Dali jsme zelenou Ostravě. Připojte se k nám!

Autor: Sandra Mikulcová , 16. 3. 2018

Ostravská univerzita, VŠB-TUO a město Ostrava daly hlavy dohromady a přišly s novým projektem, který se odvíjí od kandidatury Ostravy na Evropské zelené město 2020. Účelem projektu je vylepšení životního prostředí a veřejného prostoru.


Debata nazvaná Zelená Ostravě se uskutečnila 21. února v Centru PANT, ústředním tématem byla zeleň a veřejný prostor. Hlavními hosty byli náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová, za VŠB-TUO architektka Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., a za Ostravskou univerzitu Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. z Katedry sociální geografie. Jedním z hlavních bodů debaty byl význam a využití zeleně v Ostravě. Diskutující se shodli, že funkce zeleně není čistě estetická, ale zásadně ovlivňuje kvalitu životního prostředí a odvíjí se od ní volnočasové vyžití obyvatel města.

Řeč byla také o roli vysokých škol ve vytváření veřejného prostoru. „Univerzita by měla mít možnost experimentovat a hledat nové cesty. Samozřejmě by měla vychovávat studenty, kteří se budou výborně orientovat v daném tématu,“ uvedla Eva Špačková. Neméně důležité je poskytování informací a komunikace s veřejností, kterou by taktéž měly zprostředkovat právě vysoké školy. Zelená Ostravě se setkala s úspěchem, hosté a návštěvníci diskutovali do pozdních hodin. Na další Večer s vědci se pak se připravte v dubnu, tentokrát se zaměříme na kvalitu ovzduší v Ostravě.Čeká nás celkem pět setkání pod názvem Večery s vědci, kdy se bude diskutovat o vybraných tématech, která se dotýkají každého z nás. Diskuze volně navazují na Ostravskou Noc vědců.

Tvořte svůj fajnOVý prostor!

Všichni občané, neziskové instituce i aktivní studenti, kteří ke svému okolí nejsou lhostejní, se můžou od ledna podělit o své nápady na zlepšení veřejného prostoru v Ostravě, ať už v parcích, ulicích či jinde. Stačí vyplnit formulář na stránkách www.fajnova.cz a můžete získat až 500 000 Kč na realizaci projektu podle vašich představ.