OU@live https://alive.osu.cz Živý online magazín Ostravské univerzity Tue, 21 Jan 2020 20:06:41 +0000 cs-CZ hourly 1 Karla Rohová: Feminismus v poezii pro mě znamená psát bez filtru https://alive.osu.cz/karla-rohova-feminismus-v-poezii-pro-me-znamena-psat-bez-filtru/ https://alive.osu.cz/karla-rohova-feminismus-v-poezii-pro-me-znamena-psat-bez-filtru/#respond Tue, 21 Jan 2020 20:06:41 +0000 https://alive.osu.cz/?p=29025 Srdcervoucí, mozek drásající, a především krvavě upřímné svědectví o životě mladé básnířky na území kraje zastaveného v čase.

Příspěvek Karla Rohová: Feminismus v poezii pro mě znamená psát bez filtru pochází z OU@live

]]>
Talentovaná a nápaditá básnířka Karla Rohová, studentka anglického jazyka pro překladatelskou praxi,  v nedávné době představila ostravské veřejnosti svou anglicky psanou prvotinu Nude. Její pozoruhodná tvorba je mostem mezi přírodou a feminismem, boří hluboce zakořeněné stereotypy, odvážně odhaluje ty nejniternější lidské emoce a reprezentuje hlas mladé generace.

Kudy vedla tvoje cesta ke psaní poezie? V jakém okamžiku sis uvědomila, že se chceš věnovat skládání básní?

Všechno to vlastně začalo Shakespearem, kterého jsem vždy obdivovala. Během svého studia na univerzitě jsem se mu ale začala věnovat mnohem více i z odborného hlediska, a právě tehdy mě popadlo silné nutkání vzít do ruky papír a tužku a vyjádřit své emoce a vztah k okolí právě formou poezie. Mezitím jsem se zamilovala… a najednou ze všech stran proudila spousta inspirace, což mě dovedlo k napsání mé vůbec první básně. Následovalo období prodlevy, protože jsem si příliš nevěřila a myslela jsem si, že je to pouze výkřik do tmy. Naštěstí mě v dalším tvorbě podpořili mí blízcí, především má rodina.

Básnířka Karla Rohová Foto: Jana Hájková

Jaké motivy tě inspirovaly na počátku tvé tvorby? Jak se dál vyvíjely?

Zprvu jsem vycházela ze svých každodenních prožitků, psala jsem o svých dominujících emocích. Nebyla to pouze láska, která prolínala mé počáteční básně, ale třeba i smutek, vztek a frustrace… V současné době se soustředím na feministickou a ekofeministickou poezii.

Feminismus je obzvláště v české kultuře častým jablkem sváru a nese s sebou spíše negativní spojení. Spousta lidí si ještě stále představuje ženy v cylindru, které nenávidí muže. Co pro tebe feminismus představuje?

Feminismus rozhodně není o tom, že ženy nenávidí muže. Já sama často o mužích píši, v mých básních je nabádám k tomu, aby se nebáli projevovat své emoce. Feminismus v poezii podle mě spočívá právě v tom, že bychom se neměli bát otevřeně vyjadřovat to, co cítíme. A nejen ty hezké, vznešené pocity, ale i ty špatné. Proč bych měla ve svých básních romantizovat zlomené srdce? Měli bychom být schopni o tom mluvit a psát i drsně, otevřeně říct, že nám někdo ublížil nebo že nás něco frustruje. Feminismus v poezii pro mě znamená psát bez filtru.

Untitled 02
imagine yourself sitting between the leaves of grass. again.
but this time it’s just you. what can you see? everything you
didn’t see when you were being consumed by another. now
you are seeing the light. touching yourself in disbelief. when
did i become this woman. each fallen petal a declaration of
the holy nakedness. you owe it to yourself. to be this
glorious. to be your own healing.

Má feminismus jen jednu univerzální definici a podobu?

Feminismus rozhodně nemá jen jednu tvář. I když o sobě muži tvrdí, že jsou feministi, tak to pro ně má jiný význam než pro ženy, jelikož se soustředí na jiné věci a prociťují je jiným způsobem. Každý člověk si zažil něco jiného jak v dětství, tak i v dospělosti, od toho se odvíjí naše odlišné priority. To je také důvodem toho, proč má feminismus tolik tváří. Například pro Afroameričanky bude v rámci feminismu důležitý boj proti rasismu, pro LGBTQ+ komunitu zase boření předsudků vycházejících z homofobie. Diverzita, tedy různorodost, je podstatná i ve feminismu, ale musíme si uvědomit, že ve všech případech tvoří základ touha po svobodě, rovnosti a vzájemném porozumění.

Ekofeministická poezie propojuje dvě témata, která u nás patří k těm nejvíce kontroverzním – ekologii a feminismus. Kde se vzalo to spojení?

Ekofeminismus má svůj základ v metafoře ženy v rámci přírody. S tím si pohráváme i my, básníci, když oslovujeme přírodu a promlouváme k ní jako k ženě. Už v historickém kontextu je příroda spojována s ženskostí, technické odvětví naopak s mužskou stránkou. Role ženy spočívala v tom, že vždy vychovávala děti a pečovala o rodinný krb, z čehož se vyvinula naše představa o Matce přírodě, která také pečuje o své království a udržuje v něm harmonii. Avšak je s tím spojena i negativní stránka, třeba paralela mezi násilím páchaném na ženě a ničením přírody. To není jen otázkou literatury a umění obecně, ale i našeho vyjadřování a volby slovních obratů.

HUNGER
i think. one day i’ll be able to talk. about this scorching
hunger crawling its way along my spine. but such day. it’ll
only come. when i no longer feel my spine. when they break it.
into million different parts. that day. i’ll be able to move.
without the thought of you. circling around. the tip of my
tongue.

Ve své tvorbě se inspiruješ především významnými zahraničními autorkami. Je u nás v Česku ženská poezie také na vzestupu?

Myslím si, že ženská tvorba je na vzestupu hlavně v rámci nepublikovaných sbírek. Já sama znám spoustu žen, které píší, ale nemohou najít nikoho, kdo by jim texty publikoval. V české literatuře dominují mužští básníci. Vlastně si ani nemůžu vybavit, že bychom se třeba v rámci středoškolské literatury zaměřovali na některou českou básnířku.

Jak je to tedy u nás s publikováním básnických sbírek? Co je největší překážkou?

Pro mě osobně je překážkou to, že píši v anglickém jazyce. S tím mají čeští vydavatelé největší problém, i když zájem o anglicky psanou literaturu u nás každým dnem stoupá. Nejvíce mě ale mrzí, že téměř všechna nakladatelství se zaměřují na podobná témata, která jsou u nás již zažitá, ale už nejsou natolik otevřena novým autorům s odlišnou vizí. Mají zkrátka svou ustálenou cílovou skupinu a drží se své tradice, co se obsahu i formy týče. Myslím si, že je potřeba podpořit nejen nové autory, ale i nové čtenáře. Stále si stěžujeme na to, že české děti nečtou a nezajímají se o českou literaturu. Přitom jim nabízíme stále dokola jedno a to samé, a když už mají chuť tvořit, tak jim v tom vlastně bráníme.

