Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Sál pro více než 300 lidí se rychle zaplnil. Kromě akademické obce Ostravské univerzity a rektorů ostatních českých univerzit dorazily i významné osobnosti regionálních institucí, jako například hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák, generální ředitel Vítkovice a.s. Jan Světlík, ředitel národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil, a mnoho dalších zástupců nemocnic a kulturních i finančních institucí.
Po jejich představení předsedkyně Akademického senátu OU informovala o průběhu voleb rektora (Jan Lata byl zvolen ve třetím kole 27 hlasy ze 34) a následně předala novému rektorovi medaili s řetězem. S rukou na žezle pak rektor složil inaugurační slib.
„Jsem rád, že mohu přivítat nejen kolegy z jiných univerzit, ale také představitele společenského, politického a průmyslového života,“ zahájil svůj první oficiální projev ve funkci šestého rektora Ostravské univerzity Jan Lata. Prohloubit spolupráci s veřejnými a kulturními institucemi je totiž spolu s posílením vědy a výzkumu jeden z hlavních cílů nového vedení univerzity.
Jan Lata ve svém projevu také zmínil svou vizi Ostravy jako univerzitního města, zdůraznil důležitost efektivních, dlouhodobých řešení namísto těch efektních a okamžitých a poděkoval všem předchozím rektorům za jejich práci (tři z nich se ceremoniálu účastnili).
„Jsem si jist, že lidi, které naše univerzita má, jsou budoucnost naší alma mater. Věřím, že s jejich pomocí se mně a mým spolupracovníkům podaří předat naši univerzitu mému nástupci nebo nástupkyni jako sebevědomou univerzitu respektovanou pro vědeckou i pedagogickou činnost, a taky výrazně podporující veřejný prostor,“ uvedl Lata v závěru svého proslovu.
Ceremoniál zakončil vysokoškolský pěvecký sbor studentskou hymnou Gaudeamus Igitur. Ještě několik hodin se ale hosté zdrželi v originálních prostorech Vítkovického areálu a debatovali u vína a pohoštění.
Na fotky z inaugurace se můžete podívat zde.