OU@live https://alive.osu.cz Živý online magazín Ostravské univerzity Tue, 17 Jul 2018 11:37:26 +0000 cs-CZ hourly 1 Letní příměstský Mensa camp pro zvídavé děti na PřF OU https://alive.osu.cz/letni-primestsky-mensa-camp-pro-zvidave-deti-na-prf-ou/ https://alive.osu.cz/letni-primestsky-mensa-camp-pro-zvidave-deti-na-prf-ou/#respond Tue, 17 Jul 2018 11:37:26 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21200 Minulý týden se uskutečnil první letošní letní příměstský zábavně-vzdělávací camp rozvoje schopností, pořádaný Mensou ČR ve spolupráci s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) na PřF OU.

Příspěvek Letní příměstský Mensa camp pro zvídavé děti na PřF OU pochází z OU@live

]]>
Téma tohoto hravého týdne byly barvy a oheň. Děti se každý den seznámily s některým z přírodních zákonů, sami si experiment vyzkoušely a byla jim hravou formou, úměrnou věku, vysvětlena podstata pokusu. Pokusy byly z oblasti chemie, biologie a fyziky. Kromě těchto přírodovědných hrátek na děti čekaly zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy, deskové a karetní hry. Děti hrály turnaje v logických a strategických deskových hrách a pohybovaly se nejen uvnitř budovy Přírodovědecké fakulty OU, ale také venku, kde hrály různé venkovní hry nebo sportovaly. Taktéž se vydaly jeden den na výlet do Archeoparku v Chotěbuzi.

Děti byly nadšené, nepřestávaly si hrát ani o svačinách, bylo vidět, že je celá akce baví a každý den si celodenní program opravdu užily. Další termíny prázdninových Mensa campů, pořádaných ve spolupráci s CVVPT PřF OU.

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) vzniklo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jako specializované pracoviště, zaměřené na podporu přírodovědně a matematicky nadaných žáků základních a středních škol zejména v Moravskoslezském kraji. Podrobné informace o Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement na PřF OU a o službách, které poskytuje.

Příspěvek Letní příměstský Mensa camp pro zvídavé děti na PřF OU pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/letni-primestsky-mensa-camp-pro-zvidave-deti-na-prf-ou/feed/ 0
V podhůří Beskyd se opět setkali mladí badatelé https://alive.osu.cz/v-podhuri-beskyd-se-opet-setkali-mladi-badatele/ https://alive.osu.cz/v-podhuri-beskyd-se-opet-setkali-mladi-badatele/#respond Mon, 16 Jul 2018 09:15:02 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21115 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování organizoval již devatenáctý ročník mezinárodní studentské konference ISCAMI.

Příspěvek V podhůří Beskyd se opět setkali mladí badatelé pochází z OU@live

]]>
Mezinárodní studentská konference ISCAMI je vědecká konference určená primárně pro vysokoškolské studenty oborů matematiky a informatiky, kteří začínají svou vědeckou kariéru a rádi by prezentovali své prvotní výsledky nejen svým vrstevníkům, ale i zkušeným vědcům. Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování nabízí studentům tuto jedinečnou příležitost každoročně od roku 2009. Historie konference se ale začala psát už o 10 let dříve, kdy u jejího vzniku stála Slovenská technická univerzita v Bratislavě pod vedením prof. Zdenky Riečanové a prof. Radko Mesiara. Tehdy se konference jmenovala ISCAM a byla určena převážně pro studenty matematiky. V posledním desetiletí je konference zpřístupněna i pro studenty oborů informatiky a proto se její název nepatrně prodloužil na ISCAMI.

Letošní ročník ISCAMI se tradičně konal v malebném beskydském prostředí vesničky Malenovice na dohled od majestátní Lysé hory, a to od 10. do 13. května. Úvod konference byl věnován vzpomínce na kalifornského profesora a zakladatele fuzzy množinové matematiky Lofti A. Zadeha, který významně inspiroval mnohé pracovníky Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Konference ISCAMI byla spojena s letní školou, což zároveň znamenalo, že sekce studentských příspěvků byly proloženy sekcemi tutoriálů – přednášek pozvaných významných vědců. Téměř 40 studentů ze Španělska, Lotyšska, Polska, České republiky, Maďarska, Ruska či Slovenska si tedy mohlo poslechnout odborné příspěvky od doc. Marka Gagolewského, prof. L’ubomíra Snohy a doc. Eduarda Sojky. Nechyběl ani kulturní program v podobě rockového koncertu anebo možnost shlédnout přípravu sushi.

Věříme, že příští, již 20. ročník konference ISCAMI, bude neméně povedený jako ten letošní.

Příspěvek V podhůří Beskyd se opět setkali mladí badatelé pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/v-podhuri-beskyd-se-opet-setkali-mladi-badatele/feed/ 0
E-zdroje přístupné prostřednictvím Univerzitní knihovny https://alive.osu.cz/e-zdroje-pristupne-prostrednictvim-univerzitni-knihovny/ https://alive.osu.cz/e-zdroje-pristupne-prostrednictvim-univerzitni-knihovny/#respond Mon, 16 Jul 2018 09:13:47 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21126 Znáte e-zdroje? Víte, že v nich můžete vyhledávat z pohodlí domova, nejen v PC učebnách univerzity, studovnách či na svých pracovištích? Že máme několik tisíc dostupných e-knih? V případě odpovědi NE, pokračujte ve čtení :)

Příspěvek E-zdroje přístupné prostřednictvím Univerzitní knihovny pochází z OU@live

]]>
V roce 2018 se stala Ostravská univerzita členem národního licenčního centra CzechELib, které je prostředníkem v zajištění veškeré komunikace a domluvy mezi vědeckými institucemi a samotnými dodavateli elektronických informačních zdrojů (e-zdrojů nebo též databází).

Díky členství v CzechELib máme od ledna 2018 přístup do 7 nových předplacených e-zdrojů (databází):

Academic Search Ultimate: http://search.ebscohost.com

BioOne: http://www.bioone.org/

JAMA Network: https://jamanetwork.com/

Naxos Music Library online: http://www.naxosmusiclibrary.com/

Oxford Music Online: http://www.oxfordmusiconline.com

ProQuest Central: http://search.proquest.com

Taylor& Francis: Social Science & Humanities Library + Science &Technology Library: http://www.tandfonline.com/.