Untitled 04
beloved. liberating. intense. burning. but as he wraps his
arms around me. home.

Svou sbírku jsi představila v ostravském Britském centru před publikem z široké veřejnosti. Co to pro tebe jako básnířku znamenalo?

Otevřít se takto před cizími lidmi pro mě byla životní zkouška. Do té doby jsem své básně ukládala do šuplíku a dělila se o ně jen se svými nejbližšími. Najednou jsem před sebou měla dav lidí, kteří přišli kvůli mé tvorbě, a naživo jsem mohla sledovat jejich tváře a reakce. Když jste pak svědky toho, že vaše slova dokáží vzbudit v ostatních emoce, je to pro každého básníka ta nejvyšší forma uznání.

LEGACY (To our Mothers, Especial ly to Earth)
lilac trees in my dreams remind me of. the working-class
woman. giving birth to me. before i was even meant to be.
pulling the spine apart from my body with a wonderful ease.
as if she was born to do it. as if she was peeling off. the skin
of a fresh pomegranate. i am the daughter she could not
have. i am the daughter she will always have. unnamed.
unmasked. a lonely flower growing out of her roots. i am the
one. who sits beside her on a wooden porch. the veranda of
our Mother Earth. stained with the blood of every ancestor.
we peel off the haram stuck on the skin of her body. freedom.
is what we give to our grief.

 

Příspěvek Karla Rohová: Feminismus v poezii pro mě znamená psát bez filtru pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/karla-rohova-feminismus-v-poezii-pro-me-znamena-psat-bez-filtru/feed/ 0
Předvánoční benefiční koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU https://alive.osu.cz/predvanocni-beneficni-koncert-vysokoskolskeho-peveckeho-sboru-ou/ https://alive.osu.cz/predvanocni-beneficni-koncert-vysokoskolskeho-peveckeho-sboru-ou/#respond Thu, 16 Jan 2020 10:47:04 +0000 https://alive.osu.cz/?p=29009 Na konci loňského roku v předvánočním čase proběhl benefiční koncert VPS OU ve formátu odlišném od několika předchozích let. Členové sboru, hosté a sólisté vystoupili 16. prosince v modlitebně...

Příspěvek Předvánoční benefiční koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU pochází z OU@live

]]>
Na konci loňského roku v předvánočním čase proběhl benefiční koncert VPS OU ve formátu odlišném od několika předchozích let. Členové sboru, hosté a sólisté vystoupili 16. prosince v modlitebně Církve bratrské v Ostravě. Jako host vystoupil pěvecký sbor gymnázia Olgy Havlové CHOIR VAN GOH, jehož sbormistrem je student třetího ročníku oboru Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání Lukáš Marek.  Na koncertě zazněly úpravy lidových pastorel, sborová klasická díla a část rockového oratoria Eversmiling Liberty autorů Jense Johansena a Erlinga Kullberga. Výtěžek z koncertu, který se konal pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., byl věnován na podporu Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.

Příspěvek Předvánoční benefiční koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/predvanocni-beneficni-koncert-vysokoskolskeho-peveckeho-sboru-ou/feed/ 0
HR-personální konzultant: Další možnost rozšíření vlastních schopností https://alive.osu.cz/hr-personalni-konzultant-dalsi-moznost-rozsireni-vlastnich-schopnosti/ https://alive.osu.cz/hr-personalni-konzultant-dalsi-moznost-rozsireni-vlastnich-schopnosti/#respond Thu, 16 Jan 2020 10:25:00 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28996 Vyměňte školní lavice za praktickou stáž přímo ve firmě. Právě to vám umožňuje modul HR-personální konzultant.

Příspěvek HR-personální konzultant: Další možnost rozšíření vlastních schopností pochází z OU@live

]]>
Studenti Ostravské univerzity se od 15. ledna mohou hlásit do modulu HR-personální konzultant, který je už stálicí v nabídce studia celoživotního vzdělávání FF OU. Modul je koncipován tak, aby jej bylo možné studovat souběžně s běžným denním studiem, ale zároveň umožňuje absolvovat několik hodin praxe ve vybraných firmách. Do modulu se může zdarma hlásit každý student Ostravské univerzity. Modul bude už od poloviny března dostupný také široké veřejnosti. Zájemci mimo Ostravskou univerzitu se budou moci do modulu HR-personální konzultant zapsat v období od poloviny března do konce srpna.

Co je hlavní výhodou modulu?

Smyslem modulu je především připravit studenty na trh práce. Studenti se během dvou semestrů seznámí se základními pravidly při pracovních pohovorech, zdokonalí svou sebeprezentaci, naučí se připravit profesionální CV, motivační dopis apod., získají povědomí o firemní kultuře a personálních procesech a tím získávají především náskok před konkurencí.

Hlavní výhodou je však možnost praxe, kde studenti navazují velmi důležité kontakty a seznamují se s chodem vybrané firmy. Mnoho absolventů tohoto modulu našlo uplatnění právě na základě této praxe. Po absolvování modulu je student připravený ucházet se například o juniorskou pozici pracovníka HR.

Co je náplní výuky?

Během dvou semestrů čekají studenty čtyři informačně-praktické předměty (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace) a praxe v rozsahu 100 hodin u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Na konci modulu studenty čeká závěrečná prezentace v podmínkách simulujících výběrový pohovor na pracovní pozici či podnikatelský záměr.

Modul začíná na začátku letního semestru, výuka se po oba semestry bude konat vždy v pátek v době od 8:20 do 12:25 hodin. Praxe je plánována individuálně, takže je možné si ji přizpůsobit svým studijním podmínkám. Po absolvování studenti získávají osvědčení HR-personální konzultant a standardní kreditní hodnocení.

Chcete se přihlásit?

Do modulu se můžete hlásit prostřednictvím běžené e-přihlášky, a to v termínu od 15. 1. – 10. 2. 2020. Počet míst v modulu je však omezen, s přihlášením proto dlouho neotálejte. Přihlášku do modulu naleznete pod nabídkou celoživotního vzdělávání.

Jakmile budete mít přihlášku podanou, zašlete na email lucie.dokoupilova@osu.cz svůj životopis a odpovědi na následující otázky:

1) Co vím o oblasti HR (Human Resources), příp. jaké s ní mám zkušenosti?

2) Jaká očekávání mám od modulu HR-personální konzultant?

Více informací naleznete také na stránkách katedry sociologie, která je garantem modulu. Pro studenty Ostravské univerzity je modul zdarma.

Příspěvek HR-personální konzultant: Další možnost rozšíření vlastních schopností pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/hr-personalni-konzultant-dalsi-moznost-rozsireni-vlastnich-schopnosti/feed/ 0
Jak vidí svou historii romské děti? https://alive.osu.cz/jak-vidi-svou-historii-romske-deti/ https://alive.osu.cz/jak-vidi-svou-historii-romske-deti/#respond Tue, 14 Jan 2020 13:08:36 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28977 Letos 27. ledna si připomeneme 75. výročí od osvobození koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Na stejný den připravila Filozofická fakulta vernisáž výstavy obrázků romských dětí z Nízkoprahového zařízení komunitního centra Liščina.

Příspěvek Jak vidí svou historii romské děti? pochází z OU@live

]]>
Výstava obrázků romských dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež komunitního centra Liščina, reflektuje osudy Romů během druhé světové války. Výstava nese název Opomíjený holokaust.

Vernisáž výstavy Opomíjený holokaust se bude konat 27. 1. od 15 hodin v prostorách pavlače budovy E (Reální 5, Ostrava).

Nápad představit jejich kresby a práci komunitního centra se zrodil v hlavě naší absolventky Magdalény Michlové, která vystudovala katedru sociologie a dnes je koordinátorkou a fundraiserkou obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití.

Autory obrázků jsou romské děti ve věku 8 – 16 let. Většina z nich momentálně řeší spíše školu a každodenní problémy spojené s dospíváním. Minulost, ale i budoucnost je pro ně něco těžko představitelného a vzdáleného. Pracovníci Vzájemného soužití proto pomáhají romským dětem i jejich rodičům nalézt vztah k minulosti, kořenům a tradicím, vyrovnat se s často problematickou přítomností, aby měli čas a sílu myslet také na budoucnost.

Opomíjený holokaust

Název výstavy připomíná události, které byly po mnohá desetiletí opomíjeny. Ze strany státu, médií i veřejnosti často nebyl zájem o otevírání témat etnicity, romský holokaust byl dlouhá léta přehlížen a poznamenám přetrvávajícími předsudky vůči Romům. V připomínání obětí holokaustu máme vůči Romům stále jistý dluh. Zatímco v západní Evropě, Polsku či Maďarsku je vyhlášen 2. srpen jako Mezinárodní den romského holokaustu, u nás k tomuto významnému symbolickému aktu zatím nedošlo.

Historická fakta jsou i nadále často překrucována a romské oběti holokaustu jsou dokonce některými českými politiky záměrně zpochybňovány. Otázka přístupu většinové české společnosti k romskému holocaustu totiž do značné míry zrcadlí náš přístup k Romům jako takovým.

Romský holokaust a jeho místo v české minulosti a přítomnosti

První čistě „cikánské tábory“ v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu vznikly z původních trestních a pracovních táborů začátkem roku 1942, kdy byl přijat výnos o “potírání cikánského zlořádu”. Během následujících dvou let zde bylo internováno přes 2000 „cikánů a cikánských míšenců” z celkového počtu 6500 soupisem podchycených Romů na našem území. V březnu 1943 pak byli vězni obou těchto táborů i většina doposud svobodných Romů odvezena do Osvětimi. Osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau se však žádní romští vězni nedočkali. Posledních 3000 romských mužů, žen a dětí bylo posláno do plynových komor už několik měsíců předtím – na počátku srpna 1944. Šlo o hrůzné vyvrcholení nacistického tzv. konečného řešení cikánské otázky, kterému v Evropě padlo za oběť několik set tisíc Romů. Druhou světovou válku přežilo necelých 600 českých a moravských Romů, což byla přibližně desetina původního počtu.

Zdroj: Holocaust.cz

Příspěvek Jak vidí svou historii romské děti? pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/jak-vidi-svou-historii-romske-deti/feed/ 0
Slavnostní otevření Referátu transferu poznatků a technologií https://alive.osu.cz/slavnostni-otevreni-referatu-transferu-poznatku-a-technologii/ https://alive.osu.cz/slavnostni-otevreni-referatu-transferu-poznatku-a-technologii/#respond Tue, 14 Jan 2020 10:25:07 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28956 5. února od 13 hodin se v aule Ostravské univerzity představí nové pracoviště, jehož posláním je podpora uplatňování vědeckovýzkumných výsledků OU v praxi.

Příspěvek Slavnostní otevření Referátu transferu poznatků a technologií pochází z OU@live

]]>
„Srdečně zveme nejen všechny vědecké pracovníky Ostravské univerzity, ale také další zaměstnance a studenty se zájmem o vědu a výzkum na setkání, které bude slavnostním otevřením Referátu transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity. Představíme aktivity nového pracoviště a taky různé oblasti podpory, které našim vědcům a studentům budeme nabízet,“ vysvětluje prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Pavel Drozd.

Slavnostní setkání se bude konat 5. února od 13 hodin v aule Ostravské univerzity (budova B, ulice Českobratrská) v centru Ostravy a zástupci RTPT zde představí jeho chod a služby členům akademické obce.

„RTPT bude sehrávat roli prostředníka mezi firmami a výzkumníky Ostravské univerzity, kteří jsou schopni reagovat na poptávku ze strany firem, a to jak cíleně orientovaným výzkumem, tak i nabídkou hotových produktů a služeb,“ doplňuje prorektor Drozd s tím, že na slavnostním zahájení aktivit nového pracoviště bude k dispozici katalog nabízených služeb a produktů jednotlivých pracovišť OU.

V případě zájmu o účast na slavnostním zahájení se prosím registrujte předem na emailu irena.pavlova@osu.cz, a to nejpozději do 29. ledna 2020.

Příspěvek Slavnostní otevření Referátu transferu poznatků a technologií pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/slavnostni-otevreni-referatu-transferu-poznatku-a-technologii/feed/ 0
Ostrava našla Trhy, co se hledají https://alive.osu.cz/ostrava-nasla-trhy-co-se-hledaji/ https://alive.osu.cz/ostrava-nasla-trhy-co-se-hledaji/#respond Tue, 14 Jan 2020 09:49:14 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28967 Nápaditý projekt Trhy, co se hledají zahájí sezónu ve zbrusu novém kabátu. Již 25. ledna 2020 se opět můžete těšit na celou řadu neodolatelných dobrot a rukodělných výrobků z přilehlého okolí - tentokrát se uvidíme na Výstavišti Černá louka!

Příspěvek Ostrava našla Trhy, co se hledají pochází z OU@live

]]>
Tak jako šaty dělají člověka, město dělají lidé. A Ostrava má to štěstí, že je plná lidí, kteří z ní dělají unikátní místo plné příležitostí, oživují její veřejný prostor a podporují místní ekonomiku. Michaela Halfarová, absolventka Ostravské univerzity a renesanční vizionářka, je jednou z nich. Vytvořila unikátní prostor pro ty, kteří chtějí nakupovat od drobných pěstitelů, podnikatelů, pekařů a tvůrců, kteří dělají své řemeslo s láskou a úctou k přírodě. Vytvořila iniciativu Trhy, co se hledají – putovní tržiště plné nápaditých produktů – poctivých dobrot a ručních výrobků, které s místo v plastovém sáčku můžete odnést v recyklovaném látkovém pytlíku v originálním designu. Zde je její příběh.

