OU@live https://alive.osu.cz Živý online magazín Ostravské univerzity Tue, 19 Sep 2017 05:42:13 +0000 cs-CZ hourly 1 Galerie PLATO se promění v „květinářství“. Přijďte si pro kytici na míru! https://alive.osu.cz/galerie-plato-se-promeni-kvetinarstvi-prijdte-si-kytici-miru/ https://alive.osu.cz/galerie-plato-se-promeni-kvetinarstvi-prijdte-si-kytici-miru/#respond Tue, 19 Sep 2017 05:41:29 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17313 Kytice z rostlin nasbíraných v ostravské divočině. Právě takové bude vázat na míru zahradní architektka Lucie Králíková v galerii současného umění PLATO, která se na týden promění v konceptuální květinářství.

Příspěvek Galerie PLATO se promění v „květinářství“. Přijďte si pro kytici na míru! pochází z OU@live

]]>
Kytice z rostlin nasbíraných v ostravské divočině. Právě takové bude vázat na míru zahradní architektka Lucie Králíková v galerii současného umění PLATO, která se na týden promění v konceptuální květinářství. Návštěvníky s kyticemi bude portrétovat pomocí camery obscury fotografka Michaela Karásek Čejková. Na přípravě uměleckého projektu Pomíjivé hovory / Ephemeral Talks se podílela také studentka Ostravské univerzity a fotografka Simona Saeverud. 

Kancelář pro umění v Českobratrské ulici se promění v „divné“ květinářství od 21. do 27. září, zahájení se uskuteční ve středu 20. září od 18 hodin. Pro Pomíjivé hovory bude zásadní rostlina, kterou si lidé sami přinesou. Může to být jejich oblíbená, ale stačí stéblo či větvička. Od ní se bude odvíjet dialog mezi autorkami a návštěvníkem. „Výsledkem těchto audiencí pak budou kytice na míru jako šifry lidských příběhů, které si lidé odnesou výměnou za své vlastní rostliny, a civilní portréty, kterými postupně galerii zaplníme,“ naznačují autorky projektu.

Právě „divokou“ kytici v rukou dělníků opravujících Českobratrskou ulici fotografovala Simona Saeverud pro vizuál celého projektu. „Byla to pro mě výzva, která znamenala překlenout strach vykročit ze ‚zajetých kolejí‘ a zkusit něco nového. Zároveň to byla skvělá zkušenost – i fotografování propagačního charakteru může být akční a zábavné,“ říká studentka oboru Tvůrčí fotografie. Ve své připravované bakalářské práci se zabývá přírodními katastrofami v Norsku, kde dva roky pobývala. Aktuálně ji zajímá land art a performance, kterým se chce aktivně věnovat.

Sezónní rostliny pro vaše kytice bude L. Králíková sbírat na haldách, ale také v prolukách a na opuštěných rumištích v centru Ostravy. „Je to unikátní město proluk a tajemných zelených ploch. Jedinečná krajina s divokou květenou,“ vysvětlila zahradní architektka, které chce ukázat Ostravanům, jaké rostliny jim město nabízí. Projekt Pomíjivé hovory byl prestižním časopisem SZUM (PL) zařazen mezi nejzajímavější podzimní výstavy ve střední a východní Evropě.

 

 

 

 

Příspěvek Galerie PLATO se promění v „květinářství“. Přijďte si pro kytici na míru! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/galerie-plato-se-promeni-kvetinarstvi-prijdte-si-kytici-miru/feed/ 0
Nová učebnice pro vodohospodáře a fluviální geomorfology je na světě! https://alive.osu.cz/nova-ucebnice-vodohospodare-fluvialni-geomorfology-svete/ https://alive.osu.cz/nova-ucebnice-vodohospodare-fluvialni-geomorfology-svete/#respond Mon, 18 Sep 2017 11:23:56 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17300 Právě vyšla nová monografie a vysokoškolská učebnice zároveň, která cílí na problematiku fungování vodních toků a jejich management - autory 4 kapitol z celkového počtu 24 v této učebnici jsou naši geomorfologové z PřF OU.

Příspěvek Nová učebnice pro vodohospodáře a fluviální geomorfology je na světě! pochází z OU@live

]]>
Učebnice s názvem Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology vychází v prestižním nakladatelství CRC Press, Taylor&Francis Group, které patří k předním vydavatelským domům orientujících se na vědeckou literaturu.

Již několik let sílí na celém světě poptávka po změně správy vodních toků, která klade důraz na environmentální funkci řek, hospodaření s vodou, protipovodňovou ochranu a na předávání zkušeností mezi odbornou veřejností. Objevuje se tlak na interdisciplinární výzkum fungování vodních toků a říční krajiny, poznání role jejich morfologie na odtok vody z krajiny a význam využití krajiny na výsledný stav vodních toků včetně jejich hydrologického režimu. Proto šel editorský tým  napříč obory a tvořil ho vodohospodářský inženýr prof. Artur Radecki-Pawlik (University of Agriculture, Krakow, Polsko), hydraulik prof. Stafano Pagliara (University of Pisa, Itálie), fluviální geomorfolog doc. Jan Hradecký (Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity) a MSc. Erik Hendrikson (Large Lakes Observatory, University of Minnesota-Duluh, USA). Autorů celého díla je ovšem mnohem více – téměř šedesát, a jejich specializace jsou velmi pestré. Kromě technických oborů jsou zastoupeni fyzičtí geografové, geomorfologové, hydrologové, specialisti na matematické a fyzikální modelování, ekologové, sedimentologové, kartografové a geoinformatici, a to z více než deseti zemí světa  -Brazílie, Mexika, USA, Kanady, Portugalska, Itálie, Německa, Polska, Slovenska, Egypta, Japonska, Austrálie a České republiky.

