Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Young Professionals Programme, do něhož byla letos opět Česká republika zařazena, a Ostravská univerzita oslovena k šíření této lákavé nabídky nejen pro studenty, je iniciativou Organizace spojených národů, která dává mladým lidem možnost nastartovat svou kariéru v mezinárodním prostředí.
Zkouška NCRE (National Competitive Recruitment Examination) prověřuje jednak znalosti z daného oboru, ale také analytické myšlení, schopnost koncipovat písemné dokumenty v cizím jazyce a přehled o mezinárodních vztazích.
Na webu United Nations Career se dočtete více o přijímacím řízení, které se letos bude konat 15.12.2015. Termíny pro podání přihlášky se liší podle oboru, obvykle jde o červenec nebo srpen.
Přejeme všem uchazečům z Ostravské univerzity hodně štěstí!