Od května 2018 máme k dispozici tyto kolekce zahraničních e-knih. Knihy jsou vyhledatelné v rámci EDS (Ebsco Discovery Service), v katalogu knihovny, na stránkách Oxford Handbooks online a EBSCO ebooks. Přístup je v rámci IP adres Ostravské univerzity včetně vzdáleného přístupu.

Oxford Handbooks Online – kolekce Linguistics (47 titulů)

Oxford Handbooks Online – kolekce Philosophy (79 titulů)

Kolekce EBSCO ebooks – medicína (30 titulů), verze pro 3 současně pracující uživatele

Kolekce EBSCO ebooks – psychologie (28 titulů), verze pro 3 současně pracující uživatele

Prostřednictvím konsorciálního nákupu Národní technické knihovny pak máme v tomto roce přístup do světových kolekcí významných dodavatelů zahraničních e-knih

Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/
Elsevier: https://www.sciencedirect.com/
Taylor&Francis: https://www.taylorfrancis.com/
Springer: https://link.springer.com/

Vše na jednom místě najdete na webu: ezdroje.osu.cz.

Pro vyhledávání v e-zdrojích doporučujeme vyhledávání přes http://eds.osu.cz. Z jednoho rozhraní prohledáváte najednou všechny předplacené e-zdroje na OU.

Přistupovat můžete buď v rámci OU anebo přístupem z domova, více zde: https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-ezdroje-z-domova.pdf.

V případě potíží s přístupem kontaktujte kolegyni na e-mail: sarka.kostecka@osu.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně nebo na akcích, kterých bude knihovna součástí.

Užijte si volných dní a načerpejte síly do nového akademického roku 2018/2019.

Vaše Univerzitní knihovna

Příspěvek E-zdroje přístupné prostřednictvím Univerzitní knihovny pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/e-zdroje-pristupne-prostrednictvim-univerzitni-knihovny/feed/ 0
Otevírá se další ročník modulu Portugalština – pro začátečníky i pokročilé https://alive.osu.cz/otevira-se-dalsi-rocnik-modulu-portugalstina-pro-zacatecniky-i-pokrocile/ https://alive.osu.cz/otevira-se-dalsi-rocnik-modulu-portugalstina-pro-zacatecniky-i-pokrocile/#respond Mon, 16 Jul 2018 08:53:58 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21191 První ročník modulu Portugalština: jazyk, reálie a kultura je úspěšně za námi. Katedra romanistiky FF OU otevírá pro akademický rok 2018/2019 hned dvě třídy, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Příspěvek Otevírá se další ročník modulu Portugalština – pro začátečníky i pokročilé pochází z OU@live

]]>
První ročník modulu Portugalština: jazyk, reálie a kultura je úspěšně za námi. Díky pestrosti výuky a schopnosti vyučujících nadchnout a připravit nevšední výukový program je o modul velký zájem. Katedra romanistiky Filozofické fakulty proto otevírá pro akademický rok 2018/2019 hned dvě třídy, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé z řad studentů i široké veřejnosti. Účastníky celým kurzem provází zkušení lektoři z Ostravské univerzity, Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity i Univerzity Palackého. Konverzaci a výslovnost mohou studenti procvičovat s rodilým mluvčím, portugalským lektorem Guilhermem Figueiredonem, který přijíždí do Ostravy každý týden. Vyučující provedou posluchače dějinami a kulturou Portugalska, Brazílie a dalších portugalsky mluvících zemí, seznámí je s portugalskou hudbou, filmem i literaturou.

Modul vznikl a je veden ve spolupráci s Portugalským centrem v Praze (pobočka Camõesova portugalského institutu – Instituto Camões), výuka se koná na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vždy jednou týdně po dobu dvou semestrů. Na konci kurzu budou začátečníci ovládat portugalštinu na úrovni A2. Z důvodu velkého zájmu absolventů prvního ročníku se bude nově otevírat i třída pro pokročilé – Portugalština 2, kde se předpokládá znalost portugalštiny na úrovni A1- A2. Zájemci o studium v navazujícím ročníku se ovšem nemusí obávat žádných přijímacích zkoušek ani rozřazovacích testů.

U začátečníků bez znalosti jazyka je jediným předpokladem zájem o portugalštinu a kulturu portugalsky mluvicích zemí. Až do 19. srpna je možnost se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách Filozofické fakulty. Kurz je zpoplatněn, za rok zaplatí účastníci 6000 Kč, pro studenty Ostravské univerzity je však zdarma.

Studium je otevřeno široké veřejnosti aneb Venham! Vale a pena tentar. Pojďte do toho s námi.

Nezáleží na věku ani předchozím vzdělání. Modul Portugalština: jazyk, reálie a kultura je otevřený opravdu všem. V prvním ročníku se tak sešla zajímavá skladba účastníků z nejrůznějších profesí – právník, učitelé jazyků, strojař, manažer kvality… První ročník modulu zakončili vyučující se svými studenty netradičně společnou exkurzí do Portugalska, kde navštívili například vyhlášenou čtvrť Alfama, kde vznikla hudba fado, Belém, odkud vyplouvaly lodě směřující do zámoří. Účastníci exkurze prozkoumávali Lisabon a jeho okolí, ocitli se na nejzápadnějším výběžku Evropy s názvem Cabo da Roca, odtud pokračovali do městečka Sintra a na jeho Maurský hrad (Castelo dos Mouros) postavený v pohoří, kde vládne překvapivé mikroklima, pro něž je typická mlha, déšť a husté porosty kapradí. Nevynechali ani městečko Mafra a jeho obří palác, královské sídlo a klášter v jednom, ani Évoru, město v nejméně obydleném portugalském kraji Alentejo s památkami sahajícími do období antiky. K exkurzi patřilo množství kulinářských zážitků a samozřejmě moře. Exkurze se tak mohou stát příjemnou tradicí pro všechny, kdo absolvují první ročník. Tak neváhejte a pojďte do toho!

