Ceny ze soutěže ve Vidnavě jsou opět kořistí studentů Katedry dechových nástrojů FU OU

Autor: , 30. 10. 2015

Studenti Fakulty umění se pravidelně zúčastňují Soutěže C. Ditterse von Dittersdorf, která se každoročně koná ve Vidnavě a pravidelně jsou také velmi úspěšní.


Nejinak tomu bylo i v letošním 22. ročníku tohoto klání mladých hudebníků, studujících na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých hudebních školách České republiky.

V kategorii vysokých škol obdržel 1. cenu Rosquintet, jehož členy jsou hobojistka Kristýna Cháberová (ze třídy doc. Foltýna) a fagotista Radek Joska (ze třídy MgA. Petráka), který nastudoval soutěžní program pod vedením MgA. Martina Petráka.

Druhou cenu pak získal soubor Qlartet – klarinetové kvarteto ve složení Markéta Gálová, Kateřina Daňková, Ondřej Milt a Jaroslav Škuta (všichni studují ve třídě doc. Františáka),    jež se na soutěž připravovalo pod odborným dohledem MgA. Jiřího Masného.

Studentům i pedagogům srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Ostravské univerzity a její Fakulty umění.

 

diplom Diplom (1)

Související články: