Doc. MUDr. Václav Procházka Ph.D. – úspěšný věděc a kandidát na děkana Lékařské fakulty OU

Autor: Jirka Mačák, Jaromír Gumulec , 1. 10. 2020

5. října čeká Lékařskou fakultu Ostravské univerzity volba nového děkana. Všichni tři kandidáti dostali prostor pro prezentaci na OU@live libovolnou formou i obsahem. V tomto příspěvku se můžete seznámit s docentem Václavem Procházkou.


Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

Docent Václav Procházka je nominován na pozici děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Docent Václav Procházka je nominován na pozici děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Před nedávnem Vám přijala redakce prestižního časopisu STROKE rukopis k publikaci. Je to jistě velký úspěch. Můžete nám k tomu něco říct? 

Naše práce vychází z dlouholetých zkušeností s diagnostikou a neurointervenční léčbou akutních ischemických cévních mozkových příhod. Doposud jsme provedli mechanickou trombektomii, tj. zprůchodnění uzávěru mozkové tepny vytažením trombu u více než 1 tisíce pacientů.

Můžete nám stručně vysvětlit, jaké nové poznatky práce přináší?

Práce přináší nová srovnávací data, která sledujeme v našem datovém skladu u všech pacientů. Od každého pacienta sledujeme cca 40 parametrů, včetně histopatologické analýzy extrahovaných trombů. Zajímají nás rovněž laboratorní ukazatele srážecích parametrů, zánětlivá odpověď organismu u pacientů s mozkovou ischemií, všechny časové parametry spojené s příjezdem pacienta do nemocnice, délkou vlastního výkonu a samozřejmě srovnání různých terapeutických postupů. To, co práce zjistila nově, je složení trombů extrahovaných z mozkových cév, které obsahují jednak neutrofilní elementy, ale i zvýšený výskyt von Willebrandtova faktoru na povrchu trombů. Zjistili jsme, že je aktivována tzv. „Netóza“ akcelerující prokoagulační stav. Rovněž při elektronově mikroskopickém vyšetření byly popsány morfologické změny erytrocytů, které jsou kontrahovány, stlačeny do kubických tvarů.

Řekněte nám, jak může tak pracovně vytížený člověk jako jste Vy najít ještě čas na vědu a psaní odborných článků?

Na to je velmi těžká odpověď, to musí mít člověk v sobě, jakousi touhu popsat a předat to, co při výzkumu objevil a podělit se o tom s kolegy v publikovaném článku. Musí si sednout večer k počítači a v klidu psát.

Domníváte se, že i čelný akademický funkcionář by měl publikovat v odborných časopisech nebo by se měl zcela věnovat organizaci a rozvoji fakulty?

Měl by umět motivovat kolegy k psaní vědeckých článků, zajistit jim potřebné zázemí pro překlady, editaci a zajistit finanční prostředky za platbu publikačních poplatků. My jsme na LF nyní zahájili činnost publikačního centra, které má takový servis poskytovat.

Ve FN působíte na angiolince, kde diagnostikujete a léčíte pacienty s mozkovou mrtvicí a máte mnoholeté zkušenosti. Naplňuje Vás tato práce?

Je to velmi smysluplná práce, která mě i po 25 letech stále baví. Díky této léčbě se podařilo snížit mortalitu pacientů na cévní mozkové příhody z 50 % na 20 %. Takovouto efektivní léčbu v žádném jiném oboru nenajdete. Navíc se mnohdy stane, že ochrnutý pacient se zlepší již na katetrizačním stole po vlastním intervenčním výkonu. Toto mně velmi naplňuje a jsem rád, že jsem byl u zrodu této léčby v Moravskoslezském kraji.

Vzhledem k tomu, že celá naše populace stárne, počet pacientů s mozkovou mrtvicí stoupá. Jak vypadá statistika případů podle věku?

Průměrný věk je 69 let u žen a 65 roků u mužů, avšak velmi často vídáme mrtvice i u mladších pacientů. Většinou jsou to však pacienti vyšších věkových kategorií, kteří k nám přijíždějí v rámci programu iktových center MSK.

Jsou nějaké náznaky, že na zvýšený počet pacientů s mozkovou mrtvicí má vliv i koronavirová pandemie?

Ano, zřetelně jsme viděli nárůst počtu pacientů s výskytem CMP v Covidovém období, obdobně jako i jiná centra ve světě. Nárůst je způsoben postižením cévní výstelky endotelu aktivací pro-trombotických dějů, zejména zmiňované „Netózy“ se zvýšení vonWillebrandtova faktoru, aktivací komplementu a neutrofilních elementů. Dle našeho výzkumu zde hraje roli enzym ADAMTS-13 proteáza, která ovlivňuje hladinu vW faktoru. Trombotické komplikace lze u pacientů vidět i v jiných lokalizacích, například v plících, srdci, v cévách zažívacího traktu a podobně.

Blíží se termín volby děkana LF. Jako dlouholetý akademický funkcionář LF máte jistě mnoho zkušeností a velkou šanci na zvolení. Zúčastníte se volby děkana?

Pozice děkana LF v následujícím období bude jistě velmi obtížná. Děkan bude muset úspěšně provést fakultu procesem akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, což je nyní nadlidský úkol. Zároveň stabilizovat fakultu ekonomicky, rozvinout vědecko-výzkumnou činnost, a hlavně posílit personální obsazení tak, jak to vyžaduje Národní akreditační úřad. Účast ve volbách zvažuji, nominační archy jsem již poslal a stále o této volbě přemýšlím.

Kdybyste byl do funkce děkana zvolený, jaké byste si dal priority?

Pro mě je zásadní zisk akreditace pro naše studenty, daleko více než pozice děkana, protože si uvědomuji tu velkou zodpovědnost, jaký význam LF pro náš region znamená. Velmi důležitý bude rozvoj vědecko-výzkumné oblasti, vytvořením výzkumných start-up programů s nastartováním výzkumu na LF OU. Fakulta se musí stát standardní lékařskou fakultou, která bude respektována Asociací děkanů a ostatními univerzitami.

Bude to jistě vyžadovat spoustu času a sil. Cítíte se na to? Budete mít dost sil?

Procesu akreditace jsem již věnoval veškerý svůj volný čas za poslední 2 roky, stejně jako vybudování projektového oddělení a stabilizaci publikační činnosti LF OU. Snažím se relaxovat, cvičit a pracovat na zahradě, která mi dodává energii.

Zbývá Vám ještě nějaký čas na rodinu a koníčky?

To určitě ano, máme rozvětvenou rodinu, 5 dětí a 9 vnoučat, a to je můj poklad. Často se scházíme, a to jsou radostné chvíle pro všechny. Mým koníčkem je studium židovských kořenů křesťanství a mám touhu ještě dálkově studovat na CMF UPOL, která nyní otevírá on-line akreditovaný studijní obor. Je to můj sen a snad se mi někdy splní.

prochazka-program

Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

Životopisy a volební program všech tří kandidátů najdete na webu Lékařské fakulty OU.

Podívejte se na prezentaci dalších dvou kandidátů zde na OU@live:
PhDr. Mgr. Karel Drgáč, Ph.D.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS