Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Autorem dvou kapitol je také člen Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity RNDr. Jan Lenart, Ph.D., který v knize přináší na několika stranách zajímavé informace o bájném Čertově mlýně. Čtenáři se seznámí s tzv. Čertovým stolem, tajemnou jeskyní Čertova díra a spatří i zkamenělou ďáblovu tvář. Zatímco první kapitola se věnuje zejména sesuvům, druhá kapitola pojednává o rozsedlinových jeskyních Beskyd, jejich vzniku a dalších zajímavostech. Obě kapitoly jsou doplněny barevnými fotografiemi, které čtenáře zavedou do jeskynního podzemí, které je stále zatím málo prozkoumané a pro běžného člověka obtížně dosažitelné.
O lidech v Beskydech.