Buď mladým delegátem OSN!

Autor: , 29. 5. 2017

Pokud je vám mezi 18 a 25 lety a jsi aktivní v občanské společnosti, máš jedinečnou příležitost stát se "Mladým delegátem OSN" a nasbírat tak cenné zkušenosti. Budeš zastupovat zájmy mladých Čechů na mezinárodních jednáních OSN!


OSN hledá mladé aktivní lidi, kteří budou zastupovat zájmy české mládeže na mezinárodních jednáních.

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN.

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování  zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

Specifickým zaměřením druhého ročníku programu budou také témata spojená s ekonomickou a sociální problematikou projednávaná v rámci Hospodářské a sociální rady OSN. Koho hledáme, co nabízíme a jak se stát Mladým delegátem do OSN najdete na webu České rady dětí a mládeže.

Pozor! Přihlášky se podávají jen do 11. června 2017!

Související články: