Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Výhodou členství ve Studentské komoře Akademického senátu je, že člověk je informovaný z první ruky, může přinášet podněty k diskuzi a taky se zasadit o změny k lepšímu, navíc získá cenné zkušenosti a v neposlední řadě i kontakty,“ říká studentka doktorského programu Biologie Mgr. Tereza Ševčíková, která byla členkou senátu v právě končícím tříletém období.
Návrhy na kandidáty doručte do 13. dubna na podatelnu Ostravské univerzity (budova rektorátu – Dvořákova 7) na předepsaném formuláři v zalepené obálce, kterou označte nápisem Volby do AS OU 2015. Úřední hodiny podatelny jsou každý všední den v 8:00–11:00 a 12:00–14:30 hodin. Samotné volby se pak budou konat 27. a 28. dubna od 9 do 16 hodin v budovách fakult. Kandidátní listiny budou vyvěšeny na portále OU do 20. dubna a výsledky voleb budou známy do 4. května tamtéž. Na portále OU najdete taky podrobné informace ohledně volebních míst jednotlivých fakult a formulář pro podání návrhu.
Nezapomínejme, že studenti nemají jenom své povinnosti, ale také práva.