Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Program se začal připravovat počátkem roku 2005 v úzké spolupráci mezi členy katedry tělesné výchovy (hlavně Mgr. Oldřich Mičan) a Centra informačních technologií (na vývoji systému se podílel zejména Ing. Tomáš Václavek). Už 3. října 2005 byl spuštěn a hned v prvních týdnech se začaly nabízené aktivity plnit,“ uvádí Mgr. Radim Kofránek, který je za realizaci TEPu odpovědný od roku 2009.
Co přesně je tedy TEP a co nabízí? TEP je zkratka Tělo – Energie – Pohyb. Jde o unikátní program, který umožňuje celé akademické obci sportovat až o 50 % levněji a snadno se přihlašovat na webu přístupném pouze studentům a zaměstnancům. Navíc nabízené sporty jsou neustále aktualizovány: podle zájmu i ročního období.
Nabízené aktivity jsou členěny do čtyř základních programů: GO, EFFECT, FUNNY a HEY. Cílem programu GO je ovlivnit rozvoj pohybových schopností (rychlosti, síly, vytrvalosti a obratnosti). Smyslem programu EFFECT je nabídnout aktivity, které ovlivňují formování postavy, nápravu svalových dysbalancí a inicializují úbytek váhy. V rámci programu FUNNY jde především o zábavu, relaxaci a navazování společenských kontaktů – nabízené aktivity jsou jednorázového charakteru (např. Sportovní den Ostravské univerzity, turistické či cykloturistické výjezdy). Program HEY nabízí zájemcům možnost rozvoje stávajících a výuku některých nových pohybových dovedností.
„Za posledních 5 let proběhlo z řad studentů neuvěřitelných 27 500 přihlášení, z řad zaměstnanců 1 700. Roste zájem také o aktivity Funny (1 600 studenti, 530 zaměstnanci). Dosud bylo nabídnuto neuvěřitelných 127 aktivit, v současnosti jich je v nabídce kolem 30,“ shrnuje Kofránek a dodává, že nejžádanější jsou aerobní cvičení, posilování, kruhové funkční tréninky, Power Plate či jumping.
V minulosti TEP nabízel také velmi specifické aktivity, jako je balet pro dospělé, golf, jezdectví či RC miniauta – v případě zájmu je možné je do nabídky opět zařadit! „Ve spolupráci se sportovními centry se snažíme zabezpečit co nejpestřejší a nejdostupnější nabídku, která by oslovila co možná nejvíce studentů či zaměstnanců univerzity. Budeme rádi za nové impulsy a náměty ze strany akademické obce, vyzývá Radim Kofránek.
Více informací o nabízených pohybových aktivitách na https://tep.osu.cz.