Aréna

„Hravé povídání aneb logopedie na vysoké“

Studentky Ostravské univerzity podporují rozvoj řečových dovedností u dětí.

Poslání učitel

Panelová diskuse ke Dni učitelů na půdě Poslanecké sněmovny za účasti vedoucího Centra dalšího vzdělávání PdF dr. Tomáše Boudy

V znamení slova

Výstava prací prof. Uhela v Galerii Student Pedagogické fakulty OU

Europoslankyně Olga Sehnalová nabízí stáže v Evropském parlamentu

Absolvent Pedagogické fakulty OU ve finále ankety o Zlatého Ámose 2017

Úspěch mladého učitele v anketě o nejoblíbenějšího učitele České republiky.

Pedagogická fakulta je pro mě celoživotní základ

Krátké vzpomínání prof. Bernatíka

Speciální pedagogika v kontextu aktuálních trendů

Katedra speciální pedagogiky uspořádala 15. 2. 2017 úspěšnou VII. odbornou vědeckou konferenci s mezinárodní účastí s názvem Speciálněpedagogické intervence v současnosti, která byla reakcí na...

Oboroví didaktici češtiny byli hosty PdF OU

Dne 30. ledna 2017 se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity sešli didaktici českého jazyka a literatury z několika univerzit, přijeli kolegyně a kolegové z Prahy,...

Kulatý stůl o spolupráci PdF a fakultních škol v rámci MAP ORP Ostrava

Setkání pracovních skupin Místního akčního plánu vzdělávání ORP Ostrava

Speciální kouzlo Vánoc 2016

Předvánoční benefiční akce studentů Katedry speciální pedagogiky

Předvánoční setkání zaměstnanců Pedagogické fakulty

V mrazivém odpoledni a podvečeru se zaměstnanci zahřívali voňavým punčem a naslouchali vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru

Čtvero ročních období Pedagogické fakulty

Vyhlášení studentské fotosoutěže

Mikuláš s Erasmem+

Každoroční předvánoční setkání zahraničních studentů Erasmus+ na Pedagogické fakultě

Labyrint – multikulturní vtisk na půdě OU

V září 2016 byla dokončena rekonstrukce areálu PdF, jehož součástí byla také úprava exteriéru. V soutěži o jeho vzhled byl schválen projekt, který v tomto...

ARTPERITIV XIII.

V prostorách Galerie Student se ve dnech 8.12. 2015 – 15.1.2016 koná poslední výstava ve stávajících prostorách.

Vrchní sportovec Ostravské oceněn: gratulujeme!

Mgr. Radim Kofránek byl oceněn za své aktivity na poli akademického sportu: na OU vede sportovní reprezentaci, program TEP, je koučem kolektivních sportů, ale působí...

Katedra hudební výchovy PdF OU v čele České společnosti pro hudební vědu

Člen katedry hudební výchovy PdF OU v čele České společnosti pro hudební vědu

Doktorské studium kinantropologie

Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty slaví další úspěch: studenti-sportovci se budou moci vzdělávat i na doktorském stupni. OU tak získala výsadní postavení, je čtvrtou...

Barokní hudba napříč Evropou

Aby nadání nebylo prokletím

Výzkumné centrum edukace nadaných při OU hodlá napravit díru v českém vzdělávacím systému – přístup k nadaným dětem.