Mou prvotní inspirací se před lety stal Borough Market v Londýně, kam jsem odjela hned po maturitě. Tehdy jsem si úplně odvykla nakupovat potraviny v supermarketech, protože jsem všechno sehnala čerstvé na trhu, což mi později po návratu do Česka chybělo. Po letech jsem se k této myšlence opět vrátila a to, když jsem v Ostravě zorganizovala první africké trhy, které se setkaly s obrovským úspěchem. V důsledku to vyvrátilo obecné přesvědčení, že zákazníci preferují nízkou cenu a kvantitu nad kvalitou, což byl pro mě odrazový můstek.

Michaela Halfarová vdechla život unikátnímu projektu, který propojil ostravskou komunitu Foto: Jana Hájková

Mým snem bylo pořádat v Ostravě kvalitní farmářské trhy s lokálními potravinami a výrobky, čímž bychom jednak snížili uhlíkovou stopu, a jednak bychom podpořili rozvoj kraje. Vždycky mi bylo moc líto, že lidé, kteří jsou úspěšní v různých oborech, odchází do Prahy nebo do zahraničí. Možná právě z toho vychází přísloví, že v Praze všichni, kteří něco dokázali, pochází z Moravy. Svým projektem jsem chtěla podpořit nejen zlaté české ručičky, ale také nabídnout místním příjemný prostor k trávení volného času.

Rodinná Farma pod kaštany ve Václavovicích uspokojuje vysokou poptávku po kvalitních rostlinných i živočišných produktech. Foto: Jana Hájková

Trhy, co se hledají patří mezi nekomerční iniciativy. V loňském roce jsme našli zázemí u kulturního centra Cooltour na Černé louce. Regionální prodejce jsem vybírala na základě kvality, příběhu značky i vlastní zkušenosti. Člověk musí být stále v obraze, sledovat média i sociální sítě, mluvit s ostatními a nebát se zeptat – pak narazí na opravdové poklady, které u nás v regionu máme. Úskalím čistě regionálního výběru je omezenější nabídka produktů, jelikož nejen loňské sucho sužovalo všechny lokální pěstitele, což se posléze odrazilo na celkové úrodě. Když nakupujeme v supermarketu, vidíme jen přetékající regály, a už si pak neuvědomujeme, jaké úsilí obnáší vypěstovat třeba jednu mrkev. I to se snažím spolu s pěstiteli změnit.

Začínajícím i malým podnikatelům se snažím poskytnout co nejvýhodnější podmínky, ulehčit jim s formálními záležitostmi a náležitě je zviditelnit, což jim v rozjezdu ohromně pomáhá. Do budoucna plánuji najít Trhům, co se hledají trvalý domov a vytvořit zónu, kde se celoročně budou setkávat jak zemědělci, tak i gastronomičtí nadšenci a designeři. Klíčovou roli vidím i ve spolupráci s univerzitou. Jsou to přeci studenti, kdo nejčastěji vyjíždí v rámci nejrůznějších mobilitních programů za hranice a vrací se pak inspirovaní a naplnění novými zkušenostmi, nápady a vizemi. Právě pro ně jsou Trhy, co se hledají skvělou příležitostí a cestou k realizaci vlastních projektů. Proč odcházet hledat lepší život jinde, když náš život můžeme zlepšit sami ve městě, které nás k tomu přímo vybízí?“

Nenechte si utéct nejčerstvější informace o Trzích, co se hledají! Aktuální přehled najdete na oficiálním FB profilu. Už teď si do diářů můžete poznačit sobotu 25. ledna, kdy se poprvé společně setkáme v prostorách Pavilonu A na Černé louce!

Trhy, co se hledají utužují mezi zákazníky a prodejci důvěru. Od místních farmářů se dozvíte vše o pěstitelství i chovu od A do Z. Foto: Jana Hájková

Příspěvek Ostrava našla Trhy, co se hledají pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ostrava-nasla-trhy-co-se-hledaji/feed/ 0
Kampus Palace | Tvůj nový domov v Ostravě https://alive.osu.cz/kampus-palace-tvuj-novy-domov-v-ostrave/ https://alive.osu.cz/kampus-palace-tvuj-novy-domov-v-ostrave/#respond Mon, 13 Jan 2020 13:51:55 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28960 Kam na vysokou? V tom už máš po návštěvě Ostravské jasno. Otázkou zůstává, kam složit hlavu. Jednou z možností je Kampus palace v centru Ostravy, a i ten otevře své brány v rámci Dnů otevřených dveří Ostravské univerzity 24. - 25. ledna 2020. Přijď se podívat!

Příspěvek Kampus Palace | Tvůj nový domov v Ostravě pochází z OU@live

]]>
Dřív než se začteš do následujících odstavců, napiš si do diáře 24. a 25. ledna, pátek a sobota, to jsou dny, kdy ti Kampus Palace rádi ukážeme na vlastní oči. Náš milý personál tě rád provede, zažiješ studentský život na vlastní kůži, ukážeme ti celé zázemí kolejí, provedeme tě společenskou místností, kuchyňkou a ukážeme ti i prádelnu a fitko. Můžeš prohodit pár slov s místními studenty.

Naše rezidence nabízí luxusní ubytování světového standardu. Každý z pokojů je vybaven se smyslem pro detail podle současných trendů. Kampus Palace v Ostravě vznikl rekonstrukcí dvou památkově chráněných objektů v samotném centru města. Právě propojení bohaté historie se současností tvoří dnešní tvář moderních kolejí. Prostorná recepce s repasovaným mramorovým schodištěm ani v nejmenším neevokuje studentské bydlení. Naše recepční nesedí za plexisklem, naopak je tu s námi a pro nás. A to doslova 24/7. Kapacita rezidence je 208 studentů, což nám stále dovoluje individuální přístup.

Zatímco architektura připomíná historii, jedinečný a moderní interiérový design rezidence Kampus Palace nabízí studentům především pohodlí a kvalitu. Za konceptem Kampusu stojí tým mladých lidí, kteří vše promýšleli do posledních detailů. Ubytovat tě můžeme v jednolůžkovém, dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji, menší kuchyňka a sociální zázemí pak připadá ke každému pokoji nebo apartmánu. Využívat navíc můžeš společenskou místnost s promítacím plátnem a projektorem, plnohodnotně vybavenou kuchyní a menší jídelnou. Své zájmy zde můžeš rozvíjet také ve fitku nebo při společných aktivitách, které si mezi sebou organizujeme sami.

V neposlední řádě nás baví velmi dobrá strategická poloha Kampusu. A věř bude bavit i tebe. Pouze minuty chůze dělí studenty od míst, kde to žije, kde budou studovat, relaxovat, nakupovat a bavit se. Pouze jedna krátká ulice dělí Kampus Palace od Masarykova náměstí s pestrou řadou dalších kaváren i restaurací.