Podrobnosti ohledně modulu a akcí, které jeho vyučující a fanoušci portugalštiny na OU pořádají, lze najít také na facebookové stránce Portugalština na Ostravské: https://www.facebook.com/PortugalstinaOU/

Máte-li však jakékoli otázky ke studiu portugalštiny, můžete se obrátit na koordinátorku modulu dr. Marianu Kunešovou – mariana.kunesova @osu.cz nebo sekretářku katedry romanistiky Dagmar Julínkovou – dagmar.julinkova@osu.cz.

Příspěvek Otevírá se další ročník modulu Portugalština – pro začátečníky i pokročilé pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/otevira-se-dalsi-rocnik-modulu-portugalstina-pro-zacatecniky-i-pokrocile/feed/ 0
Navštivte tvořivou scénu Ostravské univerzity na Colours of Ostrava https://alive.osu.cz/navstivte-tvorivou-scenu-ostravske-univerzity-na-colours-of-ostrava/ https://alive.osu.cz/navstivte-tvorivou-scenu-ostravske-univerzity-na-colours-of-ostrava/#respond Sat, 14 Jul 2018 19:01:11 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21177 Od čtvrtka 19. července se i Ostravská zapojuje do programu festivalu Colours of Ostrava. Kromě přednášek na Kafé s… na návštěvníky čeká workshopová scéna před Velkým světem techniky.

Příspěvek Navštivte tvořivou scénu Ostravské univerzity na Colours of Ostrava pochází z OU@live

]]>
Tři dny a šest workshopů, které se v rámci festivalu Colours of Ostrava prostřídají. A rozhodně stojí za to je na vlastní kůži zkusit!

Začít můžete například první pomocí a základy chirurgie. Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci organizace IFMSA Ostrava si pro vás připravili ukázku první pomoci, kterou si vyzkoušíte a osobně natrénujete na umělých figurínách. Ti zručnější z vás se pak můžou pustit do držení chirurgických nástrojů a chirurgických stehů na napodobeninách kůže. Na závěr si nechejte změřit krevní tlak a získejte více informací o vašem kardiovaskulárním systému.

Jako další část workshopového programu je Pohyb v kresbě/kresba v pohybu. Snaha o zachycení pohybu a dynamiky se objevuje v umění v mnoha podobách a je pochopitelně starší než je futurismus 20. stol, který pohyb zařadil do svého programu jako jeden ze stěžejních bodů. Workshop je zaměřený na skici a zachycování figury v pohybu podle živého modelu. Zároveň naznačí možnosti práce s pohybem a časem v rámci současného kresebného projevu.

Součástí tvořivé scény bude i Tajemný včelín. Získejte více informací o včelách, úlech, medu a zúčastněte se workshopu, kde uvidíte na vlastní oči živý včelín. Zároveň si na stanovišti vyrobte vlastní svíčku ze včelího vosku, kterou si odnesete jakou malou pozornost domů.

Pokud si budete chtít z festivalu odnést originální a vlastnoručně vyrobený zápisník, zastavte se na workshop Starý papír, nová vazba. Absolventka Fakulty umění OU Simona Drdáková využívá recyklovaných materiálů pro tvorbu knižní vazby. Naučte se svázat si bloček japonskou vazbou, který vychází z čínského tradičního knihařství. Jednoduchou metodou si svážete zápisník, památník nebo skicář.

Z trochu jiného soudku budou chemické pokusy, které jsou určené pro malé i velké. Vyrobte a odneste si vlastní voňavku, nechejte dětičky udělat si hopíka nebo okuste nevyzpytatelné vlastnosti Nenewtonovské kapaliny.

V neposlední řadě si nesmíte nechat ujít další tvořivou část programu Ostravské univerzity. Je jím sítotisk. Už jste o něm slyšeli? Na workshopu vám vysvětlí, jak si udělat šablonu na sítotisk a sami si vyzkoušíte celý postup sítotisku. Potiskněte si papír nebo rovnou plátěnou tašku se svou vlastní grafikou a pochlubte se na fesťáku pěkným stylovým doplňkem.

Stejně jako diskuzní scénu Na kafe s… i workshopovou scénu sdílíme s VŠB-TUO. Z jejich workshopů navštivte například popkornovač, gravírování či jiné technické vychytávky.

Příspěvek Navštivte tvořivou scénu Ostravské univerzity na Colours of Ostrava pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/navstivte-tvorivou-scenu-ostravske-univerzity-na-colours-of-ostrava/feed/ 0
Matěj Prokop: „Snažím se rozhýbat Ostravu, aby nebyla tak zkostnatělá“ https://alive.osu.cz/matej-prokop-snazim-se-rozhybat-ostravu-aby-nebyla-tak-zkostnatela/ https://alive.osu.cz/matej-prokop-snazim-se-rozhybat-ostravu-aby-nebyla-tak-zkostnatela/#respond Sat, 14 Jul 2018 18:16:49 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21162 Jakou představu o své budoucnosti a kariéře jste měli na střední škole? Nejasnou? Žádnou? Matěj Prokop, čerstvý absolvent Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, se rozhodl pomoci středoškolským studentům s nelehkým výběrem vysoké školy a budoucí profese.

Příspěvek Matěj Prokop: „Snažím se rozhýbat Ostravu, aby nebyla tak zkostnatělá“ pochází z OU@live

]]>
S unikátním projektem Athenaeum mimojiné Matěj zvítězil v celorepublikové soutěži Člověka v tísni Hledá se LEADr. 2018.

Mohl bys čtenářům přiblížit hlavní myšlenku Athenaea? Jak se celý nápad vůbec zrodil?

Ta myšlenka se zrodila asi před třemi lety po návštěvě studentského veletrhu Gaudeamus. Vždycky jsem byl spíše všestranně zaměřený, takže jsem si nebyl jistý, co bych chtěl v budoucnu dělat, a Gaudeamus mi popravdě vůbec nepomohl (smích). Říkal jsem si, proč by v Ostravě nemohla existovat obdoba Gaudeamu, která by nebyla pouze o reklamě určitých vysokých škol, ale zaměřila by se přímo na studenty a opravdu jim pomohla s volbou oboru. Athenaeum mělo nejdříve podobu školního projektu v hodině zeměpisu, který však sklidil pozitivní ohlas. Spolu s Vítkem Pískovským a několika dalšími lidmi z týmu jsme chtěli rozšířit obzory středoškolákům a přimět je k tomu, aby se o svou budoucnost začali zajímat dříve než v maturitním ročníku, protože pak často dělají ukvapené závěry.

A jak tedy probíhá organizace Athenaea?  

S projektem Athenaeum cílíme už i na studenty druhých ročníků středních škol, kteří pak mají možnost setkat se s vyučujícími z českých vysokých škol, ale i s dalšími osobnostmi z nejrůznějších profesí. Athenaeum je dvoudenní akce, během které hosté prezentují rozmanité studijní i profesní obory. Vždycky se snažíme vybrat ty nejzajímavější a třeba i méně známé obory, kterých bylo v minulém roce celkem osm, ale letos jsme nabídku rozšířili na dvanáct. Nespolupracujeme pouze s Ostravskou univerzitou, která nás podporuje a poskytuje nám zdarma prostory, ale zveme i vyučující z dalších vysokých škol z celé České republiky. Spolupráce s Ostravskou univerzitou je ale důležitá, protože chceme, aby středoškoláci také věděli, jaké mají možnosti tady, a neodcházeli pryč.

Myslíš si, že v Ostravě projekt typu Athenaea opravdu chyběl?

Když jsme projekt Athenaeum prezentovali poprvé ve škole, znali jsme názor jenom asi třiceti lidí, kteří ale reagovali se zájmem. Neviděli jsme důvod, proč to nezkusit a první ročník nakonec opravdu sklidil velký úspěch. Mým vzorem je Steve Jobs, který řekl, že „člověk nikdy neví, co chce, dokud to nevidí“.

Mají studenti na středních školách přehled o tom, jak to chodí na vysoké škole?

Já osobně ho tedy neměl. Myslím si, že nějakou představu mají, ale spíše jim dělá problém zvolit si vhodný obor. Proto na Athenaeum zveme i vysokoškolské studenty z českých a zahraničních škol, kteří se mohou podělit o své vlastní zkušenosti.

Můžeš prozradit, kdo se zúčastní letošního ročníku?

Letos Athenaeum proběhne 3. 12. a 4. 12. Už teď můžu říct, že zájemci o medicínu a biologii se můžou těšit na kardiochirurga Jana Pirka. Svou účast taky přislíbil Filip Horký, to je zase dobrá zpráva pro žurnalisty a publicisty. Hlavně bychom chtěli, aby všechny pozvané osobnosti studentům mohli povědět, co je čeká v budoucnu po vystudování toho daného oboru a jak to vlastně vypadá v praxi. Letos se zaměříme na medicínu, biologii, mezinárodní obchod, podnikání, IT, jazyky, umění a architekturu, právo, historii, žurnalistiku, strojírenství a matematiku a fyziku.

Jak se mohou zájemci z řad studentů přihlásit?

V září a říjnu bude nově probíhat elektronická registrace, kterou budeme moci spustit díky finanční podpoře spolku Proxima. Všechny informace včas zveřejníme na našich stránkách na Facebooku.

Plánuješ projekt Athenaeum rozšířit i do dalších měst?    

Díky soutěži Hledá se LEADr se Athenaeum hodně zviditelnilo, takže se mi ozvali třeba z Plzně a Ústí nad Labem, kde už tedy něco podobného vzniká, i když pod jiným názvem. Důležité je ale především šíření té myšlenky. Z Plzně se dokonce přihlásili sami studenti, kteří by chtěli realizovat totožný projekt. Právě tak jsem si to představoval – kdyby se tedy studenti rozhodli, že chtějí Athenaeum ve svém městě, vytvořili by si vlastní tým, a my bychom je pak rádi podpořili a předali jim know-how, což je určitě důležité už kvůli navazování kontaktů a oslovování lidí.

Jak vlastně vznikl název „Athenaeum“?

Nejdříve jsem měl totiž představu fóra, kde by lidé diskutovali, což mě přivedlo k antickému Řecku a Římu. Athenaeum je opravdu název budovy, kde se scházeli vzdělanci a rokovali o vybraných tématech. Navíc se tak jmenoval Masarykův časopis. Tak jsem si říkal, že název „Athenaeum“ je celkem trefný, ačkoli hůře vyslovitelný a zapamatovatelný (smích).

Zvítězil si v soutěži Hledá se LEADr. 2018. Jak to probíhalo?

O soutěži Hledá se LEADr., která je určená aktivní mládeži ve věku 17-25 let, jsem se dozvěděl prostřednictvím reklamního spotu, který mě oslovil. Rozhodl jsem se, že to zkusím, a přihlásil jsem se s projektem Athenaeum, i když jsem byl ze začátku trochu skeptický. Absolvoval jsem několik workshopů zaměřených třeba na management či PR a marketing, což mě velmi zaujalo. Musím říct, že v tomto ohledu mi soutěž hrozně moc dala a jsem rád, že jsem se jí zúčastnil. Nakonec jsem díky hlasům veřejnosti zvítězil já, i když to bylo těsné, jelikož ostatní přihlášené projekty byly taky výborné.

Athenaeum ale není jediný projekt, na kterém se podílíš. Mohl bys nám povědět i o tvých dalších projektech zaměřených na ostravskou mládež?

Momentálně připravuji projekt YOUNGUP FORUM, který je naplánovaný na 7. 9. 2018. Rád bych do Ostravy pozval mladé osobnosti ze světa byznysu, které by se mohly stát inspirací pro ostravskou mládež a motivovat ji třeba i k občanské angažovanosti. Myslím si, že při středoškolském studiu má člověk ještě pořád spoustu času, aby dělal, co ho baví, může toho hodně vyzkoušet, a navíc je i aktivita v mladém věku důležitým impulzem do budoucna. Často se setkávám s lidmi, kteří říkají „rád bych něco dělal, ale nevím co“ , proto bych chtěl, aby mladí lidé věděli, jaké mají možnosti v rámci svého města i celé České republiky. V návaznosti na YOUNGUP teď pracujeme na webové stránce, kde by si mladí mohli vyhledat, do jakých projektů a soutěží je možné se zapojit.