Je potěšující, že Ostravskou univerzitu zastupují hned čtyři geomorfologové z katedry fyzické geografie a geoekologie naší Přírodovědecké fakulty, kteří se podíleli na tvorbě čtyř z celkového počtu 24 kapitol celé učebnice, a to kromě editora doc. Jan Hradeckého také dr. Tomáš Galia, dr. Veronika Kapustová a dr. Václav Škarpich.

Díky odvaze editorů vzniklo dílo, které by mělo jak vodohospodářům, tak fyzickým geografům ozřejmit specifika fungování vodních toků, ukázat výsledky dobré praxe vodohospodářského managementu a zdůraznit fakt, že vodní toky jsou komplexní a velmi křehké systémy naší krajiny, o které se musí každá společnost velmi pečlivě starat. Na jedné straně jsou nositelkami života, na druhé straně mohou být zdrojem přírodního rizika, protože nejen přirozené povodně, ale v kulturní krajině především člověk a jeho neuvážené zásahy nebo nevhodná dlouhodobá péče o jejich stav a fungování může vyústit v katastrofální následky pro celou společnost a kvalitu životního prostředí obecně.

Celý tým autorů doufá, že se stane nejen učebnicí pro studenty různých specializací, ale že bude pomocníkem správců vodních toků, a to nejen v České republice, Evropě, ale i na dalších kontinentech naší planety.

Příspěvek Nová učebnice pro vodohospodáře a fluviální geomorfology je na světě! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/nova-ucebnice-vodohospodare-fluvialni-geomorfology-svete/feed/ 0
Přijďte na výstavu Krása vnitřní stavby rostlin! https://alive.osu.cz/prijdte-vystavu-krasa-vnitrni-stavby-rostlin/ https://alive.osu.cz/prijdte-vystavu-krasa-vnitrni-stavby-rostlin/#respond Mon, 18 Sep 2017 09:16:42 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17294 Víte, jak vypadá tělo rostlin, jakou má nádhernou a důmyslnou stavbu? Zajímá vás, jak jsou uspořádány rostlinné buňky a jak je zobrazen řez rostlinného těla?

Příspěvek Přijďte na výstavu Krása vnitřní stavby rostlin! pochází z OU@live

]]>
Srdečně vás zveme na výstavu s názvem Krása vnitřní stavby rostlin! Fascinující strukturu rostlin můžete obdivovat od 18. 9. do 11. 10. 2017 v atriu budovy Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10.
Autor fotografií doc. Václav Krpeš z Katedry biologie a ekologie PřF OU chce přiblížit nejen studentům biologie, ale i ostatním zájemcům sympatizujícím s biologií a patologií rostlinné buňky, cestou vědecko – didaktického obrazu, zajímavost funkčního uspořádání rostlinných buněk.

Vybraný soubor fotografií ukazuje krásu a důmyslnou stavbu rostlinného těla. Tímto botanickým oborem se zabývá disciplína zvaná fytotomie (z řeckého fyton = rostlina a tomé = řezání). Na řezech můžeme spatřit geometrickou pravidelnost sestavenou do úžasných kompozic zvýrazněnou barevnou diferenciací.

Některé fotografie jsou použity z výsledků aplikačních oblastí světelné mikroskopie s možností jejich použití pro diagnostikování poškození rostlin. Ze značně široké škály konvenčních metod botanické mikrotechniky lze zmínit také speciální impregnační, stříbřící metody podle Gőmőriho a Grocotta.

Analyzovaný materiál pochází nejen z našich domácích druhů dřevin, které všichni známe, ale také např. z ustupujícího druhu Baltického moře: chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus).

Bude-li cyklus obrázků kromě významu čistě informačního, navíc též impresivní a výtvarný, bude splněno přání autora…

Zvláštní dík patří paní Martě Borovcové – Kmentové, která se podílela na přípravě a zhotovování preparátů, z nichž vznikly tyto krásné fotografie.

Příspěvek Přijďte na výstavu Krása vnitřní stavby rostlin! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/prijdte-vystavu-krasa-vnitrni-stavby-rostlin/feed/ 0
Antika se nás stále dotýká (Sic itur ad astra) https://alive.osu.cz/antika-se-nas-stale-dotyka-sic-itur-ad-astra/ https://alive.osu.cz/antika-se-nas-stale-dotyka-sic-itur-ad-astra/#respond Fri, 15 Sep 2017 11:16:55 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17289 Již třetí přednáška, tentokrát na téma příroda

Příspěvek Antika se nás stále dotýká (Sic itur ad astra) pochází z OU@live

]]>
Centrum jazykové přípravy PdF a Knihovna města Ostravy srdečně zvou všechny zájemce z řad studentů, pedagogů a ostatních univerzitních pracovníků na další setkání tohoto cyklu, jehož hlavním cílem je hledání kořenů naší evropské civilizace.