Rektorát – 11 minut pěšky
Filozofická fakulta – 6 minut pěšky
Welcome Centre, Univerzitní knihkupectví – 8 minut pěšky
Fakulta umění (hudební sekce) – 9 minut pěšky
Fakulta sociálních studií na Českobratrské – 11 minut pěšky
Univerzitní knihovna – 12 minut pěšky
Lékařská fakulta – 11 minut tramvají a 10 minut pěšky
Fakulta umění – 6 minut tramvají a 10 minut pěšky
Pedagogická fakulta – 5 minut tramvají a 10 minut pěšky
Přírodovědecká fakulta – 5 minut trolejbusem a 11 minut pěšky

Ke standardu u nás také patří nabídka hotelových služeb. Takže až za tebou dorazí máma a táta nebo kamarádi z tvého města, rádi je zde ubytujeme. Kvalitu gastronomických služeb posoudíte sami. Nicméně široký výběr nabídky restaurací a kaváren přímo v budově poskytuje pestrou nabídku. Rychlá snídaně take away cestou do školy? Pak doporučujeme naše Sladký časy. Jejich obložený croissant je top a kafe k tomu, navíc se slevou, tě nabudí na dopolední přednášky. Vydařená seminárka nebo zkouška se musí oslavit, k čemuž vybízí Guest restaurant, mrknutím oka se u nich přenesete na francouzskou riviéru a na talíři vám přistane o fous lepší jídlo než od vaší mámy. Jsi-li vegetarián nebo vegan, pak nezoufej, i pro tebe tu máme skvělé bistro, které navíc nabízí částečně dotovanou stravu univerzitou, proto jsou obědy nebo večeře v Black Kale nejen zdravé, ale také lehké pro tvoji peněženku. Nu a večer, večer můžeš v papučích zajít na jedno do Gaming Bar Realita.

Takže se uvidíme 24. a 25. ledna na Dnech otevřených dveří!

 

Příspěvek Kampus Palace | Tvůj nový domov v Ostravě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/kampus-palace-tvuj-novy-domov-v-ostrave/feed/ 0
Gradus ad Parnassum https://alive.osu.cz/gradus-ad-parnassum/ https://alive.osu.cz/gradus-ad-parnassum/#respond Mon, 13 Jan 2020 09:54:31 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28951 Fakulta umění pořádá 5. ročník festivalu klavírní instruktivní literatury ve dnech 31. ledna 1. února 2020.

Příspěvek Gradus ad Parnassum pochází z OU@live

]]>
Katedra klávesových nástrojů srdečně zve pedagogy základních uměleckých škol a konzervatoří na 5. ročník festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum.

Festival, který získal v roce 2019 akreditaci MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a který se loni těšil rekordnímu zájmu, se bude konat od pátku 31. ledna do soboty 1. února 2020 a zaměří se na osobnosti a díla českých klasiků.

Místo konání: Komorní sál Fakulty umění na ulici Českobratrské č. 16, Ostrava (v budově Fakulty sociálních studií)

Program:

Pátek 31. 1.

9.30 prezence účastníků

10.00 klavírní seminář pod vedením Lukáše Klánského

14.00 přednáška na téma Čeští klasikové pro klavír – Lenka Hejnová

16.00 klavírní seminář pod vedením Lukáše Klánského

V průběhu pátečního programu bude možno zakoupit notové materiály vydavatelství Gioia.

 

Sobota 1. 2.

9.15 klavírní seminář pod vedením Lukáše Klánského

11.00 přednáška na téma Jan Václav Hugo Voříšek – Lukáš Klánský

17.00 koncert účastníků, studentů a pedagogů

Zájemci o účast na festivalu prosíme o registraci na tomto odkazu: https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=430, kde budete zároveň vyzváni k uhrazení zápisného ve výši 200 Kč.

Požadované údaje zpracováváme dle zásad ochrany osobních údajů

Těšíme se na Vás!

Příspěvek Gradus ad Parnassum pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/gradus-ad-parnassum/feed/ 0
Na stopě dlouhověkosti: ostravští vědci zkoumají genetický kód velryb a nesmrtelných medúz https://alive.osu.cz/na-stope-dlouhovekosti-ostravsti-vedci-zkoumaji-geneticky-kod-velryb-a-nesmrtelnych-meduz/ https://alive.osu.cz/na-stope-dlouhovekosti-ostravsti-vedci-zkoumaji-geneticky-kod-velryb-a-nesmrtelnych-meduz/#respond Sun, 12 Jan 2020 20:17:47 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28942 Fascinující výzkum biologů z Přírodovědecké fakutly Ostravské unviverzity zaujal portál Universitas.cz. Vědci zřejmě odhalili klíčový protein, který může být zodpovědný za pomalé stárnutí některých druhů.

Příspěvek Na stopě dlouhověkosti: ostravští vědci zkoumají genetický kód velryb a nesmrtelných medúz pochází z OU@live

]]>
„Vědci z Ostravské univerzity zřejmě odhalili klíčový protein v genetické informaci různých tvorů, zodpovědný za jejich velmi pomalé stárnutí. Pokud se hypotéza založená na výzkumu nesmrtelných medúz, dlouhověkých velryb grónských a jiných živočichů potvrdí, otevírají se nové dveře v boji se stárnutím – mimořádný objev totiž může být časem využitelný i pro lidský druh,” uvádí portál Universitas.cz článek o výzkumu přírodovědců z Ostravské univerzity.

Ve výzkumu dlouhověkosti se vědci zaměřují na živočichy, kteří se těší dlouhověkosti – velryby grónské nebo medúzky Turritopsis, které umí dokonce mládnout. Jaké odlišnosti vědci objevili v jejich genetické výbavě a jak by mohly být tyto poznatky v budoucnu využity ke zvýšení kvality tělesného zdraví se dočtete v tomto článku na Universitas.cz.

Ilustrace velryby grónské. Autorka: Mgr. Alena Volná

 

Příspěvek Na stopě dlouhověkosti: ostravští vědci zkoumají genetický kód velryb a nesmrtelných medúz pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/na-stope-dlouhovekosti-ostravsti-vedci-zkoumaji-geneticky-kod-velryb-a-nesmrtelnych-meduz/feed/ 0
Míříte do IKEA? Zastavte se na workshopy Ostravské univerzity https://alive.osu.cz/mirite-do-ikea-zastavte-se-na-workshopy-ostravske-univerzity/ https://alive.osu.cz/mirite-do-ikea-zastavte-se-na-workshopy-ostravske-univerzity/#respond Fri, 10 Jan 2020 14:14:38 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28935 O víkendu 18. a 19. ledna se nákupy v IKEA stanou zážitkem. Přímo ve vystavených bytech si můžete vytvořit placku (odznáček) s vlastním motivem nebo naučit děti tvořit záložky a točící se talíře z papíru.

Příspěvek Míříte do IKEA? Zastavte se na workshopy Ostravské univerzity pochází z OU@live

]]>
Studenti Ostravské univerzity jsou opět připraveni vyrazit – nikoli do ulic, ale do vystavených bytů v IKEA Ostrava. O víkendu 18. a 19. ledna zde totiž povedou workshopy, které zabaví děti i dospělé. Ti nejmenší si budou moci vytvořit třeba papírovou záložku se zvířátkem nebo točící se talíře, které poslouží jako pomůcka k naučení se hodin nebo ročních období. Všechny starší pak pobaví tvorba placek – odznáčků s vlastnoručním motivem.