Co bys na závěr vzkázal mladým lidem z Ostravy?

Aby neházeli flintu do žita. I když je třeba Ostrava v některých věcech ještě pořád pozadu, tak má hodně velký potenciál, kterého by byla škoda nevyužít. Město i kraj se v současnosti opravdu snaží podporovat mládež, studenty a studentské projekty, jen je potřeba té příležitosti využít. Pokud chce člověk něco dělat a zajímá se o dění okolo sebe, tak si vždycky najde něco, čeho se může chytit.

Více informací o soutěži Hledá se LEADr. naleznete na oficiálních webových stránkách.

Příspěvek Matěj Prokop: „Snažím se rozhýbat Ostravu, aby nebyla tak zkostnatělá“ pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/matej-prokop-snazim-se-rozhybat-ostravu-aby-nebyla-tak-zkostnatela/feed/ 0
Ostravská univerzita představí na festivalu Colours of Ostrava své vědce https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-predstavi-na-festivalu-colours-sve-vedce/ https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-predstavi-na-festivalu-colours-sve-vedce/#respond Fri, 13 Jul 2018 12:05:40 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21153 Festival Colours of Ostrava startuje ve středu 18. července a od čtvrtka pokračuje i s naším programem. Diskuzní scéna Na kafe s..., kterou sdílíme s VŠB-TUO, představí vědce obou univerzit.

Příspěvek Ostravská univerzita představí na festivalu Colours of Ostrava své vědce pochází z OU@live

]]>
Diskuzní scéna v rámci festivalu Colours of Ostrava začíná ve čtvrtek od 14 hod. zakončení je pak v sobotu 21. července. Celá série “Na kafe s…” probíhá v Divadélku vědy ve Velkém světě techniky. Podívejte se na harmonogram jednotlivých přednášek.

Čtvrtek 19. července

14:00 – 15:00 – BEZPEČNOST V KYBERPROSTORU: Na internetu jako doma? Na kafé s… Filip Řezáč (VŠB-TUO).
15:30 – 16:30 – RAPID RE-HOUSING: Jak vrátit rodiny bez domova do hry? Na kafé s… Eliška Černá a Petr Kubala (OU).
17:00 – 18:00 – KNIHOVNY JAKO NEJSTARŠÍ MÍSTA SDÍLENÍ VĚDOMOSTÍ. Na kafé s… Pavla Rygelová, Jiří Marek a Tereza Simandlová (VŠB-TUO).
18:30 – 19:30 – PROČ VLASTNIT, KDYŽ MŮŽEME SDÍLET? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to jiná forma hyperkapitalismu? Na kafé s… Nicole Horáková (OU).

Pátek 20. července

14:00 – 15:00 – SDÍLENÍ EVOLUČNÍCH INOVACÍ aneb Proč nás (současná) antibiotika nespasí navždycky. Na kafé s… Marek Eliáš (OU).
15:30 – 16:30 – CO SDÍLÍME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: Je ještě něco, co o nás Big Brother neví? Na kafé s… Pavel Krömer.
17:00 – 18:00 – DĚTSTVÍ – NAŠE BUDOUCNOST? Na kafé s… Miriam Prokešová (OU).

Sobota 21. července

14:00 – 15:00 – E-MOBILITA, CARSHARING, SAMOŘIDITELNÁ AUTA. Na kafé s… Petr Šimoník (VŠB-TUO).
15:30 – 16:30 – POD TLAKEM MIKROBŮ: Sdílený prostor lidí a mikroorganismů. Na kafé s… Rastislav Maďar (OU).
17:00 – 18:00 – SPOLU PRO MĚSTO: Existuje trenažér pro plánování města? Na kafé s… Eva Špačková a Tomáš Čech (VŠB-TUO).

Nezapomeňte tedy naši diskuzní scénu na Colours of Ostrava navštívit. Pro každého z vás máme připravenou výbornou kávu, relax zónu s pohodlným sezením a atmosféru k nezaplacení. Více o tématech přednášek se dočtete na stránkách Meltingpotu, který zajišťuje diskuzní program festivalu Colours of Ostrava.

Příspěvek Ostravská univerzita představí na festivalu Colours of Ostrava své vědce pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-predstavi-na-festivalu-colours-sve-vedce/feed/ 0
Jiné “barvy Ostravy” – debatní večery v Centru PANT https://alive.osu.cz/jine-barvy-ostravy-debatni-vecery-v-centru-pant/ https://alive.osu.cz/jine-barvy-ostravy-debatni-vecery-v-centru-pant/#respond Wed, 11 Jul 2018 21:32:09 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21146 Tomáše Sedláčka a Boba Kartouze (18. 7.), Marka Hilšera (19. 7.), Soňu Jonášovou, Miloše Kužvarta a Ivo Kropáčka (20. 7.) moderují Martin Tomášek, Tomáš Hanák a Rastislav Maďar.

Příspěvek Jiné “barvy Ostravy” – debatní večery v Centru PANT pochází z OU@live

]]>
středa 18. 7. 19.30 S klapkami na očích. Kam míří naše školství a proč nedrží krok s rozvinutou Evropou?

Debata s pedagogy Bobem Kartousem (EDUin) a Tomášem Sedláčkem (Univerzita Karlova) o rozevírání nůžek mezi školou a realitou, o českém vzdělanostním konzervativismu a o alternativách, které nám nabízejí mj. odvážnější Seveřané, ale také o českém euroskepticismu, a z čeho vlastně může pramenit. Moderuje Martin Tomášek (Ostravská univerzita).

čtvrtek 19. 7. 18.30 Večer s dobrou hvězdou: Marek Hilšer

Hostem lékaře Rastislava Maďara (Ostravská univerzita) bude lékař, pedagog, občanský aktivista a nedávný prezidentský kandidát Marek Hilšer. Hovořit budou mimo jiné o působení lékařů v zemích třetího světa a vlastních zkušenostech z misí, o formách humanitární pomoci, a také o občanské odpovědnosti jako takové.

pátek 20. 7. 18.00 Hledám cestu z plastu

Vykročili jsme definitivně do doby poplastové? Kdo tomu pomáhá a kdo brání? Která lobby spolu zápasí o výhodný byznys? Jak zbavit svět neblahých stop “plastic people”?
Debatu zástupců ekologických a podnikatelských iniciativ, jíž se zúčastní Soňa Jonášová (Institut cirkulární ekonomiky), Miloš Kužvart (Česká asociace oběhového hospodářství), Ivo Kropáček (Hnutí DUHA), moderuje herec Tomáš Hanák.