Setkání se opět uskuteční v příjemném prostředí hudebního sálu Knihovny města Ostrava v úterý 26. září 2017 v 16 hodin. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku.

Děkujeme za vaši přízeň.

Stáhnout (PDF, 537KB)

Příspěvek Antika se nás stále dotýká (Sic itur ad astra) pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/antika-se-nas-stale-dotyka-sic-itur-ad-astra/feed/ 0
Plný kontakt https://alive.osu.cz/plny-kontakt/ https://alive.osu.cz/plny-kontakt/#respond Fri, 15 Sep 2017 09:00:45 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17286 Pozvánka na výstavní projekt, který propojuje výtvarné umění a kontaktní sport - box

Příspěvek Plný kontakt pochází z OU@live

]]>
Výstavní projekt se zabývá propojením výtvarného umění a kontaktního sportu – boxu. Jedná se o víceúrovňové propojení: formální, obsahové, sociální, umělecké…

Název výstavního projektu je slovní hříčkou, evokující tvrdý bojový sport, obsahuje slovo „kontakt“, které je v lidském společenství velmi důležité, bez kontaktu by lidská společnost nemohla fungovat. Spojení slov plný (full) a kontakt evokuje přátelství, bohaté sociální vazby, propojení osobní i profesní.

Cílem projektu PLNÝ KONTAKT je zatraktivnit Prahu 2 pro své občany uskutečněním zajímavé kulturní aktivity a zároveň upozornit na aktivity boxerů ve výtvarném umění a současně také na sportovní boxerské nasazení renomovaných českých výtvarníků.

Většina vystavujících autorů má vazby k pražskému boxerskému spolku Palaestra, založenému Janem Balogem v roce 1999. Toto uskupení je velmi zajímavou společenskou sondou fungující na mnoha rovinách. Pracuje s dětmi, které mají problémy zapojit se do společnosti, vyučují tam dobrovolníci děti, které o to mají zájem, už skoro dvě desítky let se tam scházejí zajímavé osobnosti současného výtvarného umění a hudby, lékaři, učitelé…

Je bez pochyb, že aktivity a samotné fungování tohoto spolku jsou jedinečné. Určitě stojí za to se o ně podělit. Na výstavě bude z velké většiny zastoupen okruh umělců Palaestry a další umělci, kterým je téma výstavy blízké a kteří ve své tvorbě s těmito tématy (sport, box…) pracují.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 17:00 hodin. Úvodní slovo: Jan Balog, Tomáš Koudela. Autorské čtení: Tašo Andjelkovski.

Seznam vystavujících umělců: Vojtěch Adamec, David Böhm, Stanislav Diviš, Pavel Forman, Filip Horyna, Jiří Franta, Libor Kaláb, Kryštof Kintera, Ivan Komárek, Aldin Popaja, Karel Štědrý.

K výstavě vyjde tištěný katalog výtvarných děl vystavujících autorů doplněný o básně Tašo Andjelkovského.

Odkaz na stáhnutí ukázky děl vystavujících umělců: https://we.tl/gTvnaYQHRO

Příspěvek Plný kontakt pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/plny-kontakt/feed/ 0
Konference k příležitosti 150. výročí narození Petra Bezruče https://alive.osu.cz/konference-k-prilezitosti-150-vyroci-narozeni-petra-bezruce/ https://alive.osu.cz/konference-k-prilezitosti-150-vyroci-narozeni-petra-bezruce/#respond Wed, 13 Sep 2017 11:59:28 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17269 Katedra české literatury si společně se Slezským zemským muzeem připomíná výročí 150 let od narození básníka Petra Bezruče. Jeho tvorba je výrazně spojená s Ostravou, Opavou, Frýdkem-Místkem a dalšími místy a krajinou, jež vložil do svých balad.

Příspěvek Konference k příležitosti 150. výročí narození Petra Bezruče pochází z OU@live

]]>
Přijměte proto pozvání na jednu z mnoha letošních akcí věnovaných osobnosti Petra Bezruče.

Konference je určena široké veřejnosti a uskuteční se ve dnech 21. a 22. září 2017 v opavském Klubu Art.

 

Kdo by neznal alespoň jeden úryvek nějaké básně Petra Bezruče? Jeho dílo i život však skrývá mnohem víc, než by se mohlo vejít do školních osnov. Všem, koho Bezručovy básně přitahují je věnována konference Petr Bezruč očima současných badatelů, kde se mohou přesvědčit o nadčasovosti jeho tvorby, zjistit, proč i po několika dekádách jeho dílo stále fascinuje odbornou veřejnost i badatele a jak jeho balady zasáhly do mnoha dalších oborů. Prostřednictvím příspěvků, které na konferenci zazní, vás přednášející seznámí s vlivem Bezručova díla na některé umělce z řad výtvarníků či hudebních skladatelů a také s tím, proč je vznik jeho sbírky spojen s několika záhadami. Kromě literárněvědných témat budou prezentovány také příspěvky z dalších vědních oborů – například z teatrologie, dějin výtvarného umění, muzikologie, muzejnictví či lingvistiky.

Přednášející přiblíží také například Bezručův tvůrčí vývoj, kritické vydání Slezských písní, problematické přijetí Bezručovy osobnosti i jeho díla na těšínském Slezsku, ale i to, čím Bezruč inspiroval třeba slováckého básníka Hugo Sonnenscheina zvaného Sonka. Součástí programu je prohlídka výstavy mapující život a dílo Petra Bezruče a večerní kulturní program.

Program konference zde.

Petr Bezruč také v Českém rozhlase a Centru Pant

Kromě konference vystoupí naši akademici Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. a prof. Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy FF OU také v Českém rozhlase 3 Vltava v rámci pravidelného odpoledního pořadu Slovo o literatuře, které bude tentokrát věnované osobnosti Petra Bezruče. Začátek pořadu 17:55.

Do Centra Pant pak srdečně zveme na přednášku Petr Bezruč – stále živý? Trochu humorně i vážněji pohovoří o slezském básníkovi Zdeněk Smolka, který je znalcem jeho díla.

 

 

Příspěvek Konference k příležitosti 150. výročí narození Petra Bezruče pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/konference-k-prilezitosti-150-vyroci-narozeni-petra-bezruce/feed/ 0
Infoschůzka? Přijďte na cool setkání! https://alive.osu.cz/infoschuzka-prijdte-cool-setkani/ https://alive.osu.cz/infoschuzka-prijdte-cool-setkani/#respond Wed, 13 Sep 2017 08:44:37 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17257 Žádné sáhodlouhé proslovy. Prostě IQač zdarma, hromada užitečných informací a setkání s dalšími studenty. To je Infoschůzka, kterou pro vás chystají studenti na 3. října od 16 hodin v bývalé menze.

Příspěvek Infoschůzka? Přijďte na cool setkání! pochází z OU@live

]]>
„Infoschůzka nebude žádným nudným oficiálním setkáním, na kterém vedení univerzity studentům říká, proč zde přišli studovat. Bude to přátelské a neformální setkání všech prváků, u kterého je přivítáme našim oficiálním pivem studentů Ostravské univerzity a dáme studentům možnost dotázat se na vše, co je ohledně studia i studentského života zajímá,“ vysvětluje Vojta Smolka, prezident studentské organizace Stavovská unie studentů, která infoschůzku pořádá.

„Chceme pořádat nejen akce, které jsou určené pro zábavu, jako jsou například podzimní Vítání prváků a Bloody Halloween. Ale i akce určené primárně pro pomoc novým i stávajícím studentům,“ dodává.

Infoschůzka se bude konat 3. října 2017 od 16 hodin v prostorech bývalé menzy na ulici Reální v centru města (budova Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Na uvítanou na každého z vás čeká již zmiňovaný IQač, oficiální pivo studentů Ostravské univerzity, abychom mohli všichni společně „pozvednout krygl“ a připít na nový akademický rok.

Následně budete mít příležitost dozvědět se všemožné informace týkající se nejen studia, ale také například stipendií a možností vycestování do zahraničí nebo získávání praxe při studiu. K dispozici vám budou starší studenti z vaší fakulty i zástupci univerzity.

Po programu Infoschůzky plynule naváže afterparty s IQačem, jejíž konec je otevřený. Srdečně zveme všechny prváky na akci, která se bude konat na základě osvědčeného a nenahraditelného principu: Studenti studentům. Přijďte, těší se na vás Stavovská unie studentů Ostrava!

Příspěvek Infoschůzka? Přijďte na cool setkání! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/infoschuzka-prijdte-cool-setkani/feed/ 0
IQač: Tvoje síla do nového semestru! https://alive.osu.cz/iqac-tvoje-sila-noveho-semestru/ https://alive.osu.cz/iqac-tvoje-sila-noveho-semestru/#respond Wed, 13 Sep 2017 05:36:33 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17055 Oficiální pivo studentů Ostravské univerzity bude po celé dva týdny na čepu. Klub Hobit a Kurnik Šopa Hospoda jsou dvě místa, kde si od 18. 9. do 1. 10. září můžete dát tento ginkgo bilobou nabitý dvanáctistupňový ležák. Na zdraví!

Příspěvek IQač: Tvoje síla do nového semestru! pochází z OU@live

]]>
Mozkové buňky je potřeba podpořit už na začátku semestru. Rozproudit je, ale nezapomenout při tom na společenský život. A právě proto najdete IQač, oficiální pivo studentů Ostravské univerzity, na začátku semestru na čemu hned na dvou místech.