Workshopy jsou pro všechny návštěvníky IKEA Ostrava zdrama každý z těchto víkendových dnů od 10 do 18 hodin. Stačí najít ten správný byt a můžete si uprostřed nákupů dát kreativní chvilku.

Jedná se o další z řady workshopů Ostravské univerzity v IKEA Ostrava, které jsou připravovány také na únor, březen a duben, vždy v polovině měsíce. Na těch posledních, prosincových, měli návštěvníci možnost vyzkoušet si tvořit z odpadních materiálů vánoční postavičky.

O přesných datech a konkrétních workshopech v následujících měsících vás budeme informovat právě zde na OU@live.

 

Příspěvek Míříte do IKEA? Zastavte se na workshopy Ostravské univerzity pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/mirite-do-ikea-zastavte-se-na-workshopy-ostravske-univerzity/feed/ 0
Černou louku čeká proměna: Univerzita vysoutěžila dodavatele staveb https://alive.osu.cz/cernou-louku-ceka-promena-unievrzita-vysoutezila-dodavatele-staveb/ https://alive.osu.cz/cernou-louku-ceka-promena-unievrzita-vysoutezila-dodavatele-staveb/#respond Fri, 10 Jan 2020 08:42:55 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28930 Rozsáhlý areál blízko historického jádra Ostravy, který dosud zel prázdnotou, dostane nový život. Ostravská univerzita zahájí stavbu nového supermoderního kampusu nejen pro sportovce a umělce.

Příspěvek Černou louku čeká proměna: Univerzita vysoutěžila dodavatele staveb pochází z OU@live

]]>
Ostravská univerzita ve spolupráci s městem Ostrava zásadně změní tvář jedné části centra města. Výběrové řízení na stavbu nových budov za více než miliardu vyhrálo konsorcium dvou firem – ostravského závodu IMOS Brno a Beskydské stavební. Zázemí pro sport, zdraví a technologie, klastr umění a designu i podzemní garáže budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřejnosti.

Videozáznam z tiskové konference ke stavbě nových budov 14. 1. 2020. 

Ke stavbě nových budov Ostravské univerzity na Černé louce (podrobnosti zde) chybělo jediné: pro tento náročný projekt získat vhodného dodavatele. V zadávacím řízení nakonec zvítězilo konsorcium ostravského závodu firmy IMOS Brno a třinecké společnosti Beskydská stavební, které stojí například za regionálními projekty Orchard office komplex Ostrava, Alzheimer Centrum Ostrava nebo Residence Améba, či za projekty Hotel Vitality II nebo Vývojový areál Fryčovice II, který získal v soutěži Stavba roku 2019 cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Celý projekt je dalším významným milníkem v historii univerzity i města. Jedná se pro univerzitu o rozsahem největší investiční projekt jako celek a významným způsobem zkvalitní zázemí pro uměleckou činnost, sportovní aktivity i kinantropologický výzkum. Jeho unikátnost spočívá nejen v inovativním propojení mezi uměním a sportem, což je zajímavé zejména pro univerzitu, ale je hlavně důkazem přínosnosti spolupráce mezi městem a univerzitou. Stavby budou stát na území, které bylo dlouhou dobu v neutěšeném stavu, ačkoli se nacházelo přímo v centru Ostravy,“ uvádí rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Stavba dvou nových univerzitních budov bude financována z projektu Evropské unie, jehož celková výše je téměř 954 milionů korun. Projekt je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku a implementuje strategii systémové proměny strukturálně handicapovaných krajů RESTART„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2017 výzvu na implementaci strategie RESTART. V Moravskoslezském kraji uspěla s největším projektem Ostravská univerzita. Investice pro vzdělávací infrastrukturu naplánovala do oblasti umění a sportu, které by měly umožnit vzdělanostní i následně pracovní a ekonomickou transformaci kraje. Univerzita deklarovala vytvoření 10 nových studijních programů, které budou reagovat na nové trendy. Tyto programy budou vyučovány v nových prostorách o celkové ploše 9 000 m2 a s nově nakoupenými přístroji. Jen během prvních let má novou infrastrukturu využívat 1 400 studentů. Přeju Ostravské univerzitě, aby stanovené cíle naplnila a investice využila ku prospěku akademické obce, města i kraje,“ doplňuje Václav Velčovský, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce EU a ESIF.

Stavba nových budov je zásadní nejen pro univerzitu, ale také pro rozvoj města Ostravy a celého regionu. Přípravu projektu proto významně podpořilo město Ostrava a zapojil se také Moravskoslezský kraj.

„Projekt, který mnozí považovali před třemi lety za utopii, jde do realizace. Ostrava potřebuje rozvíjet prvotřídní vzdělání nejenom v technických oborech, a toto je konkrétní odpověď. Výstavbu nových budov Ostravské univerzity jsme se proto rozhodli významně podpořit, a to nejenom předfinancováním projektové přípravy, ale hlavně darováním a přípravou stavebních pozemků a také výstavbou podzemního parkoviště, které bude součástí areálu a bude sloužit jak potřebám univerzity, tak veřejnosti. Bonusem bude kultivace dnes zanedbané lokality, která je součástí širšího centra města. Vznikne zde kvalitní architektura a veřejný prostor, na které my navážeme úpravou území podél Ostravice. Vytvoří se tak zcela nový příjemný kus města,“ říká primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Vedení města předpokládá, že investice do budov Ostravské univerzity potvrdí univerzitní charakter města, podpoří jeho ekonomický rozvoj a přispějí k dalšímu oživení centra. Ostrava univerzitě věnovala pozemky v hodnotě 42 milionů korun a zaplatí 117 milionů za výstavbu podzemních garáží se 155 místy, přičemž předpokládaná cena realizace byla 205 milionů korun. Poslední parkoviště pod zemí hrazené městem bylo zprovozněno pod Prokešovým náměstím v roce 1997.

Stavba by měla začít v nejbližších dvou týdnech. Celkové náklady na všechny objekty dosáhnou téměř 1 miliardy Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přispěje zásadní částkou 720 mil., město Ostrava více jak 156 miliony a Moravskoslezský kraj 14 miliony.

Jsme si vědomi významnosti celého projektu a jsme velmi rádi, že jsme v soutěži uspěli. Se stavbami podobného rozsahu máme bohaté zkušenosti. Zároveň prosíme zejména veřejnost o shovívavost v úvodních měsících stavby, kdy bude docházet k rozsáhlým výkopovým pracím. Budeme se samozřejmě snažit, aby omezení pro obyvatele města i návštěvníky bylo co nejmenší, ale přece jen se jedná o území v bezprostřední blízkosti centra města s komplikovaným přístupem. I z tohoto důvodu se budeme se snažit o co největší informovanost o průběhu stavebních pracíkteré, jak věříme, budou probíhat ze všech pohledů v co nejlepší kvalitě ke spokojenosti všech zainteresovaných stran,“ uvádí Ing. Martin Nevrlý, ředitel závodu Ostrava a člen představenstva IMOS Brno, a.s.. „Jsou před námi dva náročné, ale velmi zajímavé roky, a my doufáme, že výsledek naší společné práce naplní očekávání nejen autorů projektu, ale zejména očekávání pedagogů a studentů univerzity. Osobně se pak těším na konečnou podobu ztvárnění betonové a předsazené trubkové fasády Fakulty umění,“ doplňuje Ing. Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady Beskydská stavební, a.s.

Podrobnější informace zazněly také na tiskové konferenci 14. 1. 2020, na videozáznam se můžete podívat na facebookovém profilu Ostravské univerzity.

Co přesně na Černé louce vznikne?

Klastr umění a designu – nová budova Fakulty umění Ostravské univerzity

  • Galerie v koncepci White Cube (bílá kostka): Výstavní prostor primárně určený pro prezentaci v oblasti designu a příbuzných výtvarných disciplín, který je unikátní svým propojením se zázemím pro technologie, multimediálními učebnami a ateliérem. To umožní užší a velice žádanou spolupráci s aplikační sférou.
  • Komorní sál pro téměř 250 posluchačů: Precizní akustická řešení, propojení se zkušebnami i nahrávacím studiem slibuje jedinečné zážitky pro veřejnost a zajímavé příležitosti pro studenty.
  • Ateliér a výzkumná laboratoř pro muzikoterapii: Výzkumná laboratoř vybavená NIRS a EEG posílí výzkum neurofyziologie vnímání.
  • Nové studijní programy: Studenty se zájmem o umění čekají nové příležitosti v podobě nových programů, jako je Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, Grafický design nebo Komorní hra, který je prozatím jediný svého druhu v Česku.

Zázemí pro zdraví, sport a technologie

  • Sportoviště napojené na vědecké laboratoře: Je běh na boso prospěšný pro chrupavky kolenního kloubu oproti běhu v obuvi? Jaký je vliv ketodiety na sportovní výkon? Při kterých pohybech dochází k riziku přetržení křížového vazu? I na tyto otázky budou vědci moci hledat odpovědi díky nejmodernějšímu vědeckému zázemí pro studium lidského pohybu ve střední Evropě.
  • Nové studijní programy: Sportovní vědy nebo Behaviorální zdraví, sport a technologie jsou obory, které dosud nebylo možné v kraji studovat – přitom právě studium behaviorálního zdraví může mít pozitivní dopad na celou společnost.
  • Magnetická rezonance: Studenti i výzkumníci budou mít možnost využívat magnetickou rezonanci – například právě ve výzkumu 4HAIE, ve kterém zkoumají vliv znečištěného životního prostředí na pohybově aktivní lidi.
  • Poradna pohybových programů: Veřejnost bude mít možnost využít odborného poradenství v oblasti lidského pohybu, sportu a výkonnosti. Studenti tak zase získají cennou praxi.

 

Příspěvek Černou louku čeká proměna: Univerzita vysoutěžila dodavatele staveb pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/cernou-louku-ceka-promena-unievrzita-vysoutezila-dodavatele-staveb/feed/ 0
Speciální kouzlo Vánoc 2019 https://alive.osu.cz/specialni-kouzlo-vanoc-2019-2/ https://alive.osu.cz/specialni-kouzlo-vanoc-2019-2/#respond Wed, 08 Jan 2020 07:39:07 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28901 V pořadí již 6. benefiční koncert Speciální kouzlo Vánoc, který se konal pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., a Katedry speciální...

Příspěvek Speciální kouzlo Vánoc 2019 pochází z OU@live

]]>
V pořadí již 6. benefiční koncert Speciální kouzlo Vánoc, který se konal pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., a Katedry speciální pedagogiky, jejímž vedoucím je doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., byl úspěšně realizován v pátek 13. 12. 2019.

Studenti 3. ročníku oboru Speciální pedagogika se aktivity chopili opravdu se ctí. Pro 6. ročník benefičního koncertu byla vybrána naše fakultní instituce Dětský domov bl. M. A. Kratochvílové, Řepiště. Cílem této benefiční akce bylo zajistit co největší finanční obnos prostřednictvím veřejné sbírky, a to na zakoupení elektrického zvedacího systému pro děti s tělesným postižením ze zmiňovaného dětského domova.

Akce se konala na naší partnerské univerzitě VŠB-TUO, která pro tuto jedinečnou událost zapůjčila krásnou aulu zcela bezplatně.

Prostory koncertu byly pro veřejnost otevřeny již od 16 hodin, návštěvníci si mohli zakoupit nádherně vypadající a dobře chutnající občerstvení, vánoční punč ve verzích pro dospělé i pro děti, v nabídce nechyběly ani žetonky do soutěže o ceny, přičemž každý žetonek byl výherní J. V letošním roce se nám podařilo získat neuvěřitelných 114 sponzorů této akce, kterým tímto ještě jednou z celého srdce děkujeme.

Oficiální zahájení koncertu proběhlo v 17 hodin, kdy hned v úvodu promluvil děkan Pedagogické fakulty OU doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., a slovo následně předal vedoucímu Katedry speciální pedagogiky doc. PaedDr. Petru Franiokovi, Ph.D. Pan docent ve svém projevu zmínil i tragickou událost, která se stala ve Fakultní nemocnici Ostrava pouhé tři dny před tímto koncertem. Památku obětí jsme uctili minutou ticha. Jako další se slova ujala ředitelka dětského domova Mgr. Renáta Filatová, která divákům Dětský domov bl. M. A. Kratochvílové v Řepišti krátce přiblížila a všem poděkovala za podporu.

Poté jsme se již věnovali samotnému programu akce, který byl doslova nabitý skvělými vystoupeními. Jako první se představil Marek of Phil Collins, následovala Eva Blažková s hrou na příčnou flétnu, po ní vystoupily děti ze základní školy pro sluchově postižené děti s Tichým zpíváním. Po přestávce zahájila další část programu skupina Rytmy z instituce Čtyřlístek s jejich hrou na bubny djembe. Po nich jsme se opět setkali s Evou Blažkovou, která nám tentokrát zazpívala. Na závěr celé akce si všichni přítomní společně zazpívali oblíbenou vánoční píseň  „Vánoce, Vánoce přicházejí“.

Celkový výtěžek akce činí neuvěřitelných 109 306 Kč.

Na závěr bych ráda poděkovala vedení fakulty i katedry, bez jejichž záštity bychom se neobešli, všem sponzorům, kteří tuto benefiční akci podpořili, všem účinkujícím, moderátorům, hlavním organizátorkám Veronice Vavruškové, Amálii Adamusové a Kláře Heliové, technické podpoře i obecenstvu, které v sále vytvořilo jedinečnou atmosféru.

Těšíme se na vás zase za rok!

 

Příspěvek Speciální kouzlo Vánoc 2019 pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/specialni-kouzlo-vanoc-2019-2/feed/ 0
Na Fakultě sociálních studií se uskutečnil Interkulturní projektový management https://alive.osu.cz/na-fakulte-socialnich-studii-se-uskutecnil-interkulturni-projektovy-management/ https://alive.osu.cz/na-fakulte-socialnich-studii-se-uskutecnil-interkulturni-projektovy-management/#respond Mon, 06 Jan 2020 10:05:59 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28894 Ve dnech 4. 11. – 4. 12. 2019 byl na Fakultě sociálních studií realizován projekt bilaterální spolupráce s názvem Interkulturní projektový management.