Srdečně Vás zveme!

Příspěvek Jiné “barvy Ostravy” – debatní večery v Centru PANT pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/jine-barvy-ostravy-debatni-vecery-v-centru-pant/feed/ 0
Pořád spolu: výstava k oslavám 100 let republiky na Dole Michal https://alive.osu.cz/porad-spolu-vystava-k-oslavam-100-let-republiky-na-dole-michal/ https://alive.osu.cz/porad-spolu-vystava-k-oslavam-100-let-republiky-na-dole-michal/#respond Wed, 04 Jul 2018 13:35:36 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21138 45 výtvarných umělců a skupin, více než 100 uměleckých děl a bohatý doprovodný program na Dole Michal. Vernisáž propukne ve středu 11. 7. 2018 od 18.00 v Cechovně Dolu Michal. Vernisáž vyvrcholí venkovním koncertem skupiny Vítrholc v 19.30!

Příspěvek Pořád spolu: výstava k oslavám 100 let republiky na Dole Michal pochází z OU@live

]]>
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Fakultou umění OU a správou Dolu Michal připravila rozsáhlou výstavu, kde představí 45 výtvarných umělců a skupin, více než 100 uměleckých děl a bohatý doprovodný program. Vernisáž propukne ve středu 11. 7. 2018 od 18.00 v Cechovně Dolu Michal. Po vernisáži bude následovat doprovodný program, který vyvrcholí venkovním koncertem skupiny Vítrholc v 19.30!

Pořád spolu je komponovanou edukativně-výstavní akcí, která navazuje na projekt SITUACE: Ostrava 2017 a je organizována díky podpoře z projektu Společné století. Bude představena česká a slovenská výtvarná scéna na pozadí významných historických souvislostí s důrazem kladeným na tradiční roli měst Ostravy a Košic jako důležitých center československé kulturní vzájemnosti. Symbolicky bude připomenuto období normalizace a zvláštní pozornost bude věnována vybraným aspektům výtvarného dění v první polovině devadesátých let, které jsou konfrontovány s aktuálními výtvarnými projevy.

Ostravští výtvarní umělci budou zastoupeni díly, jejichž vznik spadá do osmdesátých a první poloviny devadesátých let. Slovenští autoři se představí ostravskému výtvarnému publiku tvorbou převážně aktuální. Součástí výstavy budou také vzdělávací programy pro děti a seniory, které připraví vyučující Pedagogické fakulty. Chystá se také rozsáhlý katalog k této výstavě. Výstava potrvá do 19. srpna. Aktuality k události můžete sledovat také na Facebooku.

Vystavující výtvarní umělci a skupiny:

Karel Adamus, Daniel Balabán, Katarína Balúnová, Juraj Bartusz, Zdeněk Janošec Benda, Erik Binder, Marko Blažo, Martin Cach, Svetlana Fialová, Eduard Halberštát, Aleš Hudeček, David Jedlička, Martin Klimeš, Jaroslav Koléšek, Mario Kotrba, Milan Lasota, Dáša Lasotová, Peter Lipkovič, Petr Lysáček, Vladimír Merta, Eduard Ovčáček, Petr Pastrňák, Martin Popelář, Marek Pražák, Hana Puchová, Peter Rónai, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Kamera Skura, Denisa Spodniaková, Marián Straka, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Katarína Szanyi, Adam Szentpétery, Jiří Šigut, Pavel Šmíd, Helena Šmídová, Jakub Špaňhel, Simona Štulerová, Tatiana Takáčová, Miloš Urbásek, Ján Vasilko, Jan Wojnar, Vlasta Žáková

Kurátorský tým:

Vlado Beskid, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Ivo Sumec

Příspěvek Pořád spolu: výstava k oslavám 100 let republiky na Dole Michal pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/porad-spolu-vystava-k-oslavam-100-let-republiky-na-dole-michal/feed/ 0
Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě https://alive.osu.cz/chemie-a-dalsi-prirodni-vedy-na-slezskoostravskem-hrade/ https://alive.osu.cz/chemie-a-dalsi-prirodni-vedy-na-slezskoostravskem-hrade/#respond Tue, 26 Jun 2018 11:55:02 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21083 Přinášíme fotoreportáž z oblíbené popularizační akce!

Příspěvek Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě pochází z OU@live

]]>
Letošní, v pořadí již 12. ročník akce Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, se konal v úterý 26. června 2018 od 8.30 do 13.00 hodin. Tato akce, zaměřená na popularizaci přírodních věd mezi žáky základních a středních škol, je oblíbená i mezi širokou veřejností. Ukazuje, že přírodní vědy jsou krásné i zábavné a že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. Tradiční chemický jarmark byl jako vždy doplněn i o atraktivní stánky z dalších přírodovědných oborů kateder Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity – kromě chemie se představila fyzika, matematika, biologie, geografie a také informatika.

Příspěvek Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/chemie-a-dalsi-prirodni-vedy-na-slezskoostravskem-hrade/feed/ 0
Workshopy na Jsme Ostravská! otevírají brány univerzity https://alive.osu.cz/workshopy-na-jsme-ostravska-oteviraji-brany-univerzity/ https://alive.osu.cz/workshopy-na-jsme-ostravska-oteviraji-brany-univerzity/#respond Tue, 26 Jun 2018 10:02:44 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21071 Happening Jsme Ostravská začíná už tento čtvrtek 28. června. Program napěchovaný hudebními hvězdami, improvizačními divadly doplní i zajímavé workshopy. Odneste si z akce nové vědomosti, schopnosti nebo krásnou plátěnou tašku.

