Aréna

Čtvero ročních období Pedagogické fakulty

Vyhlášení studentské fotosoutěže

Mikuláš s Erasmem+

Každoroční předvánoční setkání zahraničních studentů Erasmus+ na Pedagogické fakultě

Labyrint – multikulturní vtisk na půdě OU

V září 2016 byla dokončena rekonstrukce areálu PdF, jehož součástí byla také úprava exteriéru. V soutěži o jeho vzhled byl schválen projekt, který v tomto...

ARTPERITIV XIII.

V prostorách Galerie Student se ve dnech 8.12. 2015 – 15.1.2016 koná poslední výstava ve stávajících prostorách.

Vrchní sportovec Ostravské oceněn: gratulujeme!

Mgr. Radim Kofránek byl oceněn za své aktivity na poli akademického sportu: na OU vede sportovní reprezentaci, program TEP, je koučem kolektivních sportů, ale působí...

Katedra hudební výchovy PdF OU v čele České společnosti pro hudební vědu

Člen katedry hudební výchovy PdF OU v čele České společnosti pro hudební vědu

Doktorské studium kinantropologie

Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty slaví další úspěch: studenti-sportovci se budou moci vzdělávat i na doktorském stupni. OU tak získala výsadní postavení, je čtvrtou...

Barokní hudba napříč Evropou

Aby nadání nebylo prokletím

Výzkumné centrum edukace nadaných při OU hodlá napravit díru v českém vzdělávacím systému – přístup k nadaným dětem.

Nabízíme další vzdělání: Učitelům i rodičům

Hejného metoda výuky matematiky, školský management, prevence sociálně-patologických jevů nebo angličtina – to jsou jen některé z oblastí, které nabízí Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty...

“Musicial Activities” na Pedagogické fakultě