Od 18. září do 1. října, tedy na přelomu nového semestru na Ostravské univerzitě, najdete ginkgo bilobou nabitý dvanáctistupňový ležák jednak v jeho domovské hospodě u Hobita (na svět přišel právě zde, v Pivovarském domě Ostrava pod značkou Qásek – odtud si nese i své rodné Q v názvu IQač), a jednak také v porubské hospodské legendě Kurnik Šopa Hospoda (v blízkosti kolejí VŠB – Technické univerzity Ostrava).

„IQač je založen na bázi českého ležáku, čili zlatavá barva, plnější tělo, příjemné doznívání lehké hořkosti žateckého poloraného červeňáku, chmele, který je jedinečný svým jemným chmelovým aroma. Podprahově pak na konzumentův mozek příznivě působí dávka gingo biloby, která však pivo nikterak chuťově neruší. A to je dobře,“ říká o chuti IQače Jiří Štverka z Pivovarského domu, který IQač pro Ostravskou univerzitu vaří už od samého začátku.

IQač byl pokřtěn a poprvé na čepu na happeningu Jsme Ostravská! v roce 2015 a od té doby se pravidelně objevuje na akcích Ostravské univerzity, jako je právě tento zmiňovaný happening, Reprezentační ples, Akademický den, Sraz absolventů a podobně. Na čepu v hospodách se ale objevuje spíše výjimečně. Využijte této jedinečné příležitosti, kdy si IQač můžete dát s kýmkoli a kdykoli!

IQač. Tvoje síla do nového semestru.

Příspěvek IQač: Tvoje síla do nového semestru! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/iqac-tvoje-sila-noveho-semestru/feed/ 0
Úspěchy Pedagogické fakulty v operačním programu VVV https://alive.osu.cz/uspechy-pedagogicke-fakulty-operacnim-programu-vvv/ https://alive.osu.cz/uspechy-pedagogicke-fakulty-operacnim-programu-vvv/#respond Tue, 12 Sep 2017 12:51:33 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17148 Projekty připravené na Projektovém oddělení PdF jsou úspěšné

Příspěvek Úspěchy Pedagogické fakulty v operačním programu VVV pochází z OU@live

]]>
Jednou z priorit strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pro období let 2016–2020 bylo podpořit hlavní směry vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti zapojením do OP VVV. PdF OU začala s přípravou projektů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v listopadu roku 2015 a z dnešního pohledu můžeme konstatovat, že byla a je velmi úspěšná. V současné době má fakulta podáno celkem 7 projektů v OPVVV, z toho 3 projekty již jsou v realizaci, další 4 projekty jsou doporučeny k financování a čekají na vydání právního aktu. Celkové množství finančních prostředků, které se PdF v rámci OP VVV zatím podařilo získat, dosahuje částky přes 100 mil. Kč. Vedle vlastních projektů  je PdF také zapojena do celouniverzitního projektu (CUP).

Prvním podaným projektem v rámci OP VVV byl projekt Vzdělání základ života, kde je PdF partnerem s finančním příspěvkem. Tento projekt je v realizaci od 1. 9. 2016 a celková finanční alokace pro Pedagogickou fakultu je ve výši téměř 3 mil. Kč. Projekt přispěje k rozvoji a zkvalitnění inkluzivního vzdělávání, kdy se romské děti, děti se SVP i děti z majority vzdělávají společně.

Dalším realizovaným projektem v rámci OP VVP na PdF je spoluřešitelský projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, který vstoupil do realizace dne 1. 11. 2016. Pedagogická fakulta má v projektu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 16 mil. Kč. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů MŠ a ZŠ prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Projekt Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání je třetím realizovaným projektem z OP VVV. Byl zahájen 1. 1. 2017 s celkovým rozpočtem 7,2 mil. Kč. V projektu je na základě informací a požadavků pedagogů MŠ a ZŠ získaných v průzkumu vytvořená platforma vzájemných tematických setkávání. Cílem projektu je podpora pedagogické autodiagnostiky a následné cílené zkvalitnění jejich osobnostních a profesních kompetencí.

V letošním roce Pedagogická fakulta získala projekt Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji v celkové výši 13 mil. Kč, který získal nejvyšší bodové hodnocení ze všech podaných projektů v ČR v rámci výzvy Podpora žáků se zdravotním postižením I. Zahájení projektu je plánováno na měsíc listopad 2017. Cílem projektu je posílit kompetence učitelů ZŠ pro práci s žáky se SVP a vytvořit podmínky pro jejich vzájemné učení.

Pedagogická fakulta je také zapojena do dvou celostátních spoluřešitelských projektů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti. Konkrétně se jedná o projekty Podpora rozvíjení informatického myšlení a Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Pedagogická fakulta má v těchto dvou projektech vyčleněny finanční prostředky ve výši 8,5 mil. Kč a 13,8 mil. Kč. U těchto projektů aktuálně PdF čeká na vydání právního aktu a jejich řešení bude zahájeno v říjnu 2017 a lednu 2018.

V měsíci květnu 2017 podala Pedagogická fakulta v OP VVV projekt Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s celkovým rozpočtem 42,2 mil. Kč. Záměrem projektu je dosažení kvalitativních změn v pregraduální přípravě studentů v učitelských oborech. Stěžejní aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kvality pedagogických praxí, rozvoj spolupráce učitelů škol s akademickými pracovníky a rozvoj dovedností akademických pracovníků pro práci s digitálními technologiemi ve výuce. Projekt byl doporučen k financování s minimálním krácením rozpočtu a jeho realizace bude zahájena v únoru 2018. Do projektu jsou zapojeny všechny katedry Pedagogické fakulty.

Výše uvedené skutečnosti svědčí o precizní práci pracovníků Oddělení pro podporu projektů PdF OU a akademických pracovníků fakulty při přípravě projektových žádostí. Z prostředků operačního programu tak PdF získala na svůj rozvoj finanance v řádu mnoha desítek milionů korun. Vedle zkvalitnění hlavních činností fakulty přispívá úspěšné zapojení do operačního programu také k naplňování tzv. 3. role univerzity, kdy v rámci řešených projektů je rozšiřována spolupráce se zřizovateli, školami, školskými zařízeními a dalšími sociálními partnery zejména v MS regionu.

 

 

Zaměstnanci PO při práci

Zaměstnanci PO při práci

Příspěvek Úspěchy Pedagogické fakulty v operačním programu VVV pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/uspechy-pedagogicke-fakulty-operacnim-programu-vvv/feed/ 0
Historicky první sraz absolventů Katedry tělesné výchovy https://alive.osu.cz/historicky-prvni-sraz-absolventu-katedry-telesne-vychovy/ https://alive.osu.cz/historicky-prvni-sraz-absolventu-katedry-telesne-vychovy/#respond Tue, 12 Sep 2017 08:00:46 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17146 Ohlédnutí za srazem absolventů KTV

Příspěvek Historicky první sraz absolventů Katedry tělesné výchovy pochází z OU@live

]]>
A je to za námi. Historicky první sraz absolventů Katedry tělesné výchovy, v současnosti Katedry studií lidského pohybu Ostravské univerzity je minulostí. „Když jsme před rokem na popud Miloslava „Ježka“ Ondruše začali uvažovat o uspořádání srazu, říkali jsme si, že budeme rádi, když dorazí padesát lidí. A ono jich nakonec i přes nepřízeň počasí dorazilo přes tři sta …“ říká vedoucí katedry doc. Daniel Jandačka, který ve svém projevu mimo jiné poděkoval vedení Ostravské univerzity v čele s rektorem prof. Janem Latou, Moravskoslezskému kraji a městu Ostrava za pomoc a podporu při realizaci projektu Centra zdravého pohybu.

Opravdu, v pátek 1. září 2017 dorazilo do areálu na Varenské ulici více než tři sta absolventů, hostů, bývalých zaměstnanců a přátel katedry. Pro registrované byl připraven welcome drink s občerstvením a malý dárek – stylová píšťalka. Největší motivací, proč se zúčastnit absolventského srazu, je většinou setkání s přáteli a pedagogy z dob studií či návrat na místa, kde člověk strávil jednu z nejkrásnějších životních etap. Tohle všechno mohli absolventi zažít. Cestu na katedru vážila spousta bývalých zaměstnanců, například dr. Zdeněk Fajfer, který se v minulosti na katedře zasloužil o rozvoj výuky fotbalu, neváhal dorazit až z východních Čech, Mgr. Karel Hasník dokonce kvůli srazu zrušil plánovanou dovolenou.

Další atraktivitou srazu byla výstava fotografií od počátků katedry až po vizi nového zázemí do budoucna. „Také ohledně výstavy panovaly v průběhu příprav jisté pochyby“, prozradila jedna z organizátorek, studentka doktorského studia Kinantropologie Denisa Blaschová. „Nebyli jsme si jistí, zda budou absolventi ochotní nám s vytvořením výstavy pomoci. Ale také tady předčila odezva na žádosti o fotografie naše očekávání, komunikace s absolventy byla velice příjemná a fotografií bylo nakonec tolik, že se všechny nevešly ani na 30 posterů, které jsme vyrobili.“

Vraťme se ale ještě na začátek srazu, který oficiálně zahájilo vystoupení vedoucího katedry doc. Daniela Jandačky a dále také absolventů doc. Tomáše Jarmary, děkana Pedagogické fakulty, a Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, kteří převzali nad setkáním záštitu. Všichni řečníci ocenili práci učitelů tělesné výchovy, trenérů či vedoucích volnočasových aktivit a krátce zavzpomínali na léta strávená studiem na katedře. Jejich neformální projevy nastartovaly společenskou část akce, kterou byla prohlídka fotografií, katedry a Centra diagnostiky lidského pohybu a setkání s přáteli, které se u skleničky vína či ve víru tance protáhlo až do pozdních hodin. Přece jen, jak napsal pan Zajíc v nadpisu svého článku o srazu na serveru novinky.cz, tělocvikáři si měli o čem povídat.