Příspěvek Workshopy na Jsme Ostravská! otevírají brány univerzity pochází z OU@live

]]>
Vyzkoušejte si v průběhu akce Jsme Ostravská! také workshopy. Jejich prostřednictvím vám otvíráme brány Ostravské univerzity, abyste na vlastní kůži okusili, co umí naši studenti a o co se s vámi chtějí podělit. Zároveň získejte informace o každé naší fakultě, kde na vás čekají vědomostní kvízy o ceny (tužka, NickNack a NickNack s nápojem).

A jaké workshopy pro vás chystáme? Staňte se lékařem nanečisto. Vyzkoušejte si 1. pomoc na resuscitačních figurínách, chytněte speciální jehlu a udělejte si své první chirurgické stehy. A protože si uvědomujeme, že zdraví je velmi podstatné, doporučujeme přeměřit si u našich mladých mediků tlak nebo se poptat na prevenci pro stáří. Tuto část programu si pro vás nachystali studenti ze spolku IFMSA.

Víte, co jíte? Téma nejen v posledních dnech otřásá zaběhlými jídelníčky mnohých lidí. Zajímáte se o to, co jíte? Víte kolik cukru a soli obsahují různé potraviny? Stavte se za našimi Nutričními terapeuty z Lékařské fakulty, kteří vás vystaví zajímavým otázkám a objasní vám některé skutečnosti o jídle. Pro ty nejmenší si nachystali omalovánky a křížovky.

Pokud si chcete kromě dobrého zdraví a fíglů, jak ho mít lepší, odnést také něco hmotného, doporučujeme kreativní workshop pod vedením studentek z Fakulty umění. K dispozici dostanete nepotištěné plátěné tašky a bude zcela na vás, co s nimi provedete. Zvolíte si barvení tašky pomocí balónků naplněných barvou? Případně rádi kreslíte a raději byste preferovali tuhle formu? Nebo nejste moc kreativní, zruční a raději využijete některé z předchystaných šablon? Nic z toho není problém. Stačí jen přijít a studentky vás nasměrují cestou, která bude právě pro vás tou nejzábavnější.

Z trochu jiného soudku je pak program chemiků z Přírodovědecké fakulty. Může být chemik detektivem? No jasně! Rozluštěte tajné písmo, najděte otisky prstů a odhalte pachatele. Jako další si pro vás chemici s probíhajícím oslavám 100. výročí přichystali pexeso, hádanky a doplňovačky, které se vztahují k významným českým chemikům.

Samotné výročí sto let přímo zavání historií, proto je na místě podívat se na ni i očima historiků. Ti naši z Filozofické fakulty si pro vás přichystali zábavný historický kvíz spojený s výročím. Těšte se na historická fakta, která jste možná nevěděli!

Jsme Ostravská! startuje na Masarykově náměstí ve 12:00 Bitvou o pohár Ostravské univerzity a pokračuje kulturním programem. A i vy byste u toho měli být. Malí, mladí, starší – jsme na náměstí pro každého!

Příspěvek Workshopy na Jsme Ostravská! otevírají brány univerzity pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/workshopy-na-jsme-ostravska-oteviraji-brany-univerzity/feed/ 0
Pedagogové a studenti Fakulty umění OU zazářili na festivalovém koncertě https://alive.osu.cz/pedagogove-a-studenti-fakulty-umeni-ou-excelovali-na-festivalovem-koncerte/ https://alive.osu.cz/pedagogove-a-studenti-fakulty-umeni-ou-excelovali-na-festivalovem-koncerte/#respond Thu, 21 Jun 2018 12:18:58 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21049 Dechová harmonie se zařadila k nejlepším koncertům Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka

Příspěvek Pedagogové a studenti Fakulty umění OU zazářili na festivalovém koncertě pochází z OU@live

]]>
V úterý 19.6. se v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka uskutečnil ve vyprodaném ostravském kostele sv. Václava koncert, který byl obzvláště atraktivní pro Fakultu umění Ostravské univerzity. Festivalová dechová harmonie, hlavní protagonista onoho večera, byla totiž více jak z poloviny tvořena pedagogy a studenty Fakulty umění OU (jmenovitě Jan Ostrý – flétna, Dušan Foltýn – hoboj, Adam Caturian – klarinet, Martin Petrák a Radek Joska – fagoty, Nikolaos Grigoriadis – trubka, Pavel Debef – pozoun).

Pestrý program, v němž se ve Weberově Concertinu pro hoboj a dechový orchestr sólově představil iniciátor tohoto projektu prof. Dušan Foltýn, se setkal s mimořádným ohlasem publika, které na závěr ocenilo umělce dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

http://www.ostravan.cz/49071/svatek-decharu-u-svateho-vaclava-se-zaradil-k-nejlepsim-koncertum-janackova-festivalu/

Rozhovor s prof. Dušanem Foltýnem o “Dechové harmonii” v pořadu “Odpolední interview” s Dagmar Misařovou.

https://ostrava.rozhlas.cz/dusan-foltyn-vysokoskolsky-pedagog-a-hobojista-7550675?player=on#player

Příspěvek Pedagogové a studenti Fakulty umění OU zazářili na festivalovém koncertě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/pedagogove-a-studenti-fakulty-umeni-ou-excelovali-na-festivalovem-koncerte/feed/ 0
Onomastický ŠRÁMEK 47. Kudy do fantasy říše Pána Prstenů? https://alive.osu.cz/onomasticky-sramek-47-kudy-do-fantasy-rise-pana-prstenu/ https://alive.osu.cz/onomasticky-sramek-47-kudy-do-fantasy-rise-pana-prstenu/#respond Wed, 20 Jun 2018 11:02:49 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21004 Fanoušci Pána Prstenů již nemusejí jezdit až na Nový Zéland, touží-li se alespoň na chvíli dostat do fantasy říše elfů a trpaslíků. Malá Středozem se totiž nachází i nedaleko města Jeseník – v případě, že vnímáme krajinu skrze zeměpisná jména v ní.

