Beznadějné vyhlídky? Bariéry sociální mobility českých a slovenských Romů

Autor: , 18. 2. 2018

Prřednášky sociálních antropologů Jaroslava Šotoly a Maria Rodrígueze Pola (Univerzita Palackého) objasňující příčiny postavení Romů ve střední Evropě a pojmenovávající tlaky, které brání jejich sociálnímu vzestupu.


Jaroslav Šotola a Mario Rodríguez Polo z katedry sociologie, antropologie a andragogiky Palackého univerzity v Olomouci seznámí posluchače s výsledky tříletého terénního výzkumu zaměřeného na sociální mobilitu slovenských Romů.

 

Pondělí 19. února 2018, ve 12.30 hod v místnosti E – 309 (FF OU, tř. Čs. legií)

a 19. 2. v 19:00 v Centru PANT 

 

Terénní výzkum vedla skupina kulturních antropologů z Univerzity Palackého v Olomouci a jejich pozornost se obracela na fenomén historické i současné sociální mobility Romů na východním Slovensku. Zvolené téma vertikální mobility umožnilo odkrýt a popsat systémové překážky, s nimiž se Romové opakovaně potýkají a formulovat závěry, které podstatným způsobem rozšiřují dosavadní pochopení situace Romů v současné slovenské společnosti.

Pro svůj výzkum si antropologové zvolili etnografii čtyř slovenských vesnic na Spiši, jejichž romští obyvatelé nenaplňují běžné stereotypy o lidech žijících na okraji společnosti. Přestože dotyční jedinci již několik generací plní požadavky na vzájemné soužití, potýkají se ve svém životě nadále s bariérami a negativním tlakem ne-romské majority.

Dílčí studie dokládají, že pokud jsou alespoň částečně potlačeny sociální bariéry omezující životní dráhy Romů (v případě zkoumaných lokalit se jednalo o potenciál otevřený hlavně migrací), mohou jednotlivé rodiny i celé lokální komunity dosáhnout životní úrovně, která se vyrovná sociálním standardům místních ne-Romů.

Jaroslav Šotola svou přednáškou naváže na publikaci, která se snaží o formulování nového rámce pro pochopení dynamiky vztahů mezi etnicitou, sociální mobilitou a mocí. Hostem večerní přednášky v Centru PANT je spoluautor studie Mario Rodríguez Polo.