Celá akce se tedy vydařila, snad jen počasí zkřížilo organizátorům plány, jelikož se nepodařilo nalézt dostatek statečných účastníků beachvolejbalového turnaje. Co je však hlavní, nepřekazilo jejich chuť do dalších setkávání absolventů a přátel katedry. Za absolventy citujme Danuši Seberovou, která na facebookovou stránku srazu napsala: „jménem absolventů Tv-Z a Tv-Rj (1972–1976) děkuji všem (od vedoucího katedry přes odborné asistenty až po studenty) za výborně zorganizovaný sraz absolventů. Byla to příležitost zase po letech potkat „spolustudující“ a zavzpomínat na společné zážitky z dob studia. Velký ohlas sklidila tabla. Byla VÝBORNÁ. Zvlášť velké poděkování patří i všem studentům, kteří ochotně s úsměvem odpovídali na všechny otázky a přispívali k dobré atmosféře, která na srazu vládla. Jedinou stinnou stránkou bylo počasí, ale to se jen potvrdilo, že už dávno nežijeme v době, kdy se větru, dešti dalo poroučet. Přejeme hodně štěstí při budování nového sídla a snad tedy za pět-šest let na shledanou v novém.“

Za celý organizační tým děkujeme všem zúčastněným, sponzorům – Moravskoslezskému kraji a Decathlonu – za podporu a budeme se těšit na další inspirativní absolventské setkání, pokud možno v novém zázemí Katedry studií lidského pohybu.

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Sraz KTV

Příspěvek Historicky první sraz absolventů Katedry tělesné výchovy pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/historicky-prvni-sraz-absolventu-katedry-telesne-vychovy/feed/ 0
Centrum PANT / Program na září 2017 https://alive.osu.cz/centrum-pant-program-zari-2017/ https://alive.osu.cz/centrum-pant-program-zari-2017/#respond Mon, 11 Sep 2017 21:03:48 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17223 Kulturní a vzdělávací Centrum PANT je partnerskou organizací Ostravské univerzity. Vaše programové impulzy jsou vítány.

Příspěvek Centrum PANT / Program na září 2017 pochází z OU@live

]]>

Program Centra PANT – Září 2017

Aktuální a podrobnější informace naleznete na facebooku nebo webu Centra PANT.

S návrhy spolupráce, prosím, kontaktujte Tomáše Drobíka (tomas.drobik@osu.cz) nebo Martina Tomáška (martin.tomasek@osu.cz), případně přímo Petra Pánka (petr.panek@pant.cz).

Příspěvek Centrum PANT / Program na září 2017 pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/centrum-pant-program-zari-2017/feed/ 0
Obrazem – léto v Univerzitní knihovně https://alive.osu.cz/obrazem-leto-univerzitni-knihovne/ https://alive.osu.cz/obrazem-leto-univerzitni-knihovne/#respond Mon, 11 Sep 2017 14:45:11 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17086 Období prázdnin se také letos v Univerzitní knihovně neslo ve znamení letního vzdělávání, exkurzí do jiných knihoven, přestaveb, revizí fondu, čištění, úklidu a aktualizace tištěných a online materiálů. Přibližme si tyto aktivity obrazem :)

Příspěvek Obrazem – léto v Univerzitní knihovně pochází z OU@live

]]>
 

 

Příspěvek Obrazem – léto v Univerzitní knihovně pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/obrazem-leto-univerzitni-knihovne/feed/ 0
Protestní Týden pro vzdělanost https://alive.osu.cz/protestni-tyden-vzdelanost/ https://alive.osu.cz/protestni-tyden-vzdelanost/#respond Mon, 11 Sep 2017 11:22:36 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17202 Výdaje na veřejné vysoké školy vzhledem k HDP klesají, jsou dokonce nižší než v roce 2011, kdy se začala česká ekonomika vzpamatovávat z globální krize. České univerzity proto připravují několikadenní protest: v plánu je i protestní průvod Prahou.

Příspěvek Protestní Týden pro vzdělanost pochází z OU@live

]]>
„Česká konference rektorů je rozhořčena postupem Vlády České republiky, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky,“ píše se v usnesení z mimořádného zasedání České konference rektorů (ČKR) z 6. září, jehož cílem bylo sjednotit stanoviska vysokých škol vůči vládě.

Rektoři českých univerzit tak vyhlásili protestní akci Týden pro vzdělanost, která se bude konat na různých místech České republiky od 2. do 6. října 2017. Během tohoto týdne mají dát školy svou nespokojenost razantně najevo, odbory plánují stávku a česká akademická obec dokonce protestní průvod Prahou. Další aktivity budou v roli jednotlivých univerzit.

„Cílem je zdůraznit neomluvitelný přístup vlády k vysokému školství. Primárním požadavkem je navýšení platů a ocenění doktorandů s tím, že toto navýšení je především prostředkem ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání,“ vysvětluje rektor Ostravské univerzity Jan Lata, který je zároveň členem předsednictva ČKR.

„Do protestů se jako Ostravská univerzita rozhodně chceme zapojit – a to jak na národní úrovni v protestním pochodu v Praze, na který bychom rádi vypravili zvláštní vlak, tak především v Ostravě vlastními aktivitami. Pokud ovšem nedojde po jednání vlády do 25. září k adekvátnímu navýšení rozpočtových prostředků do vysokého školství – to bychom protesty proměnili v ‚radostný mejdan’,“ dodává Lata.

V jaké formě akce Týden pro vzdělanost proběhne, se ukáže po zmíněném jednání vlády. „Prosazujeme změnu, která se pozitivně dotkne každého člena akademické obce – studentů, akademiků i doktorandů, ale samozřejmě i neakademických pracovníků. Proto věřím, že se na naší univerzitě podaří k tomuto rozproudit adekvátní debatu a následně se rozvine i celá řada konkrétních veřejných aktivit, do kterých se svojí aktivitou zapojí co největší počet pracovníků a studentů Ostravské univerzity,” shrnuje koordinátor protestních aktivit za Ostravskou univerzitu Tomáš Drobík.

Příspěvek Protestní Týden pro vzdělanost pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/protestni-tyden-vzdelanost/feed/ 0
Vybavte se na nový semestr potřebnou literaturou https://alive.osu.cz/vybavte-se-novy-semestr-potrebnou-literaturou/ https://alive.osu.cz/vybavte-se-novy-semestr-potrebnou-literaturou/#respond Thu, 07 Sep 2017 10:05:51 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17151 Univerzitní knihkupectví má připravené slevové akce pro všechny studenty naší univerzity. Za zvýhodněné ceny tak studenti mohou nakoupit knihy, které budou často potřebovat po celou dobu studia.

Příspěvek Vybavte se na nový semestr potřebnou literaturou pochází z OU@live

]]>
Naše knihkupectví se zdaleka neomezuje jen na nabídku skript a publikací z produkce Ostravské univerzity. V knihkupectví OU najdete široký sortiment knih věnovaných historii, jazykovědě a literatuře, umění, psychologii, sociologii a dalším humanitním, společenským či přírodním vědám. Neopomíjí ani literaturu z oboru medicíny, ošetřovatelství, ekonomie, práva, managementu i výpočetní techniky. V neposlední řadě nabízí slovníky, učebnice, cestovní průvodce i publikace zaměřené na osobní rozvoj, k dostání jsou i vybrané dětské knihy vyhledávané především studenty pedagogiky a učiteli. V prodeji jsou knihy nejrůznějších nakladatelů – Lingea, Academia, Vyšehrad, Computer Press, Karolinum, Grada, Portál, SLON, Paido a desítky dalších.

Akce pro studenty

15% slevu mají všichni držitelé ISIC a ITIC karty, pro studenty Lékařské fakulty je však připravena speciální dvoudenní prodejní akce, kde mohou s 20% slevou nakoupit potřebnou literaturu z oboru lékařství a ošetřovatelství. Akce se bude konat ve dnech 26. – 27. září přímo na Lékařské fakultě v budově ZY na Syllabově ulici.

Ostatní studenti mohou trvale využívat výhod ISIC karty, protože jen v Univerzitním knihkupectví OU dostanou slevu na veškerou literaturu od nejrůznějších nakladatelů. A pokud ještě přesně nevíte, jaké knížky budete ke studiu potřebovat, přijďte se alespoň podívat na nabídku triček, nicknacků, mikin a dalších drobností, kterými dáte najevo, že patříte k nám, že jste z Ostravské!

Příspěvek Vybavte se na nový semestr potřebnou literaturou pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/vybavte-se-novy-semestr-potrebnou-literaturou/feed/ 0
Soprán, alt, tenor, bas… Přidejte se! https://alive.osu.cz/sopran-alt-tenor-bas-pridejte-se/ https://alive.osu.cz/sopran-alt-tenor-bas-pridejte-se/#respond Tue, 05 Sep 2017 11:36:31 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17136 Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity přijímá nové členy. Přidat se může kdokoli – a studenti dokonce za kredity.

Příspěvek Soprán, alt, tenor, bas… Přidejte se! pochází z OU@live

]]>
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity v současnosti přijímá nové členy, a to do všech hlasových skupin (soprán, alt, tenor, bas). Předpoklady jsou zdravý hlas a hudební sluch – předchozí sborové (pěvecké) zkušenosti jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Navíc studenti Ostravské univerzity si tento předmět mohou zapsat jako „C“ předmět (3ESP1 pro Bc., 2ASP1 pro NMgr.). Pravidelné zkoušky probíhají během zimního i letního semestru vždy v pondělí od 17.45 do 19.30 hod. v učebně SC 236 (budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ulici Fr. Šrámka 3), a to od 25. září 2017.

„Vysokoškolský pěvecký sbor je pro každého, kdo má rád zpěv i dobrý kolektiv. Sbor nabízí příležitost získat pěvecké zkušenosti i nové přátele a já budu jedině rád, když v našich řadách přibydou nejen studenti, ale také kolegové akademici,“ uvádí sbormistr docent Jan Spisar a dodává, že ze všeho nejvíce ve sboru chybí mužské hlasy.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na docenta Jana Spisara z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Příspěvek Soprán, alt, tenor, bas… Přidejte se! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/sopran-alt-tenor-bas-pridejte-se/feed/ 0