Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,
dovolujeme si vás pozvat na přednášku s praktickými demonstracemi
doc. Mgr. Igora Františáka, Ph.D.
VZNIK A VÝVOJ KLARINETU
pátek 21. listopadu 2014 od 9.10 do 10.40 hodin na SC 236 – KHv PdF OU
(budova S na ulici Fráni Šrámka v Ostravě –Mariánských Horách)
Františák3

Doc. Igor Františák je absolventem JKO a OU v Ostravě. V roce 2001 získal vládní stipendium na Norwegian Academy of Music, kde pracoval pod vedením Prof. Hanse Christiana Braeina. Zúčastnil se řady národních i mezinárodních soutěží, jako sólista vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Slovenským komorním orchestrem Bohdana Warchala, Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Filharmonií B. Martinů ve Zlíně, Talichovým komorním orchestrem, Ensemble Ameropa, Camerata Janáček, Brněnskými komorními sólisty, Musici boemi, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovým kvartetem, Talichovým kvartetem, Zemlinského kvartetem, Škampovým kvartetem, Wihanovým kvartetem, Wallingerovým kvartetem, Kubínovým kvartetem, Gideon triem a dalšími. Kromě sólových koncertů a recitálů vystupuje často jako komorní hráč v řadě souborů. Je zakládajícím členem Stadlerova klarinetového kvarteta a komorního souboru Ensemble Moravia. Intenzivně se věnuje nejen studiu a provádění hudby druhé poloviny 20. století, ale především se zabývá dobovou interpretací na chalumeaux, barokní klarinety a klasicistní klarinety. Jako hráč na tyto historické nástroje spolupracoval např. s Collegiem 1704, Collegiem Marianum, Musica Florea či Ensemble Inégal. Působí jako lektor na mezinárodních kurzech. Je rovněž zakladatelem a ředitelem Svatováclavského hudebního festivalu a nejnověji statutárním zástupcem České klarinetové asociace. (volně převzato z webových stránek výše jmenovaných institucí, asociací a osobních stránek Igora Františáka)

Přednáška s praktickými demonstracemi proběhne v rámci řešení projektu IRP 201430 (Institucionálního plánu pro rok 2014) Barokní konstanty – sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka.