Deník.cz: Může rektor bezpečně odvolat děkana, který porušil zákon?

Autor: , 3. 9. 2020

„Soud dává najevo, že přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, je v pořádku. Je to nešťastný vzkaz všem akademikům a hlavně studentům,“ komentuje Jan Lata v rozhovoru pro Deník.cz.


Jan Lata, rektor Ostravské univerzity. Zdroj: Deník / Archiv

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata poskytl rozhovor pro Deník.cz. Jeho celé znění najdete zde

„Soud dává najevo, že přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, je v pořádku. Je to nešťastný vzkaz všem akademikům a hlavně studentům,“ komentuje červencové rozhodnutí Krajského souduv Ostravě rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Ostravská univerzita obdržela písemný rozsudek soudu s děkanem Arnoštem Martínkem. Vy jste dříve avizoval, že do jeho doručení nebudete rozhodnutí soudu komentovat. Můžete se nyní k rozsudku vyjádřit?
Doufal jsem, že po doručení rozsudku lépe porozumím červencovému rozhodnutí soudu. Ten tehdy zrušil mé rozhodnutí o odvolání děkana a já jsem předpokládal, že v rozsudku najdu pádné argumenty. Ale tak tomu bohužel není. Soud v něm naopak hlavní argumenty žalobce, tedy děkana Martínka – odmítl, že by byl akademický senát nesprávně obsazen. Dále odmítl vady písemné formy a také argument absentujícího vymezení manažerského selhání v podnětu. Jediné, co soud považoval za nezákonné, byl údajně nedostatečný popis závadného chování děkana Martínka v mém rozhodnutí. Jinými slovy, soudu nevadily důvody, proč jsem děkana Martínka odvolal, ale vadilo mu, jakým způsobem jsem napsal svoje rozhodnutí. A jen proto tedy mé rozhodnutí o odvolání děkana Martínka zrušil.

Měl jste výhrady také k průběhu jednání soudu. Jaké konkrétně?
Ač jsem byl žalovaný, nebylo mi dáno slovo, abych mohl cokoli říci. Také rozsudek byl vynesen zhruba osm minut po skončení ústního jednání. Bylo jasné, že soud měl jeho podobu již předem připravenu. Právně je to asi v pořádku. Jako občan ale nerozumím tomu, proč je nutné konat jednání, kterého se zúčastní desítky lidí, stojí patrně dost peněz a výsledek je dán předem. A po vynesení rozsudku jsme příliš nerozuměli argumentům soudu, proto jsem chtěl se svým vyjádřením počkat na plné znění rozsudku.

Soud údajně nemohl přezkoumat důvody odvolání děkana Martínka, protože z vaší strany nebyly řádně vyjádřeny…
Ano, takto se skutečně do médií soudce vyjádřil. Rád bych zopakoval, že hlavním důvodem odvolání děkana Lékařské fakulty bylo přijetí 24 studentů, kteří nesložili přijímací zkoušky a byli přijati protizákonně, což je nezpochybnitelně zdokumentováno. Proto nerozumím tomu, co na této skutečnosti nelze přezkoumat. Bude-li soudní řízení pokračovat, mohu přivést 24 náhodně vybraných uchazečů ze stovek dalších, kteří zkoušky úspěšně složili, a přesto přijati nebyli, a kterým toto rozhodnutí negativně, a možná nenávratně změnilo život.

>>> Číst celý rozhovor