Příspěvek Na Fakultě sociálních studií se uskutečnil Interkulturní projektový management pochází z OU@live

]]>
Ve dnech 4. 11. – 4. 12. 2019 byl na Fakultě sociálních studií realizován projekt bilaterální spolupráce s názvem Interkulturní projektový management.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity je členem sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy), která realizuje společný studijní program Joint Degree. V letošním roce v rámci tohoto projektu vycestovalo devět českých studentů do Vídně a pět do Nyíregyházy. Fakulta sociálních studií přijala sedmnáct studentů z Rakouska, ke kterým se přidali další zahraniční studenti, kteří jsou u nás na výměnném studijním pobytu, konkrétně z Francie, Taiwanu a Korey. Odborný program na FSS OU zahrnoval přednášky zaměřené na sociální politiku, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, ale také kritickou sociální práci. Jak psát odborný text a publikovat v zahraničních časopisech přiblížil zahraničním studentům i studentům doktorského programu Sociální práce prof. Brian Littlechild.

Zahraniční studenti absolvovali exkurze ve čtyřech organizacích sociální práce, následně pracovali v týmech podle vlastních priorit, a pro tyto organizace vypracovávali návrh projektu. Odborníci z praxe z organizací Centrum na podporu integrace cizinců – Moravskoslezský kraj, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futra – Orlová, Armáda spásy a Slezská diakonie, oblast Ostravsko: SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem konzultovali se studenty jejich inovativní projektové záměry. Jednou z dalších organizací, kterou studenti navštívili, byl Impact Hub v Ostravě, který je jedinečným pracovním prostorem pro přípravu inovativních podnikatelských záměru. Výjezd studentů a dvou akademických pracovníků z FSS OU do Vídně byl realizován za podpory projektu To Be In (Towards Better Internationalization). Výjezd našich studentů do Maďarska a příjezd studentů z Rakouska do Ostravy podpořil středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS, který je zaměřený na regionální spolupráci v rámci univerzitních sítí.

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
koordinátorka SOWOSECPříspěvek Na Fakultě sociálních studií se uskutečnil Interkulturní projektový management pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/na-fakulte-socialnich-studii-se-uskutecnil-interkulturni-projektovy-management/feed/ 0
Studenti Ostravské univerzity rozzářili tváře seniorů https://alive.osu.cz/studenti-ostravske-univerzity-rozzarili-tvare-senioru/ https://alive.osu.cz/studenti-ostravske-univerzity-rozzarili-tvare-senioru/#respond Sat, 21 Dec 2019 21:44:57 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28880 Studenti Fakulty umění Ostravské univerzity se rozhodli, že potěší svým uměním seniory v domově „Na výminku“, který je situovaný v parku na Syllabově ulici.

Příspěvek Studenti Ostravské univerzity rozzářili tváře seniorů pochází z OU@live

]]>
Nadcházející Vánoce a konec roku představují období, kdy jsou zvláště senioři citlivější na samotu a nedostatek komunikace s okolním světem. Seniorům se zlepší nálada, když přijdou příbuzní, známí nebo i studenti, kteří dovedou promluvit tóny svých nástrojů.

Již samotné očekávání a pak hudební produkce jsou pro ně mimořádnou událostí v jejich každodenním často jednotvárném životě. Jistě, řada seniorů již nemá tak citlivý sluch jako za mlada, ale senioři dovedou vnímat a ocenit celou tu slavnostní a výjimečnou atmosféru, která vystoupení provází.

Studenti (Sylivie Schelingerová, Anna Talázková – flétna, studenti 1. ročníku doktorského studia; Markéta Valášková, Kristina Machačíková – housle, 3. ročník bakalářského studia; Dominik Cvek – viola, druhý ročník bakalářského studia) chtěli svým vystoupením také poděkovat všem sociálním pracovníkům, kteří se o seniory obětavě starají. Je to povolání psychicky i fyzicky hodně náročné a bohužel nedostatečně oceňované. O to více je třeba vyzvednout studenty – umělce, kteří na výzvu vedoucí katedry A. Mozgajové MgA,ArtD reagovali a přihlásili se s krátkým programem na vystoupení v domově pro seniory a to bez nároků na honorář, pouze s ideí potěšit. To je třeba vyzvednout a ocenit. Mnozí studenti v seniorech vidí svoje vlastní prarodiče. O to lépe se jim hraje. Přináší jim uspokojení, když v očích seniorů vidí poděkování a radost.

 

                                                                                      Prof.MUDr. J. Mačák, hlavní organizátor

Příspěvek Studenti Ostravské univerzity rozzářili tváře seniorů pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/studenti-ostravske-univerzity-rozzarili-tvare-senioru/feed/ 0
Předvánoční Erasmus a VIA na Pedagogické fakultě https://alive.osu.cz/predvanocni-erasmus-a-via-na-pedagogicke-fakulte/ https://alive.osu.cz/predvanocni-erasmus-a-via-na-pedagogicke-fakulte/#respond Wed, 18 Dec 2019 08:48:09 +0000 https://alive.osu.cz/?p=28847 Už řadu let se na Pedagogické fakultě daří udržovat velmi pěknou tradici setkávání se zahraničními studenty na konci semestru a setkání prosincová bývají vždycky velmi...

Příspěvek Předvánoční Erasmus a VIA na Pedagogické fakultě pochází z OU@live

]]>
Už řadu let se na Pedagogické fakultě daří udržovat velmi pěknou tradici setkávání se zahraničními studenty na konci semestru a setkání prosincová bývají vždycky velmi milá díky všudypřítomné předvánoční atmosféře.

Také v letošním roce se 10. prosince sešli studenti Erasmus+ a VIA studující na Pedagogické fakultě, aby prezentovali svůj předem připravený program, hovořili o svých zemích a vánočních zvycích a také o zážitcích z exkurzí do Olomouce a muzea J. A. Komenského v Přerově.

Organizace setkání byla bohužel do jisté míry ovlivněna tragédií, jež se toho dne ráno stala ve Fakultní nemocnici v Ostravě. I pro studenty Erasmu byla tato událost neblahým zážitkem, byť se jí žádný z nich naštěstí osobně neúčastnil. Památku obětem tragédie uctili studenti na začátku setkání minutou ticha a z piety byla z programu vynechána pěvecká a taneční vystoupení, na která se budeme těšit při některé z příštích příležitostí.

V závěru setkání si studenti převzali připravené malé dárky a pochutnali si na připraveném občerstvení.

Děkujeme všem, kteří pomohli tuto akci připravit, zejména kolegyním z katedry anglického jazyka s didaktikou.

Příspěvek Předvánoční Erasmus a VIA na Pedagogické fakultě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/predvanocni-erasmus-a-via-na-pedagogicke-fakulte/feed/ 0