Příspěvek Onomastický ŠRÁMEK 47. Kudy do fantasy říše Pána Prstenů? pochází z OU@live

]]>
Město Jeseník je proslulé svými lázněmi a léčivými prameny. Ty se koncentrují zejména v okolí Studničního vrchu. Druhou významnou lokalitou jsou ale také protější svahy, lesy mezi Křížovým vrchem a Zlatým chlumem. Právě nedaleko Zlatého chlumu se nachází pramen, který nese jméno Lórien. Lórien je v příbězích J. R. R. Tolkiena jednou z božských postav, podle které je pojmenována i elfí říše – Lórien, nebo také Lothlórien (,květ snu‘). Les Lórien měl být jedním z nejhezčích míst celé Středozemě s nádhernou přírodou. Zda okolí jesenického Lórienu odpovídá popisu toho středozemního, zjistí jen zdatní turistié, kteří budou ochotni pro jeho krásu vyšlapat prudký svah.

Nedaleko Lórienu můžeme najít Boromirův pramen. Boromir byl ve fiktivním světě Pána Prstenů člověkem a jedním z členů Společenstva prstenu, který ovšem sešel z cesty a chtěl získat prsten moci pro sebe. Nakonec však hrdinsky padl nedaleko Lórienu (tedy toho středozemního) při obraně dvou hobitů. Pramen, který dnes nese jeho jméno, leží ve svahu mimo turistické značení. Chce-li jej turista dosáhnout, musí rovněž kousek za Lórienem „sejít z cesty“, ovšem z té modré, turisticky značené.

Kdo a proč tyto prameny právě takto pojmenoval, dnes už asi nezjistíme. U dříve bezejmenných pramenů se totiž roku 2002 objevily tabulky s nápisem Boromirův pramen a Pramen Lórien (Abt, 2017, s. 322 a s. 327). Názvy se ujaly a dnes fungují jako standardizovaná pojmenování.

Příště: Šance – přehrada, nebo kopec?

Příspěvek Onomastický ŠRÁMEK 47. Kudy do fantasy říše Pána Prstenů? pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/onomasticky-sramek-47-kudy-do-fantasy-rise-pana-prstenu/feed/ 0
Přijďte experimentovat na Slezskoostravský hrad! https://alive.osu.cz/prijdte-experimentovat-na-slezskoostravsky-hrad/ https://alive.osu.cz/prijdte-experimentovat-na-slezskoostravsky-hrad/#respond Wed, 20 Jun 2018 07:19:33 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21036 Přírodní vědy nás baví a ukážeme vám, že mohou bavit i vás!

Příspěvek Přijďte experimentovat na Slezskoostravský hrad! pochází z OU@live

]]>
Letošní, v pořadí již 12. ročník akce Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, se uskuteční v úterý 26. června 2018 od 8.30 do 13.00 hodin. Tato akce, zaměřená na popularizaci přírodních věd mezi žáky základních a středních škol, je oblíbená i mezi širokou veřejností. Tady uvidíte, že přírodní vědy jsou krásné a zábavné a že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. Návštěvníci se mohou těšit nejen na tradiční chemický jarmark, ale i na atraktivní stánky z dalších přírodovědných oborů, jako jsou fyzika, matematika, biologie, geografie a také informatika. A na spoustu her a soutěží!

Srdečně zveme k účasti školy i širokou veřejnost. Vstup ZDARMA.

Příspěvek Přijďte experimentovat na Slezskoostravský hrad! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/prijdte-experimentovat-na-slezskoostravsky-hrad/feed/ 0
Klimatická změna, sucho, záplavy. Je Ostrava za vodou? https://alive.osu.cz/klimaticka-zmena-sucho-zaplavy-je-ostrava-za-vodou/ https://alive.osu.cz/klimaticka-zmena-sucho-zaplavy-je-ostrava-za-vodou/#respond Tue, 19 Jun 2018 14:35:29 +0000 https://alive.osu.cz/?p=21032 Začátek léta s sebou přináší otázky o významu a využití vody. Ostravský rozměr tohoto tématu se stal středem zájmu dalšího Večera s vědci, který pořádají dvě ostravské univerzity spolu s městem Ostrava.

Příspěvek Klimatická změna, sucho, záplavy. Je Ostrava za vodou? pochází z OU@live

]]>
Dne 13. 6. 2018 se v Centru PANT uskutečnila diskuze nazvaná „Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný“. O nepostradatelnosti a významné roli vody přišla s širokou veřejností debatovat náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová, prof. Miroslav Kyncl z Katedry environmentálního inženýrství VŠB – Technické univerzity v Ostravě a doc. Jan Hradecký, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Pozvání přijal i technický ředitel Povodí Odry, s.p. Petr Březina a ředitel Správy CHKO Poodří Jan Klečka.

O debatu projevili zájem občané Ostravy i přilehlého okolí. Povolaných hostů se dotazovali na kvalitu pitné vody, protipovodňová opatření, nebezpečí sucha i revitalizaci vodních toků. Sami posluchači upozornili na skutečnost, že voda je důležitá nejen pro člověka, ale i celý funkční ekosystém. Řeč tak přišla i na ochranu vodních živočichů a rostlin ohrožených mimo jiné i nerecyklovatelným odpadem, jež se nachází v kanalizacích často díky nezodpovědnému jednání lidí.

Předmětem diskuze byly také hrozby klimatické změny a s tím související plánovaná opatření, diskutující se dále zajímali i o to, čím může přispět veřejnost. „Každý občan má možnost zapojit se do programu na revitalizaci veřejného prostoru a přihlásit svůj projekt, který se může týkat třeba realizace vodních prvků ve městě. Statutární město Ostrava přispěje na uskutečnění jednotlivých projektů dotací ve výši až půl milionu korun,“ uvedla Kateřina Šebestová.

Ve srovnání s ostatními evropskými městy Ostrava vyniká relativně nízkou spotřebou vody, která v posledních letech soustavně klesá, a v současnosti tak v průměru připadne denně na jednoho člověka 98 l vody. Pozitivem je i celá řada vznikajících strategických opatření, která budou implementována za účelem zmírnění dopadu klimatické změny a měla by do budoucna zlepšit celkovou kvalitu životního prostředí v Ostravě a jejím okolí.

Příspěvek Klimatická změna, sucho, záplavy. Je Ostrava za vodou? pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/klimaticka-zmena-sucho-zaplavy-je-ostrava-za-vodou/feed/ 0