Fakulta sociálních studií

Studentské projekty aneb praxe na FSS s přesahem

Projektová výuka je specifická forma odborné praxe, která byla na FSS zavedena v roce 2014. Za dobu implementace projektové výuky, bylo navrženo a realizováno 15...

Memorandum o spolupráci mezi FSS a Agenturou pro sociální začleňování a první společné kroky

Agentura pro sociální začleňování podepsala memorandum s FSS Ostravské univerzity. Jedním z hlavních výzkumných témat FSS je bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel a právě do...

Úspěšně realizovaný studentský projekt KOLA MÍSTO DROG

Studentky FSS OU přináší výsledky své práce v rámci projektové výuky.

Humanitární sbírka na OU: POMOC BEZ ROZDÍLU

V rámci humanitární sbírky uspořádané dobrovolníky z řad naší univerzity se v průběhu tří týdnů vybralo přes 10 tisíc věcí! Část z nich již zamířila...

Vánoční a novoroční přání rektora Jana Laty

Zveme vás na listopadové Science Café

„Mezi ulicí a teplem rodinného krbu. Co jde v Británii a nejde v České republice?" Tématem listopadového Science Café bude sociální bydlení. Přijďte i vy...

4. ročník Noci venku je tady!

Unikátní akce z dílny Fakulty sociálních studií vám 19. listopadu umožní prožít noc jako žádnou jinou. Kromě přespání na ostravském Hlavním nádraží na vás čeká...

Noc vědců byla sociálně laděná

FSS OU Vás zve na seminář “Participativní přístupy v sociální práci”

Studenti ze Švýcarska nadšeni pobytem v Ostravě

Školka místo honorárního konzulátu

Měl jet na praxi na honorární konzulát, nakonec byl ve školce. Finský student Fakulty sociálních studií ale nelituje. Dvoutýdenní praxi si užil a děti si...

Studentky OU se zapojily do dobrovolnického programu

Na základě spolupráce doktorky Ivy Kuzníkové z Fakulty sociálních studií a vedoucí úseku sociálních pracovnic Fakultní nemocnice Ostrava paní Marie Karáskové byl zrealizován projekt, díky...

Symbióza kraje s Fakultou sociálních studií se prohlubuje

Dosavadní úspěšná spolupráce Fakulty sociálních studií OU a Moravskoslezského kraje vyvrcholila podpisem Memoranda o spolupráci a partnerství v sociální oblasti.

Tradiční mezinárodní setkání studentů sociální práce

Jarní Škola / Spring school - mezinárodní konference Fakulty sociálních studií očima studenta.

Mezioborové studium na Fakultě sociálních studií OU

Pozvánka – benefiční akce za účelem podpory divadla utlačovaných

Noc venku 2014

Kampaň a zážitková akce na podporu veřejné debaty na téma bezdomovectví pořádaná Fakultou sociálních studií ve spolupráci se Sdružením azylových domů je opět tady.

Šumění deště a konferenčních sálů – Hatfield 10/2014

aneb Vše, co jste si přáli vědět o mezinárodní konferenci Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS).

Pomáháme dětem zvládat úskalí života

FSS se aktivně zapojuje do rozvoje české komunitní práce