Dny otevřených dveří

Autor: , 11. 1. 2017

13. a 14. ledna otevíráme dveře většiny našich fakult, v únoru je otevře také Fakulta umění. Přijďte poznat Ostravskou univerzitu osobně: 6 fakult, 350 oborů... Je toho více, než si myslíte!


Každá z našich 6 fakult si připravila Dny otevřených dveří, na kterých budete mít možnost setkat se s lidmi z fakulty, dozvědět se více o studiu, oborech, zázemí, přijímačkách i možnostech navíc, které fakulta nabízí.

Dny otevřených dveří se na jednotlivých fakultách konají v různé dny, proto dávejte pozor, abyste si zapamatovali správné datum ke správné fakultě:

Přírodovědecká fakulta (prf.osu.cz): 13. ledna 2017; více info o DOD na PřF

Fakulta sociálních studií (fss.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017více info o DOD na FSS OU

Pedagogická fakulta (pdf.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017; více info o DOD na PdF OU

Lékařská fakulta (lf.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017; více info o DOD na LF OU

Filozofická fakulta (ff.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017; více info o DOD na FF OU

Fakulta umění (fu.osu.cz): 30. 1. – 3. 2. 2017; více info o DOD na FU OU

Univerzitní knihovna (knihovna.osu.cz): 13. 1. 2017; více info o DOD v Univerzitní knihovně

Centrum Pyramida (pyramida.osu.cz): 13. 1. 2017; více info o DOD v Centru Pyramida

Těšíme se na vás na Dnech otevřených dveří nebo na některé z akcí, které Ostravská univerzita pořádá pro veřejnost. Sledovat je můžete na našem online živém magazínu OU@LIVE.