Co pro nás znamenal „Mnichov“

Autor: , 8. 6. 2018

V pořadí čtvrtá přednáška z cyklu Osudové osmičky se bude věnovat krátkému období První republiky. Roku 1918 a především roku 1938, který se stal prvním zásadním mezníkem v existenci samostatné Československé republiky.


Přednášející doc. Blažena Gracová se dlouhodobě zabývá obdobím První a tzv. Druhé republiky. Ve své přednášce zhodnotí připravenost československé politické reprezentace pro vznik republiky, a nastíní, co znamenal rok 1918 pro Čechy a okolní národy.

Posluchače rovněž seznámí s nejnovějšími historickými prameny, dovolí si předložit úvahy, zda se čeští diplomaté zachovali v kritických okamžicích roku 1938 zcela profesionálně a zda byla mnichovská dohoda tak výjimečným jevem, za jaký ho Češi mají často tendenci považovat.

Přijměte pozvání na přednášku, která řeší jednu z nejdůležitějších etap našich novodobých dějin.

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 16 hodin v Centru PANT.

Stáhnout (PDF, 1.24MB)