Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přednáška je zaměřena na vývoj znečištění ovzduší v průmyslovém regionu a jeho zázemí s jeho negativními dopady, na identifikaci hlavních zdrojů emisí škodlivin, na vývoj imisního zatížení měst a obcí, překračování povolených imisních limitů v území a srovnání s jinými regiony.
Přednáška se koná dne 27. listopadu 2015 v učebně L001 v budově Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě od 9.10 do 10.40 hod.