

Stáhnout (PDF, 158KB)

Příspěvek Semana Cultural Española / Týden španělské kultury v Ostravě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/semana-cultural-espanola-tyden-spanelske-kultury-ostrave/feed/ 0